GLASTON TARKENTAA STRATEGIAANSA

Glaston Oyj Abp                                       Lehdistötiedote                   7.11.2018 10.00

Glaston on tarkentanut strategiaansa kaudelle 2018–2021 vastatakseen entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Strategia pysyy pohjimmiltaan samana, mutta siihen on tehty muutamia tarkennuksia.  

Mikä strategiassa tarkentuu?  

 • Keskitymme ydinliiketoimintaamme eli lämpökäsittelyteknologioihin ja palveluihin, sekä selvitämme ydinliiketoimintoihin kuulumattomien liiketoimintojen mahdollista divestointia.
 • Kehittyvillä teknogioilla (ET) on vahva rooli kehityksessämme ja ne luovat kasvupotentiaalia. Jatkamme uusien kehittyvien teknologioiden ja innovatiivisten yritysten kartoittamista kehittääksemme ja kaupallistaaksemme älylasi-innovaatioita.
 •  Nostamme tuotteidemme ja palveluidemme digitalisoinnin ja automaation tasoa asiakkaidemme hyödyksi. Pääpaino on uusien laitteiden automaatiotason nostamisessa ja suorituskyvyn optimoinnissa datan analysoinnin ja tekoälyn keinoin koko niiden elinkaaren ajan. 
 •  Lasinjalostusteknologian toimiala on hajautunut ja koostuu monesta pienestä toimijasta. Tutkimme yrityskauppamahdollisuuksia, etenkin lasinjalostuskoneiden, huoltopalvelujen ja -ohjelmistojen alueilla. Markkinajohtajana tehtävämme on johtaa markkinoiden kehitystä.

STRATEGIAMME:  

Strateginen tavoite: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin tavoitteet 

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristöystävällisten ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin. Ainutlaatuisen tuote- ja palveluvalikoimansa ansiosta Glastonilla on hyvät valmiudet vastata innovatiivisten ratkaisujen kysyntään. Strategiamme mukaisesti jatkamme edelleen keskeisten lämpökäsittelyteknologioiden kehittämistä samalla, kun etsimme uusia mahdollisuuksia entistä älykkäämmistä ja turvallisemmista lasia jalostavista teknologioista. Laaja laitekanta ja ylivoimainen maailmanlaajuinen palveluverkosto sekä digitalisaatio- ja automaatioinnovaatiot mahdollistavat ainutlaatuisen asemamme, jonka avulla voimme täyttää asiakkaidemme vaativimmatkin tarpeet ja samalla tukea kannattavaa kasvuamme.

Joustavan tuotantomme ja toimitusketjumme hallinnan avulla etsimme jatkuvasti uusia tapoja korkean laadun sekä kustannustehokkuuden ylläpitämiseen. Vahvistamme asemaamme alan innovatiivisena teknologiajohtajana panostamalla vahvasti tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä keskittymällä innovaatioihin ja digitalisaatioon.  

Lämpökäsittelyteknologiat  

Strateginen tavoite: Glaston on globaali teknologia– ja markkinajohtaja

Keskitymme tulevaisuudessakin ydinliiketoimintamme kasvattamiseen ja tavoitteenamme on jatkaa alan johtavana lämpökäsittelyteknologian toimittajana. Keskitymme vahvasti digitalisaatioon ja tuotteidemme automaatiotason lisäämiseen. Ymmärrämme asiakkaidemme liiketoimintaa ja muokkaamme tarjontaamme sekä asiakkuudenhallintaamme asiakastarpeiden mukaisesti.

Lämpökäsittelyteknologioiden fokusalueet:  

 • Kannattava kasvu
 • Digitalisoinnin lisääminen ja automaation kehittäminen täysin automatisoituihin tuotteisiin asti
 • Tarjonnan ja asiakkuudenhallinnan asiakaslähtöinen räätälöinti, jolla toteutetaan asiakkaidemme kunnianhimoisimmatkin tavoitteet

 

Kehittyvät teknologiat (ET) 

Strateginen tavoite: Glaston on luotettava lasiratkaisujen edelläkävijä 

Energiatehokkaammille ja ympäristön kannalta kestävämmille lasiratkaisuille on vahva kysyntä. Tämä johtaa nopeaan kehitykseen älylasin, hyvin ohuen lasin sekä uusiutuvassa energiassa kuten aurinkoenergiassa käytettävän lasin osalta. Samalla tarve korkean teknologian laadukkaalle lasinjalostukselle kasvaa. Glaston Emerging Technologies eli kehittyvien teknologioiden yksikkö on modernin lasinkäytön luotettavin asiantuntija, joka mahdollistaa innovatiivisten lasiratkaisujen kehittämisen ja kaupallistamisen yhteistyössä uusien, kehittyvien ja innovatiivisten yritysten kanssa. Painopiste on kohtuuhintaisen älylasin kehittämisessä Smart Pane Unit (SPU) -tuotantolinjojen kautta, hyvin ohuen lasin saumattoman käsittelyn mahdollistavissa teknologioissa, sekä integroitujen tuotantolinjojen tarjoamisessa asiakkaillemme avaimet käteen -periaatteella.  

Emerging Technologies -yksikön tärkeimmät fokusalueet: 

 •  Jatkamme uusien kehittyvien yritysten kartoittamista, ja kehitämme sekä kaupallistamme yhdessä uusia SPU-tuotantolinjoja, aurinkopaneelien tuotantolinjoja sekä ratkaisuja ohuen lasin käsittelyyn. Kaikki nämä edellyttävät integroituja tuotantolinjoja, jotka ovat Emerging Technologies -yksikön erityisosaamista. 

Huoltopalvelut 

Strateginen tavoite: Glaston hyödyntää laajaa asennettua laitekantaansa ja maailmanlaajuista palveluorganisaatiotaan sekä kehittää samalla seuraavan sukupolven palveluita. 

Nykyään asiakas hoitaa suurimman osan huoltotyöstä itse. Laaja laitekantamme sekä globaali organisaatiomme, yhdistettyinä digitaalisiin palveluihin ja automaatioinnovaatioihin luovat meille paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Tavoitteena on asennettujen laitteiden suorituskyvyn optimointi, data-analyysin ja tekoälyn avulla niiden koko elinkaaren ajan. Tämä erottaa meidät kilpailijoista ja luo meille mahdollisuuden täyttää asiakkaidemme vaativimmatkin tarpeet.  

Huoltopalveluiden fokusalueet:  

 •  Hyödynnämme ainutlaatuisten elinkaaripalvelujen, asennetun laitekannan ja laajan palveluverkoston käyttämätöntä potentiaalia  
 •  Kehitämme seuraavan sukupolven digitaalisia palveluita tavoitteenamme kehittää palvelualusta yhteistyössä kumppaneiden kanssa 
 •  Ydinliiketoimintaan kuulumattomien esikäsittely- sekä työkaluliiketoimintojen divestointi. Nämä liiketoiminnot edustavat pientä osaa Glastonin nykyisestä liiketoiminnasta. Niiden vuoden 2018 liikevaihdon arvioidaan olevan alle 10 miljoonaa euroa ja kannattavuuden lähellä nollatasoa 

YDINOSAAMISALUEET:

Strateginen menestyksemme riippuu kolmesta ydinosaamisalueesta: asiakaskokemus, digitalisointi ja toiminnan tehokkuus.  

Asiakaskokemus

Haluamme auttaa asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa ja ohjata oman tarjontamme, työskentelytapamme ja organisaatiomme palvelemaan heidän tarpeitaan. Tarjoamme alan parhaan asiakaskokemuksen. Kehittämällä asiakaslähtöisyyttä ja luomalla asiakaskeskeisempiä toimintatapoja parannamme jatkuvasti asiakaskokemusta ja näin myös omaa toimintaamme.

Digitalisaatio

Liiketoimintapäätöksissä nojataan yhä enemmän dataan ja sen analysointiin, mikä edellyttää parempaa tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä. Glaston kehittää tuotteidensa ja palvelujensa digitalisaatiota ja automaatiota mahdollistaakseen uusien datalähtöisten liiketoimintamallien käyttöönoton. Näin autamme asiakkaitamme optimoimaan toiminnallista tehokkuuttaan ja liiketoimintaprosessejaan, ja samalla luomme itsellemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

Kasvua tukeva toiminnan tehokkuus

Keskitymme toimintoihin, joista asiakkaamme saavat hyötyä ja lisäarvoa. Kehitämme toimintamme tehokkuutta ja projektinhallintaosaamista varmistaaksemme tuotteiden laadun ja toimitusten täsmällisyyden. Toiminnallinen tehokkuus tukee tulevaisuuden kasvuamme.  

TALOUDELLISET TAVOITTEEMME VUODELTA 2016 SÄILYVÄT ENNALLAAN:

 • Markkinakasvun ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR)
 • Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) yli 8 % strategiakauden lopussa
 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) yli 20 % strategiakauden lopussa

Lisäksi Glaston hakee kasvua kartoittamalla mahdollisia yritysostoja, etenkin lasinjalostusteollisuuden laite-, huoltopalvelu- ja ohjelmistoalueilla. 

OSINKOPOLITIIKKAMME SÄILYY ENNALLAAN:  

Glastonin osinkopolitiikan mukaisesti Glastonin tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa tai pääomanpalautusta 30–50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. 

Mahdollisten tulevien osinkojen tai pääomanpalautusten määrään ja maksuajankohtaan vaikuttavat muun muassa yhtiön taloudellinen asema ja tulevaisuudennäkymät. Lisäksi osinkopolitiikassa on otettu huomioon strategian mukaiset kasvutavoitteet ja kasvun edellyttämät rahoitustarpeet. 

Glastonin strategiaa ja painopistealueita 2018–2021 käsitellään yksityiskohtaisemmin Glastonin, perjantaina 9. marraskuuta pidettävässä pääomamarkkinapäivässä.

GLASTON OYJ ABP
Hallitus

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh 010 500 500

Glaston Oyj Abp
Joséphine Mickwitz
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 5070


Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
 

Tilaa