• news.cision.com/
 • Glaston Oyj/
 • GLASTON TARKISTAA STRATEGIAANSA JA PÄIVITTÄÄ TALOUDELLISET TAVOITTEENSA BYSTRONIC GLASS -YRITYSOSTON SEURAUKSENA

GLASTON TARKISTAA STRATEGIAANSA JA PÄIVITTÄÄ TALOUDELLISET TAVOITTEENSA BYSTRONIC GLASS -YRITYSOSTON SEURAUKSENA

Report this content

Glaston Oyj Abp           SISÄPIIRITIETO                    6.5.2019 klo 16.15 EET

Glaston on tarkistanut strategiaansa ja päivittänyt strategiakauden 2018–2021 taloudelliset tavoitteensa Bystronic glass -yritysoston tuloksena.

Strategian perusta säilyy ennallaan: jatkamme kasvun hakemista ydinliiketoiminnassamme ja huollossa digitalisaation avulla. Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää vahva kone- ja huoltotarjonta ja tavoitella uusia kasvumahdollisuuksia. Yhteisen liiketoimintamallin käyttöönotto tukee meitä strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, ja Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti.  

Strategiamme kokonaistavoite on ennallaan: Glaston on alan innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toteuttaa asiakkaidensa kunnianhimoisimmatkin lasiin liittyvät tavoitteet 

Glastonin päämääränä on rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Ympäristön kannalta kestävien ja energiatehokkaiden ratkaisujen kysyntä, turvallisuusmääräysten tiukentuminen sekä visuaalisten ja toiminnallisten laatuvaatimusten kasvu vaikuttavat yhä enemmän asiakkaidemme toimintatapoihin ja heidän lasinjalostusteknologiakumppaneiltaan vaatimiin spesifikaatioihin. 

Strategiamme on jaettu neljään avainteemaan:  

YDINLIIKETOIMINNAN KASVU  

Strateginen tavoite: saavuttaa globaali markkinajohtajuus ydinliiketoiminnassamme 

Keskitymme ydinliiketoimintamme kasvattamiseen tavoitteena olla lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologioiden sekä ajoneuvoteollisuuden Cut & Grind -teknologioiden johtava toimija.  

Monipuolisen tuotevalikoimamme ansiosta Glaston on vahvassa asemassa vastaamaan innovatiivisten ratkaisujen kysyntään vahvoista asemista. Haemme kasvua ydinliiketoiminnassamme, ja kehitämme integroitujen lasinjalostuslinjojen tarjontaa ja edistämme laitteiden automatisaatiota asiakkaidemme hyväksi.  

Keskeiset tavoitteet:  

 •  Ydinliiketoimintaan kuuluvien laitteiden myynnin kasvattaminen kannattavasti, integroitujen linjojen tarjonnan kehittäminen sekä tuotteiden digitalisaatio- ja automaatiotason lisääminen täysin automaattisiksi linjoiksi saakka. 

UUDET KASVUMAHDOLLISUUDET 

Strateginen tavoite: uuden markkinapotentiaalin hyödyntäminen  

Bystronic glassin ja Glastonin vahvuuksien yhdistäminen sekä Bystronic glassin liiketoimintaamme tuoman osaamisen hyödyntäminen luovat meille ainutlaatuiset mahdollisuudet kehittää markkinoita ja edelleen vahvistaa asemaamme ydintuotteidemme markkinoiden keskisegmentissä, ajoneuvoteollisuuden teknologioissa sekä kehittyvissä lasin prosessointiteknologioissa, energiatehokkaampien, älykkäämpien ja turvallisempien lasituotteiden alueella.

Haemme kasvua kehittämällä tuotevalikoimaamme ja integroitujen linjojen tarjontaa, jotta ne vastaavat paremmin lasinjalostusmarkkinan keskisegmentin asiakkaiden tarpeisiin erityisesti Aasian arkkitehtuurimarkkinoilla. Pyrimme myös hyödyntämään Bystronic glassin vahvaa asemaa ajoneuvoteollisuudessa, kehittämään edelleen tarjontaamme keskisegmentille ja näin saavuttamaan ristiinmyyntimahdollisuuksia. Kartoitamme edelleen uusiin lasinjalostusteknologioihin liittyviä mahdollisuuksia energiatehokkaiden, älykkäämpien ja turvallisempien lasituotteiden alueilla.  

Keskeiset tavoitteet:  

 •  Tarjonnan kehittäminen arkkitehtuurimarkkinoiden keskisegmentille. 
 •  Bystronic glassin vahvan aseman hyödyntäminen ajoneuvoteollisuudessa ja ristiinmyyntisynergioiden hyödyntäminen. 
 •  Kasvua tukevien uusien mahdollisuuksien ja teknologioiden edelleen kartoittaminen kehittyvien teknologioiden tuotealueellamme.  

HUOLTOPALVELUT 

Strateginen tavoite: kasvua palveluissa digitalisaation avulla.  

Uskomme Glastonin ja Bystronic glassin palveluliiketoimintojen yhdistämisen edistävän kasvua. Pyrimme hyödyntämään ainutlaatuisten elinkaaripalvelujen, yhdistetyn mittavan asennetun laitekannan ja laajan globaalin palveluverkoston hyödyntämätöntä potentiaalia.  

Tänä päivänä asiakas hoitaa suurimman osan huoltotyöstä itse. Näemme paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joita voidaan saavuttaa yhdistämällä Glastonin ja Bystronic glassin mittavat laitekannat sekä digitalisaatio- ja automaatioinnovaatiot asiakkaan eduksi. Uskomme että Glastonin ja Bystronic glassin yhdistetyllä palvelutarjonnalla on mahdollisuuksia tuottaa houkuttelevia hyötyjä asiakkaille ja tarjota perusta proaktiivisen ja ennakoivan ylläpidon sekä optimoitujen, tulevaisuudessa jalostusketjun tärkeimpien osien kattavien, huoltopalvelujen edelleen kehittämiseen.  

Yhdistetty huoltopalvelutarjonta luo meille mahdollisuuksia laajentaa tarjontaamme tavoitteenamme optimoida asiakkaidemme asennettujen laitteiden suorituskyky data-analytiikan ja tekoälyn keinoin laitteen koko elinkaaren ajan asiakkaan liiketoimintapäätösten tukemiseksi. Tavoitteemme on luoda markkinoiden kilpailukykyisin ekosysteemi, joka hyödyttää asiakkaitamme ja tehostaa asiakkaidemme laitteiden käynnissäoloaikaa ja operatiivista tehokkuutta. Uskomme, että tämä erottaa meidät kilpailijoista ja pääsemme asemaan, josta on mahdollista täyttää asiakkaidemme vaativimmatkin tarpeet.  

Keskeiset tavoitteet:  

 •  Kasvattaa huoltopalveluliiketoimintaa digitalisaation avulla.  

YHTEINEN LIIKETOIMINTAMALLI  

Strategisten tavoitteiden saavuttamista tukee yhteinen liiketoimintamalli, joka tukee meitä Glastonin ja Bystronic glassin yhdistämisen synergiapotentiaalin saavuttamisessa täysimääräisesti. Tavoitteemme on kehittää yhtenäinen ja tehokas myynnin, huoltopalvelujen ja operatiivisen toiminnan toimintamalli ja jatkuvasti parantaa suorituskykyämme. Yhteisen liiketoimintamallin rakentamisen ensimmäisessä vaiheessa tavoitteina ovat kustannussynergiat, ristiinmyynti, yhteisen Aasia-läsnäolomme vahvistaminen sekä integroitujen linjojen tarjonnan edelleen kehittäminen relevanteille loppumarkkinoille.  

Keskeiset tavoitteet:  

 • Yhtenäisen ja tehokkaan toimintamallin kehittäminen myyntiä, palvelua ja operatiivista toimintaa varten. Synergiapotentiaalin hyödyntäminen täysimääräisesti.  

PÄIVITETYT TALOUDELLISET TAVOITTEET:

 •  Markkinakasvun* ylittävä liikevaihdon vuotuinen kasvu (CAGR) 
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto ilman kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA)** yli 8 % strategiakauden lopussa 
 •  Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)** yli 14 % strategiakauden lopussa 

Glaston (ilman Bystronic glassia) vuoden 2018 oikaistu vertailukelpoinen EBITA marginaali oli 5,6 % ja vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto 9,6 %. Bystronic glassin liikevaihto ja liikevoittomarginaali ovat samankaltaiset kuin Glastonin. Bystronic glass -yrityskauppa ja siihen liittyvä rahoitus lisää yhtiön omaa pääomaa ja velkaa yhteensä noin 80 miljoonalla eurolla ja yrityskaupasta syntyy merkittävä määrä liikearvoa. Sijoitetun pääoman tuoton (ROCE) kehitykseen vaikuttaa näin ollen sijoitetun pääoman kasvu heti yrityskaupan jälkeisellä strategiajaksolla.

Glaston suunnittelee julkaisevansa Glastonin ja Bystronic glassin tilintarkastamattomia yhdistettyjä taloustietoja vuodelta 2018 ja ensimmäiseltä neljännekseltä 2019 viimeistään suunnitellun merkintäoikeusannin yhteydessä, jonka odotetaan alkavan vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana.

*Tasolasimarkkinan kasvu yli syklin.

**Tunnuslukujen laskentakaavat:

Vertailukelpoinen liikevoitto ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja (EBITA): Tulos ennen kauppahinnan allokaatiopoistoja, ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä

Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuottoprosentti (Vertailukelpoinen ROCE): (Tulos ennen veroja + kauppahinnan allokaatiopoistot +/- vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät + nettorahoituskulut x 100) /Oma pääoma + (korolliset velat, raportointikauden alun ja lopun keskiarvo) 

Glaston Oyj Abp
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. + 358 10 500 6100
Talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. +358 10 500 500
 

Glaston Oyj Abp
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070 

Glaston lyhyesti

Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.
 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net  

TÄRKEITÄ TIETOJA 

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia "aikoo", "arvioi", "odottaa", "olettaa", "pitäisi", "saattaa", "suunnittelee", "tähtää", "uskoo” ja "voisi", sekä muut Glastoniin, Bystronic glassiin ja yrityskauppaan liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, mukaan lukien sen strategisista suunnitelmista ja suunnitelmista liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä markkinatilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, oletuksiin, arvioihin ja ennusteisiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin liittyy useita tekijöitä, riskejä ja epävarmuuksia, jotka saattavat aiheuttaa sen, että todelliset tapahtumat ja tulokset eroavat olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistuista. Osakkeenomistajien ei tule liiallisesti luottaa tällaisiin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuun ottamatta soveltuvaan lakiin perustuvaa olennaisen tiedon julkistusvelvoitetta, Glastonilla tai millään sen lähipiiriin kuuluvilla yhtiöillä, neuvonantajilla tai edustajilla tai millään muilla tahoilla ei ole aikomusta tai velvollisuutta julkisesti päivittää tai oikaista tulevaisuutta koskevia lausumia tämän tiedotteen julkistamisen jälkeen kuvastamaan tulevaisuuden tapahtumia, olosuhteita, tai muutoin. 

Tilaa