Glastonin osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016: Liikevaihto laski, näkymät ennallaan

Glaston Oyj Abp         OSAVUOSIKATSAUS                                    31.10.2016 klo 13.00


Glastonin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2016: Liikevaihto laski, näkymät ennallaan

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-syyskuun 2016 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.


Osavuosikatsauksen vertailuvuoden luvut viittaavat jatkuviin toimintoihin.
 

HEINÄ–SYYSKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 25,6 (28,2) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto oli 20,5 (34,3) miljoonaa euroa.

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 (3,4) miljoonaa euroa.

- Liiketulos oli -0,3 (2,4) miljoonaa euroa eli -1,3 (7,0) % liikevaihdosta.

- Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,3 (2,5) miljoonaa euroa eli -1,3 (7,4) % liikevaihdosta.


TAMMI–SYYSKUU 2016

- Saadut tilaukset olivat 79,3 (83,2) miljoonaa euroa.

- Tilauskanta 30.9.2016 oli 46,0 (47,8) miljoonaa euroa.

- Liikevaihto oli 72,0 (90,8) miljoonaa euroa.

- Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,0 (8,1) miljoonaa euroa eli 2,8 (8,9) % liikevaihdosta.

- Liiketulos oli -0,1 (7,3) miljoonaa euroa eli -0,2 (8,1) % liikevaihdosta.

- Vertailukelpoinen liiketulos oli 0,0 (5,5) miljoonaa euroa eli 0,0 (6,1) % liikevaihdosta.

- Liiketoiminnan rahavirta oli 4,5 miljoonaa euroa positiivinen.

- Jatkuvien toimintojen sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli -0,2 (18,6) %.

- Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli -0,01 (0,01) euroa.

- Korolliset nettovelat olivat 7,7 (5,2) miljoonaa euroa.


NÄKYMÄT
Glaston tarkensi näkymiään 4.8.2016. Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105–110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2–4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).


TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Viime vuoden lopun ja tämän vuoden alun alhaisista tilauksista johtuen Glastonin kolmannen neljänneksen liikevaihto oli erittäin alhainen ja jäi 20,5 (34,3) miljoonaan euroon. Matalamman kustannustason johdosta tulos oli kuitenkin vain lievästi negatiivinen. Vertailukelpoinen liiketulos parani edelliseen neljännekseen verrattuna ja oli -0,3 (2,5) miljoonaa euroa. Käyttöpääoman alentumisen myötä neljänneksen kassavirta vahvistui selvästi.

Markkinat olivat neljänneksen alussa edelleen hiljaiset mutta vilkastuivat katsauskauden loppupuolella. Erityisesti EMEA-alueella ja Aasian markkina-alueella asiakkaiden aktiviteetti oli nousussa.
Saadut tilaukset kolmannella vuosineljänneksellä vähenivät 9 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna ja olivat 25,6 miljoonaa euroa. Koneliiketoiminnan saadut tilaukset kasvoivat 10 % 16,6 miljoonaan euroon. Arvioimme koneliiketoiminnan myönteisen kehityksen jatkuvan vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kesäkuussa esitelty Etelä-Amerikan toimintojen tehostamissuunnitelma vietiin kolmannella neljänneksellä päätökseen.Tulevaisuudessa Etelä-Amerikan toimintojen painopiste on myynnissä ja huoltotoiminnoissa. Lokakuun alusta Glastonilla on konevalmistusta kahdessa tehokkaassa ja nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa: Suomessa Tampereella ja Kiinassa Tianjinissa.

Merkkejä markkinoiden vilkastumisesta oli selvästi havaittavissa syyskuussa järjestetyillä alamme merkittävimmillä Glasstec-messuilla. Messuilla käytiin useita neuvotteluja, joiden arvioimme johtavan konetilauksiin lähikuukausien aikana. Myös huoltoliiketoiminnassa tarjousaktiviteetti on ollut aiempaa parempi. Arvioimme saatujen tilausten kasvavan merkittävästi vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Vuoden viimeinen neljännes on Glastonille yleensä vuoden vahvin. Tänä vuonna ero muihin vuosineljänneksiin on normaaliakin suurempi, sillä loppuvuodelle ajoittuu suuri määrä toimituksia.”


 

AVAINLUVUT 30.9.2016 30.9.2015 31.12.2015
       
Tilauskanta, milj. euroa 46,0 47,8 38,5
Saadut tilaukset, milj. euroa 79,3 83,2 107,4
Liikevaihto, milj. euroa 72,0 90,8 123,4
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 2,0 8,1 9,5
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 2,8 8,9 7,7
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 0,0 5,5 6,1
Liiketulos (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 0,0 6,1 4,9
Kauden voitto/tappio, milj. euroa -1,1 -12,4 -13,8
Osakekohtainen tulos -0,01 -0,06 -0,07
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 4,5 -3,6 -3,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi -0,2 -12,4 -13,8
Bruttoinvestoinnit, jatkuvat ja lopetetut toiminnot, milj. euroa 3,1 3,7 7,2
Omavaraisuusaste, % 43,6 45,3 43,9
Velkaantumisaste, % 53,2 38,2 36,7


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Lasinjalostusmarkkinoilla kolmas vuosineljännes käynnistyi hitaasti, mutta katsauskauden loppupuolella vilkastumista oli jo näkyvissä. Aasian markkina-alueella hyvä kehitys jatkui. EMEA-alueella markkinat piristyivät neljänneksen lähestyessä loppuaan. Pohjois-Amerikassa markkinat tasaantuivat. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset.

Machines

Koneliiketoiminnan kolmas vuosineljännes alkoi erittäin rauhallisesti mutta piristyi neljänneksen loppua kohti. Markkinatilanne oli kokonaisuutena haastava.

Hiljaisen toisen vuosineljänneksen jälkeen EMEA-alueen markkinoilla oli havaittavissa piristymistä kolmannella vuosineljänneksellä. Asiakkaiden kysyntä painottui selvästi FC-tuoteperheeseen. Myönteistä kehitystä tapahtui erityisesti Itä-Euroopassa ja Italiassa, jossa asiakkaiden investointeja vauhditti voimaan tullut verohuojennus.

Aasian markkina-alueella asiakkaiden aktiviteetti lisääntyi erityisesti Kiinan, Australian ja Uuden-Seelannin markkinoilla.

Pohjois-Amerikan markkinoilla asiakkaiden päätöksentekoajat pitenivät kolmannella vuosineljänneksellä, ja markkinat olivat rauhalliset. Etelä-Amerikan markkina oli edelleen heikko.


Services
Kolmas vuosineljännes ei tuonut muutosta huoltomarkkinoiden vaatimattomaan kehitykseen. Pohjois-Amerikassa tasainen kehitys jatkui. Etelä-Amerikassa ajoneuvoteollisuuden asiakkaiden aktiviteetti lisääntyi. Aasian markkina-alueella kysyntä jatkui vaimeana Australiaa lukuun ottamatta. EMEA-alueella toimintaympäristö pysyi ennallaan, ja kysyntä vaihteli merkittävästi maittain.

Modernisointituotteiden markkina jatkui hiljaisena. Tasolaminointikoneiden modernisointituotteiden kysynnässä oli positiivista virettä. Merkittävä autoteollisuuden toimija osti Etelä-Amerikassa sijaitsevaan tuotantolaitokseensa tuulilasikoneen modernisointipaketin parantaakseen tuulilasituotantonsa laatua ja kapasiteettia. Tämän lisäksi
Glaston sai muun muassa jatkuvatoimisen CHF-uunin modernisointitilauksen Filippiineiltä sekä Glassrobots-tasokarkaisukoneen modernisointitilauksen Venäjältä.

Varaosat-tuoteryhmän myynti tasaantui heinä–syyskuussa mutta oli edelleen parempi kuin vertailukaudella. Huoltomarkkinan vakaa kehitys jatkui, ja työkalujen myynti EMEA-alueella jatkui hyvänä.

NÄKYMÄT
Vuoden viimeisellä neljänneksellä lasinjalostusmarkkinoiden odotetaan kehittyvän myönteisesti ja uusien konetilausten kasvavan selvästi kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Toisen neljänneksen hyvä tilauskertymä ja toimitusten painottuminen neljännelle vuosineljännekselle kasvattavat loppuvuoden liikevaihtoa huomattavasti aikaisempiin neljänneksiin nähden. Tehdyt säästötoimenpiteet myös vaikuttavat tulokseen positiivisesti.

Glaston tarkensi näkymiään 4.8.2016. Glaston arvioi vuoden 2016 liikevaihdon jäävän noin 105–110 miljoonan euron tasolle ja vertailukelpoisen liiketuloksen olevan noin 2–4 miljoonaa euroa. (Vuonna 2015 liikevaihto 123,4 milj. euroa ja vertailukelpoinen liiketulos 6,1 milj. euroa).


TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 31.10.2016 klo 14.00 yhtiön pääkonttorilla Yliopistonkatu 7, 00100 Helsinki.Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh 010 500 500

 

Lähettäjä:
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja
Glaston Oyj Abp
Puh. 010 500 6105 


Glaston Oyj Abp
Glaston on johtava lasinjalostuksen teknologiayhtiö. Tarjoamme lasin jalostukseen laadukkaita lämpökäsittelylaitteita ja palveluja rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuudelle. Sitoudumme tukemaan asiakkaidemme menestymistä koko tuote- ja palveluvalikoimamme elinkaaren ajan. Luomme ja kehitämme jatkuvasti uusia, innovatiivisia menetelmiä entistä laadukkaampien ja turvallisempien lasituotteiden valmistukseen. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset mediat, www.glaston.net

 

Tilaa

Liitteet & linkit