Glastonin osavuosikatsaus 1.1.–30.9.2018: Vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla

Report this content

Glaston Oyj Abp         OSAVUOSIKATSAUS                                    31.10.2018 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi─syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

HEINÄ–SYYSKUU 2018 LYHYESTI

 •  Saadut tilaukset olivat 21,7 (26,8) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 23,0 (24,5) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 7,5 (7,2) % liikevaihdosta.
 •  Liikevoitto oli 0,6 (1,0) miljoonaa euroa eli 2,8 (4,1) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 (1,0) miljoonaa euroa eli 4,2 (4,1) % liikevaihdosta.

TAMMI–SYYSKUU 2018 LYHYESTI

 •  Saadut tilaukset olivat 73,6 (74,9, myydyt liiketoiminnot huomioiden 73,6*) miljoonaa euroa.
 •  Tilauskanta 30.9.2018 oli 36,3 (37,5) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 73,3 (80,0, myydyt liiketoiminnot huomioiden 77,2) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,0 (5,8) miljoonaa euroa eli 6,9 (7,3) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 2,3 (3,4) miljoonaa euroa eli 3,1 (4,3) % liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 2,8 (3,6) miljoonaa euroa eli 3,8 (4,5) % liikevaihdosta. 
 • Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,0 (9,0) %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,007 (0,010) euroa.
 • Korolliset nettovelat olivat 9,8 (8,2) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli 27,2 (22,6) %.

Glaston soveltaa uutta IFRS 15 -tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen, ja siten osavuosikatsaus 1.1.30.9.2018 raportoidaan sekä 2018 toteutuneiden että 2017 vertailulukujen osalta uuden standardin mukaisesti. 

* Glaston myi toukokuussa 2017 esikäsittelyliiketoimintansa Yhdysvalloissa ja Kanadassa 

GLASTONIN NÄKYMÄT ENNALLAAN
Glastonin näkymät ovat ennallaan. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN: MARKKINAT ODOTTAVALLA KANNALLA
”Lasinjalostusmarkkinat olivat kolmannella neljänneksellä suhteellisen rauhalliset, mutta pientä vilkastumista oli nähtävissä katsauskauden lopussa. Glastonin neljänneksen tilauskertymä oli 21,7 (26,8) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen alhaisempi tilausmäärä selittyy osittain lokakuun lopussa Düsseldorfissa järjestetyllä Glasstec 2018 -messuilla. Tapahtuma on koko lasinjalostusalan tärkein tapahtuma, ja asiakkaat ovat perinteisesti ajoittaneet tilauksensa kyseiseen, joka toinen vuosi järjestettävään tapahtumaan, tai sen jälkeiseen aikaan. Messuosastollamme oli paljon kävijöitä, asiakkailla oli mahdollisuus tutustua uusiin tuotteisiimme ja kävimme samalla paljon suoria neuvotteluja heidän kanssaan. Messut olivat Glastonin osalta menestys.

Lisääntynyt taloudellinen ja poliittinen epävarmuus sekä erilaiset kauppapoliittiset jännitteet eivät toistaiseksi ole vaikuttaneet asiakkaidemme investointihalukkuuteen tai tuotteidemme kysyntään. Tarjousaktiviteetti säilyi hyvällä tasolla mutta päätöksenteko oli hidasta. Pidemmällä tähtäimellä ympäristötietoisuuden sekä energiatehokkaiden ratkaisujen tarve kasvaa ja rakentamisen turvallisuusmääräykset tiukkenevat jatkuvasti. Tämä kehitys luo Glastonille uusia mahdollisuuksia.

Kolmannen neljänneksen liikevaihto laski 6 % ja oli 23,0 (24,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui ensisijaisesti edellisvuoden vertailukauden, poikkeuksellisesta, yli miljoonan euron arvoisesta Heliotrope Technologiesin prototyyppilinjaan toimitetusta erikoislaitteesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden vastaavan kauden tasolla ja konsernin liikevoittomarginaali parani hieman 4,2 (4,1) %: iin. Kannattavuutta paransi yhtiön ydinliiketoiminnan kohentunut kannattavuus.

Kolmannen neljänneksen alhaisesta tilauskertymästä huolimatta koko vuoden näkymämme ovat ennallaan. Vuoden viimeinen neljännes on meille perinteisestikin neljänneksistä tärkein ja tänä vuonna sen merkitys kasvaa entisestään.

Tutkimme mahdollisuutta vähentää yhtiön osakkeiden lukumäärää yhdistämällä osakkeita (niin sanottu käänteinen split) lisätäksemme kiinnostusta yhtiön osaketta kohtaan, parantaaksemme osakekaupankäynnin edellytyksiä ja lisätäksemme joustavuutta pääomapalautuksen yhteydessä. Järjestely edellyttää Glastonin yhtiökokouksen päätöstä ja asiaan palataan kevään 2019 varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä.

AVAINLUVUT

oikaistu oikaistu
30.9.2018  30.9.2017  31.12.2017
Tilauskanta, milj. euroa 36,3 37,5 34,1
Saadut tilaukset, milj. euroa 73,6 74,9 103,7
Liikevaihto, milj. euroa 73,3 80,0 109,7
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 5,0 5,8 8,0
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 6,9 7,3 7,3
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 2,8 3,6 5,0
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 3,8 4,5 4,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 1,1 2,0 2,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,007 0,010 0,014
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -5,3 -7,2 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 6,0 9,0 9,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 1,2 2,3 2,3
Omavaraisuusaste, % 50,1 45,6 44,7
Velkaantumisaste, % 40,6 43,3 35,7TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 31.10.2018 klo 15.30 yhtiön pääkonttorilla Lönnrotinkatu 11, Helsinki.Lisätietoja:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 6100
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh 010 500 500

Glaston Oyj Abp
Joséphine Mickwitz
IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja
Puh. 010 500 5070


Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net
 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset mediat, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit