• news.cision.com/
  • Glaston Oyj/
  • Glastonin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Tilaukset kasvoivat 23 %, vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla

Glastonin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2018: Tilaukset kasvoivat 23 %, vertailukelpoinen liikevoitto edellisvuoden tasolla

Report this content

GLASTON OYJ ABP                               OSAVUOSIKATSAUS     23.4.2018 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-maaliskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Osavuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net. 


Glaston julkaisi 26.3.2018 IFRS 15 -tuloutustandardin mukaiset oikaistut tiedot
vuodelta 2017. Glaston soveltaa uutta tuloutusstandardia täysin takautuvasti 1.1.2018 alkaen, ja siten osavuosikatsaus1.1
.31.3.2018 raportoidaan sekä 2018 toteutuneiden että 2017 vertailulukujen osalta uuden standardin mukaisesti. 


TAMMI-MAALISKUU 2018

  • Saadut tilaukset kasvoivat 23 % ja olivat 26,5 (21,6) miljoonaa euroa.
  • Maaliskuun lopun tilauskanta oli 36,0 (39,8) miljoonaa euroa.
  • Liikevaihto oli 24,8 (26,6) miljoonaa euroa.
  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,7 (1,8) miljoonaa euroa eli 7,0 (6,9) % liikevaihdosta.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1,0 (1,1) miljoonaa euroa eli 4,0 (4,1) % liikevaihdosta.
  • Sijoitetun pääoman tuotto ROCE oli 6,7 (8,6) %.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,002 (0,003) euroa.
  • Korolliset nettovelat olivat 7,7 (3,0) miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT ENNALLAAN
Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).


TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Glastonin vuosi käynnistyi vauhdikkaasti. Ensimmäisen neljänneksen tilaukset kasvoivat 23 % 26,5 miljoonaan euroon, mikä on yleisesti hiljaiselle vuoden alulle hyvä taso. EMEA-alueella oli paljon aktiviteettia, ja Aasian myyntialueella nähtiin vahvaa kehitystä. Pohjois-Amerikan tilaukset jäivät viime vuodesta.

Liikevaihto oli 24,8 miljoonaa euroa, joka on 7 % vähemmän edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Liikevaihdon laskuun vaikutti viime vuonna myyty esikäsittelyliiketoiminta sekä dollarin heikkous. Vertailukelpoinen liikevoitto oli edellisvuoden tasolla: 1,0 miljoonaa euroa.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme panostuksiamme tuotekehitykseen ja erityisesti tuotteidemme ja palveluidemme digitalisuuteen sekä kehittyviin lasiteknologioihin. Alkuvuodesta digitaalisissa huoltopalveluissa otettiin edistysaskelia erityisesti ennakoivan kunnossapidon alueella. Kehittyvät Teknologiat -yksikössä Heliotrope-nanoteknologiahanke eteni suunnitelmien mukaisesti. Prototyyppilinja hyväksyttiin maaliskuussa, ja elektrolyyttimateriaalin testauksessa edistyttiin. Mikäli projektin viimeiset vaiheet toteutuvat suunnitellusti, voi ensimmäisen pilottilinjan tilaus tapahtua jo tänä vuonna.

Älylasin potentiaali on mittava ja älylasimarkkinoiden ennustetaan kasvavan lähivuosina merkittävästi. Alamme teknologiajohtajana osallistumme Kehittyvät Teknologiat -yksikön puitteissa aktiivisesti uusien lasiteknologioiden kehittämiseksi ja niiden soveltamiseksi käytäntöön. Heliotrope-projektin lisäksi yksikössä on vireillä lähes kymmenen hanketta ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen liittyen. Kehittyvät Teknologiat -yksikön liiketoiminnan rakentamisella on erityisen suuri rooli Glastonin kasvussa ja omistaja-arvon kasvattamisessa seuraavan 3─5 vuoden aikana.”

AVAINLUVUT

oikaistu oikaistu
 31.3.2018  31.3.2017  31.12.2017
Tilauskanta, milj. euroa 36,0 39,8 34,1
Saadut tilaukset, milj. euroa 26,5 21,6 103,7
Liikevaihto, milj. euroa 24,8 26,6 109,7
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,7 1,8 8,0
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 7,0 6,9 7,3
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 1,0 1,1 5,0
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 4,0 4,1 4,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 0,3 0,7 2,6
Osakekohtainen tulos, EUR 0,002 0,003 0,014
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -6,6 -3,8 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 6,7 8,6 9,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 0,3 0,4 2,3
Omavaraisuusaste, % 49,0 44,9 44,7
Velkaantumisaste, % 34,7 40,2 35,7

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Lasinjalostusmarkkinat olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä suhteellisen vilkkaat, ja erityisesti koneliiketoiminnan markkinat käynnistyivät vauhdilla. EMEA-alueella markkina-aktiviteetti jatkui korkealla tasolla. Pohjois-Amerikassa markkinat tasaantuivat, ja Etelä-Amerikassa markkinat jatkuivat hiljaisina. Aasian markkina-alueella kehitys oli varsin positiivista Tyynenmeren alueella.

MACHINES
Koneliiketoiminnan vuosi käynnistyi vauhdikkaasti ja erityisesti EMEA-alueen ja Aasian markkinat olivat aktiiviset. Positiivisin markkina-alue oli EMEA, jossa karkaisulinjojen tilaukset lähes kaksinkertaistuivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vahvinta kehitys oli Keski-Euroopassa. Venäjällä markkinoiden vilkastuminen jatkui.

Aasian markkina-alueella asiakkaiden aktiviteetti oli edelleen hyvällä tasolla etenkin Tyynenmeren alueella. Muutaman vuoden tauon jälkeen Japaniin solmittiin karkaisukonekauppa. Kiinassa varovaisen myönteinen kehitys jatkui, ja isojen lasinjalostajien aktiviteetti oli kasvussa. Pohjois-Amerikassa kysyntä on hyvä, mutta tilausten määrä notkahti tilapäisesti ensimmäisellä neljänneksellä. Etelä-Amerikassa markkinat olivat edelleen vaimeat.

Kehittyvät Teknologiat
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yksikön toiminta keskittyi Heliotrope-linjan testaukseen ja suurempien lasikokojen ajamiseen. Lisäksi materiaalikehityksessä edistyttiin uuden elektrolyyttikoostumuksen kautta, ja uusi materiaali kesti hyvin vaaditut testit. Yksi tuotteen merkittävimmistä kilpailueduista jo markkinoilla oleviin tuotteisiin nähden on huomattavasti edullisempi hinta. Kehitystyön edetessä tuotantokustannukset ovat edelleen linjassa alkuperäisen mukaisesti. Linjan kehityksessä edetään viimeiseen testivaiheeseen seuraavien kuukausien aikana.  

Heliotrope-hankkeen lisäksi Glaston kävi neuvotteluja projekteista ajoneuvo-, aurinkoenergia- ja ilmailuteollisuuteen. Tuotantolinjojen lisäksi keskusteluja käytiin laajemmista tehdassuunnittelupalveluista.

SERVICES
Vilkkaan neljännen vuosineljänneksen jälkeen huoltoliiketoiminnan markkinat käynnistyivät rauhallisesti. EMEA-alueella ja Pohjois-Amerikassa päivitystuotteiden kysyntä oli hyvällä tasolla. Yhdysvaltoihin myytiin useita karkaisulinjojen modernisointituotteita, ja Kanadaan myytiin ohjausjärjestelmän päivityspaketti. EMEA-alueella Italiaan myytiin kapasiteettia lisäävä modernisointituote. Ohjausjärjestelmän päivitystuotteita myytiin muun muassa Saksaan ja Algeriaan. Etelä-Amerikan markkinoilla oli havaittavissa varovaista piristymistä, ja Paraguayhin myytiin laminointilinjan modernisointipaketti. Huoltopalveluiden kysyntä oli hyvällä tasolla.

NÄKYMÄT ENNALLAAN
Vuoden 2018 alusta lähtien lasinjalostusmarkkinoiden aktiviteetti oli hyvä. Glastonin tilauskertymän kehityksessä tapahtui positiivinen käänne neljänneksen lähestyessä loppuaan, ja myönteisen markkinakehityksen arvioidaan jatkuvan. Maailmantalouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään.

Edeltävän kuuden kuukauden tasainen tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa uuden IFRS 15 -tuloutusstandardin mukaisesti).TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 23.4.2018 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja


Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin. Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.netJakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet,
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit