• news.cision.com/
 • Glaston Oyj/
 • Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Kolmannella neljänneksella vahva EBITA-marginaali, liikevaihto kasvoi 29 prosenttia

Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2021: Kolmannella neljänneksella vahva EBITA-marginaali, liikevaihto kasvoi 29 prosenttia

Report this content

GLASTON OYJ ABP              OSAVUOSIKATSAUS     28.10.2021 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-syyskuun 2021 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

HEINÄ–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 45,4 (33,3) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 46,4 (35,9) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 3,2 (1,3) miljoonaa euroa eli 6,9 (3,6) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 2,3 (-0,5) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,1 (0,2) miljoonaa euroa eli 4,4 (0,5) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 0,2 (-0,7) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,019 (-0,005) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -0,5 (0,6) miljoonaa euroa.

TAMMI–SYYSKUU 2021 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 158,5 (102,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 130,1 (131,8) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 7,6 (5,7) miljoonaa euroa eli 5,9 (4,3) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 3,9 (0,2) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 4,3 (2,3) miljoonaa euroa eli 3,3 (1,8) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -0,3 (-2,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,038 (0,012) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 13,8 (-2,8) miljoonaa euroa.
   

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2021 PYSYVÄT ENNALLAAN
Saadut tilaukset elpyivät selvästi tammi-syyskuun aikana, mikä ennakoi sekä kone- että palveluliiketoiminnan positiivista kehitystä koko vuodelle 2021. Ennätyssuuren toisen neljänneksen tilauskertymän jälkeen kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä palautui odotetusti COVID-19:ää edeltävälle tasolle.

Glaston arvioi lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologiamarkkinoiden myönteisen kehityksen jatkuvan loppuvuoden aikana. Lyhyellä aikavälillä ajoneuvolasien jalostusteknologioiden kysyntä on elpymässä mutta on edelleen epävakaata johtuen markkinoiden rakenteellisista muutoksista ja toimitusketjuihin liittyvistä haasteista. Yleisesti ottaen näkymät ovat normaalia epävarmempia, mikä johtuu komponenttien hintojen noususta ja pidemmistä toimitusajoista.

Vuoden 2020 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen saatujen tilausten suuren määrän johdosta Glaston Oyj Abp arvioi, että liikevaihto vuonna 2021 paranee vuoden 2020 tasosta, ja vertailukelpoinen EBITA nousee 10,5–12,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2020 konsernin liikevaihto oli 170,1 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 7,7 miljoonaa euroa.

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS DAHLBLOM:
”Kolmannella vuosineljänneksellä uusien tilausten määrä nousi 36 % 45,4 miljoonaan euroon. Eniten elpymistä tapahtui Heat Treatment -liiketoiminnassamme, jonka vertailukauden tilaukset olivat hyvin alhaiset koronapandemiasta johtuen. Tammi-syyskuun saadut tilaukset olivat yhteensä 158,5 miljoonaa euroa, mikä ylitti jo koko vuoden 2020 tilauskertymätason.  Edellisten vuosineljännesten vahva tilauskertymän kasvu vaikutti suotuisasti liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 46,4 miljoonaa euroa, joka oli 29 % enemmän edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Vertailukelpoinen EBITA parani huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna (+145 %) korkeamman liikevaihdon ja myös synergiaetujen ja Heat Treatment -liiketoiminnan uudelleenorganisoinnin ansiosta. Vertailukelpoinen EBITA oli 3,2 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali oli 6,9 %, mikä on korkein saavuttamamme neljännesvuosittainen marginaali uudelle Bystronic glass-liiketoiminnan sisältävälle Glastonille.

Strategiamme vuosille 2021−2025 saatiin valmiiksi elokuussa, ja sen tavoitteena on selkeästi paraneva orgaaninen kasvu ja kannattavuus. Tällä hetkellä käynnissä on useita strategisia kehityshankkeita. Yksi niistä keskittyy yhteisiin johtamisperiaatteisiin, joilla on merkittävä rooli strategiamme toteuttamisessa ja sen sisällyttämisessä osaksi jokapäiväistä työntekoamme. Työturvallisuus on korkealla agendallamme ja olemme asettaneet konsernin laajuisen työturvallisuustavoitteen: nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa (LTA). Saavuttaaksemme tämän tavoitteen pitää meidän integroida turvallisuus osaksi toimintatapojamme, ja turvallisuuden kehittämiseksi ja johtamiseksi olemme perustaneet eri funktioiden edustajista koostuvan turvallisuustyöryhmän. Toinen strateginen kehityshanke on Menestys innovoimalla asiakkaiden kanssa, joka keskittyy Glastonin teknologiajohtajuuden vahvistamiseen integroimalla asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen saumattomasti yhteen nopeamman innovaatio- ja kehitystyön kanssa. Strategisena painopistealueenamme on kestävä liiketoiminta. Kehitämme kestävän liiketoiminnnan toimintaohjelmaamme järjestelmällisesti ja olemme luoneet johtamisrakenteet ja selkeät vastuut kestävän liiketoiminnan käytäntöjen toteuttamiseksi Glastonilla. Lisäksi teemme kestävän liiketoiminnan kehitystyötä luodaksemme uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja täyttääksemme jatkuvasti kasvavat sidosryhmien odotukset ja lainsäädännön vaatimukset.

Toimitusketjuihin liittyvät häiriöt jatkuivat tällä vuosineljänneksellä johtaen eräiden komponenttien toimitusaikojen pidentymiseen ja raaka-aineiden hintojen, rahtikustannusten ja logistiikan saatavuusongelmien kasvuun. Tilanteen hallinta vaatii päivittäin ylimääräistä työtä työntekijöiltämme, ja sillä on ollut jonkin verran vaikutusta liikevaihdon ajoitukseen erityisesti varaosien kohdalla. Emme odota näiden haasteiden häviävän lähiaikoina, minkä vuoksi keskitymme vahvasti toimitusketjun häiriöiden vähentämiseen. Haluamme pitää lupauksemme asiakkaillemme ja siksi työskentelemme Glastonilla sinnikkäästi, jotta voimme reagoida nopeasti ja pitää kiinni luvatuista toimitusajoista.

Lähes kahden vuoden tauon jälkeen meillä oli vihdoin mahdollisuus tavata asiakkaitamme kasvotusten kahdessa messutapahtumassa: syyskuun puolivälissä Glassbuild America -messuilla Atlantassa ja lokakuussa VITRUM-messuilla Milanossa. Messuille osallistuminen oli minulle erittäin tärkeä kokemus, sillä pääsin vihdoinkin tapaamaan henkilökohtaisesti useita glastonlaisia sekä lukuisia asiakkaita. Sekä me yrityksenä että asiakkaamme arvostimme kovasti tapahtumien järjestämistä, niiden aktiviteettitasoa ja messuosastollamme käytyjä mielenkiintoisia keskusteluja, vaikka kävijämäärät olivat pienempiä kuin COVID-19:ää edeltävänä aikana.

Positiivinen kehitys lämpökäsittely- ja eristyslasiteknologioiden ristiinmyynnissä on jatkunut, mistä esimerkkinä on lähes viiden miljoonan euron sopimus, jonka teimme amerikkalaisen asiakkaan kanssa. Tuoteyhdistelmä heijastelee tarvetta kehittyneille lasinjalostusteknologioille, mikä on seurausta liikekiinteistöjen rakentamista koskevien turvallisuus- ja laatumääräysten tiukkenemisesta. Tämä on kasvava trendi, joka näkyy monilla markkina-alueillamme.

Katsastuskaudella yleinen luottamus talouteen kasvoi lisäten investointeja ja asiakkaidemme liiketoiminnan aktiviteettia. Odotamme asiakasaktiviteetin pysyvän hyvällä tasolla vuoden 2021 viimeiselläkin neljänneksellä.”

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT

M€ 7−9/2021 7−9/2020 1−9/2021 1−9/2020 1−12/2020
Saadut tilaukset 45,4 33,3 158,5 102,9 153,5
joista palvelutoimintaa 16,2 14,2 50,5 39,6 57,1
joista palvelutoimintaa, % 35,7 % 42,5 % 31,9 % 38,4 % 37,2 %
Tilauskanta kauden lopussa 86,1 47,8 86,1 47,8 63,9
Liikevaihto 46,4 35,9 130,1 131,8 170,1
josta palvelutoimintaa 17,9 13,3 49,2 41,0 58,1
josta palvelutoimintaa, % 38,6 % 36,9 % 37,8 % 31,1 % 34,1 %
Käyttökate (EBITDA) 4,3 1,5 9,8 6,3 7,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät(1 -0,2 0,7 0,3 2,1 3,8
Vertailukelpoinen EBITDA 4,1 2,2 10,1 8,4 11,3
Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,8 % 6,0 % 7,8 % 6,4 % 6,7 %
Vertailukelpoinen EBITA 3,2 1,3 7,6 5,7 7,7
Vertailukelpoinen EBITA, % 6,9 % 3,6 % 5,9 % 4,3 % 4,6 %
Liiketulos (EBIT) 2,3 -0,5 3,9 0,2 -0,5
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 2,1 0,2 4,3 2,3 3,2
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 4,4 % 0,5 % 3,3 % 1,8 % 1,9 %
Tulos ennen veroja 1,9 -1,4 2,2 -1,9 -3,3
Kauden tulos 1,3 -1,8 1,0 -3,2 -5,5
Vertailukelpoinen osakeantioikaistu osakekohtainen tulos, EUR 0,019 -0,005 0,038 0,012 0,013
Rekisteröity osakeantioikaistu osakemäärä kauden lopussa (1 000) 84290 84290 84290 84290 84290
Liiketoiminnan rahavirta -0,5 0,6 13,8 -2,8 0,7
Korollinen nettovelka kauden lopussa 23,0 37,2 33,6
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),%, (annualisoitu) 4,5 % 0,1 % -0,4 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %, (annualisoitu) 6,9 % 4,0 % 4,7 %
Omavaraisuusaste,% 42,4 % 41,4 % 41,2 %
Nettovelkaantumisaste,% 33,6 % 53,5 % 48,8 %
Henkilöstö kauden lopussa 743 740 723

(1 + kulu, - tuotto

LÄHIAJAN KEHITYKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä maailmantalouden näkymät paranivat edelleen, ja Glastonin markkinoilla havaittiin vakaata markkinatoimintaa. Tällä hetkellä toimitusketjun häiriöt muodostavat suurimman lyhyen aikavälin riskin liiketoiminnalle. Näiden häiriöiden odotetaan jatkuvan lähitulevaisuudessa ja yhtiö hallitsee aktiivisesti normaalia suurempia riskejä, jotka liittyvät raaka-aineiden ja komponenttien hintoihin ja saatavuuteen sekä logistiikkakulujen nousuun. Merkittävät toimitusketjun häiriöt voivat vaikuttaa yhtiön taloudelliseen kehitykseen.

Vaikka COVID-19-pandemian vaikutus on vähentynyt, pandemian kestosta ja rokotusohjelmien käyttöönotosta on edelleen huomattavaa epävarmuutta maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Nämä voivat johtaa uusiin sulkuihin ja tiukempiin matkustusrajoituksiin, jotka vaikuttavat erityisesti huoltotyöhön ja varaosaliiketoimintaan sekä koneiden asennuksiin. Vallitsevissa oloissa asiakkaiden sijoituskäyttäytymiseen liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta.

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään kello 15.00 suorassa englanninkielisessä audiocastissa, johon pääsee seuraavan linkin kautta: https://glaston.videosync.fi/2021-10-28-glastonirq3

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500
GLASTON OYJ ABP
Pia Posio, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 500 5076

 

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja laiteteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net