• news.cision.com/
 • Glaston Oyj/
 • Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022: Ennätyssuuri tilauskertymä 86,2 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä

Glastonin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022: Ennätyssuuri tilauskertymä 86,2 miljoonaa euroa kolmannella neljänneksellä

Report this content

GLASTON OYJ ABP              OSAVUOSIKATSAUS     27.10.2022 klo 8.30

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi-syyskuun 2022 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

HEINÄ–SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 86,2 (45,4) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 47,9 (46,4) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 2,5 (3,2) miljoonaa euroa eli 5,1 (6,9) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,2 (2,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,011 (0,019) euroa.

TAMMI─SYYSKUU 2022 LYHYESTI

 • Saadut tilaukset olivat 201,4 (157,1) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 153,7 (130,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 9,4 (7,6) miljoonaa euroa eli 6,1 (5,9) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 5,2 (3,9) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,053 (0,038) euroa.

GLASTON TARKENTAA NÄKYMIÄÄN VUODELLE 2022

Kolmannella neljänneksellä yleinen kysyntä pysyi vahvana useimmilla Glastonin markkina-alueilla, mikä kertoo kone- ja palveluliiketoiminnan hyvästä kehityksestä tulevilla vuosineljänneksillä. Glaston aloitti vuoden 2022 vankalla tilauskannalla. Vahva tilauskertymä tammi–syyskuussa tukee edelleen Glastonin koko vuoden 2022 liikevaihdon ja kannattavuuden kehitystä. Elokuussa 2021 julkaistun päivitetyn strategian toteuttamiseen liittyvät kustannukset ja investoinnit tapahtuvat ennen niiden liikevaihtoa kasvattavaa vaikutusta.

Markkinoiden yleisen vahvan kysynnän vastaisesti inflaatio, energiakustannusten nousu, raaka-aineiden hinnat ja talouskasvun hidastuminen aiheuttavat epäröintiä joidenkin asiakkaiden investointipäätöksissä. Toimitusketjun häiriöiden odotetaan jatkuvan, mikä tarkoittaa normaalia suurempaa epävarmuutta Glastonin lyhyen aikavälin liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä. Tilanteen parantumisesta huolimatta COVID-19-pandemian vaikutuksia ei voida sulkea täysin pois etenkään Kiinassa.

Epävarmuudet huomioon ottaen Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja vertailukelpoisen EBITAn nousevan 12−14 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.

(Edelliset näkymät: Epävarmuuksista huolimatta Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan vuoden 2021 tasosta ja tarkentaa vertailukelpoisen EBITAn näkymäänsä, jonka arvioidaan nousevan 12−15 miljoonaan euroon. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 182,7 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA oli 11,1 miljoonaa euroa.)

TOIMITUSJOHTAJA ANDERS DAHLBLOM:

”Globaalin liiketoimintaympäristön epävarmuuden lisääntyessä suurin osa Glastonin markkina-alueista menestyi edelleen hyvin kolmannella neljänneksellä, ja tilauskertymämme saavutti uuden selkeän ennätyksen, 86,2 (45,4) miljoonaa euroa. Tulokseen vaikutti merkittävästi erityisesti yksi 31 miljoonan euron arvoinen tilaus. Ilman tätä kauppaakin tilauskertymä ylittäisi neljännesvuosittaisen keskiarvomme. Kolmannen neljänneksen liikevaihdon kasvu hidastui edellisistä neljänneksistä, kun pula komponenteista rasitti toimintaamme edelleen. Insulating Glass- ja Automotive & Display ‑segmentit kehittyivät hyvin edellisvuodesta, kun taas Heat Treatment ‑segmentin liikevaihto laski. Kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli 2,5 miljoonaa euroa ja EBITA-marginaali oli hieman pienempi kuin edellisillä neljänneksillä, koska liikevaihto ei yltänyt samalle tasolle.

Services-liiketoiminnan markkina-aktiivisuus pysyi positiivisena ja päivittäispalvelut jatkuivat vahvoina kaikilla alueilla. Koska asiakkaiden koneiden käyttöaste oli korkea ja koneita huollettiin säännöllisesti tasaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, varaosissa oli vahvaa kasvua. Lisäksi kenttähuolto kasvoi useimpien maiden lievennettyä COVID-19-matkustusrajoituksiaan. Jatkuvasta komponenttipulasta ja pitkistä toimitusajoista huolimatta Services-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi kolmannella neljänneksellä 8 %.

Toimitusketjun tilanne pysyi haastavana, eikä nopeaa käännettä parempaan ole näkyvissä. Olemme lisänneet toimia tilanteen hallitsemiseksi, mikä tarkoittaa resurssien sitouttamista, kun lisätyötä ja uudelleensuunnittelua tehdään päivittäin. Tällä on viime kädessä kielteinen vaikutus tehokkuuteen ja kustannuksiin.

Vuosineljänneksen aikana hyvä edistymisemme strategian toteuttamisessa jatkui. Hyödyntämällä monipuolista tarjontaamme onnistuimme saamaan edellä mainitun 31 miljoonan euron tilauksen, kun asiakkaamme päätti laajentaa olemassa olevaa karkaisuteknologioiden yhteistyötämme eristyslastiteknologiaan. Strateginen painopisteemme kasvattaa liiketoimintaamme Kiinassa on perusta suunnitelmallemme aloittaa ajoneuvolasin vakiomuotoisten esikäsittelylaitteiden tuotanto Tianjinin tehtaalla. Sen jälkeen, kun suunnitelma julkistettiin kesäkuussa, olemme päässeet vahvasti ajoneuvolasin markkinoille saamalla tilauksia vakiomuotoiselle esikäsittelylinjalle. Vuonna 2023 tapahtuvien toimitusten myötä nämä ajoneuvolasilinjat ovat ensimmäiset toimitukset Tianjinista.

Kolmannella neljänneksellä otettiin myös toinen strateginen askel, kun teimme avauksen aurinkopaneelituotannon karkaisuteknologioiden markkinoille Kiinassa uudella CHF Solar ‑tasokarkaisulinjalla. Syyskuussa saavutimme ensimmäisen voittomme tällä uudella konseptilla, kun allekirjoitimme sopimuksen viidestä linjasta kiinalaisen asiakkaan kanssa, jolla on käytössään jo lähes 20 Glaston-eristyslasilinjaa.

Katsauskaudella markkinamme säilyivät terveinä maailmanlaajuisen taloudellisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta, mikä on johtanut hyvään tilauskertymään vuosineljännekselle ja myös koko vuodelle 2022.”

GLASTON-KONSERNIN AVAINLUVUT

M€ 7–9/
2022
7–9/
2021
Muutos,
%
1–9/
2022
1–9/
2021
Muutos,
 %
1−12/
2021
Saadut tilaukset 86,2 45,4 89,9 % 201,4 157,1 28,2 % 216,2
josta palvelutoimintaa 16,0 16,2 -1,2 % 54,0 50,5 6,9 % 68,0
josta palvelutoimintaa, % 18,6 % 35,7 % 26,8 % 32,2 % 31,4 %
Tilauskanta kauden lopussa 142,3 86,1 65,3 % 142,3 86,1 65,3 % 94,8
Liikevaihto 47,9 46,4 3,3 % 153,7 130,1 18,2 % 182,7
josta palvelutoimintaa 19,2 17,9 7,6 % 55,3 49,2 12,4 % 66,8
josta palvelutoimintaa, % 40,2 % 38,6 % 36,0 % 37,8 % 36,5 %
Käyttökate (EBITDA) 3,0 4,3 -29,0 % 11,0 9,8 12,1 % 13,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät1) 0,4 -0,2 285,2 % 1,4 0,3 367,1 % 1,5
Vertailukelpoinen EBITDA 3,5 4,1 -14,8 % 12,4 10,1 22,8 % 14,5
Vertailukelpoinen EBITDA, % 7,2 % 8,8 % 8,1 % 7,8 % 7,9 %
Vertailukelpoinen EBITA 2,5 3,2 -23,1 % 9,4 7,6 23,7 % 11,1
Vertailukelpoinen EBITA, % 5,1 % 6,9 % 6,1 % 5,9 % 6,1 %
Liiketulos (EBIT) 1,2 2,3 -48,4 % 5,2 3,9 30,6 % 5,1
Kauden tulos 0,2 1,3 -86,6 % 1,8 1,0 -83,1 % 1,1
Osakekohtainen tulos, EUR 0,002 0,015 -86,6 % 0,021 0,011 -83,1 % 0,013
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, EUR 0,011 0,019 -42,1 % 0,053 0,038 41,4 % 0,060
Liiketoiminnan rahavirta 3,8 -0,5 860,0 % 1,4 13,8 -89,9 % 19,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI),%, (annualisoitu) 6,1 % 4,5 % 2,8 %
Vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %, (annualisoitu) 8,9 % 6,9 % 6,1 %
Omavaraisuusaste,% 64,4 % 42,4 % 42,3 %
Nettovelkaantumisaste,% 27,0 % 33,6 % 26,9 %
Henkilöstö kauden lopussa 780 743 5,0 % 750

(1 + kulu, - tuotto

ANALYYTIKKO- JA LEHDISTÖTILAISUUS

Glastonin toimitusjohtaja Anders Dahlblom ja talousjohtaja Päivi Lindqvist esittelevät katsauksen analyytikoille, sijoittajille ja lehdistölle tänään kello 11.00 suorassa englanninkielisessä audiocastissa, johon pääsee seuraavan linkin kautta: https://glaston.videosync.fi/q3-2022-results

Tallenne esityksistä esitysmateriaaleineen on saatavilla yhtiön internetsivuilla tilaisuuden jälkeen.

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Anders Dahlblom, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500
GLASTON OYJ ABP
Pia Posio, viestintä-, markkinointi- ja sijoittajasuhdejohtaja
Puh. 010 500 5076 

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka toimittaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja arkkitehtuuri-, auto-, aurinkoenergia- ja näyttöteollisuuteen. Yhtiö tukee myös uusia teknologioita, joilla integroidaan älyominaisuuksia lasiin.

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta osaamista että uusinta teknologiaa lasinjalostuksen alalla tarkoituksena rakentaa parempaa tulevaisuutta turvallisempien, älykkäämpien ja energiatehokkaampien lasiratkaisujen avulla. Meillä on tuotantoa, palveluita ja myyntipisteitä kymmenessä maassa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä.

Jakelu: Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset mediat, www.glaston.net