Glastonin tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2017: 2017 vertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui 5,4 miljoonaan euroon

GLASTON OYJ ABP              TILINPÄÄTÖSTIEDOTE     8.2.2018 klo 13.00

Tämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tilinpäätöstiedotteesta 2017. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

LOKA-JOULUKUU 2017

 • Saadut tilaukset olivat 28,8 (33,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski 6 % ja oli 33,1 (35,1) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 3,3 (3,4) miljoonaa euroa.
 • Liikevoitto oli 2,4 (2,4) miljoonaa euroa eli 7,2 (6,8) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoinen liikevoitto säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 2,6 (2,7) miljoonaa euroa eli 7,8 (7,8) % liikevaihdosta.

TAMMI-JOULUKUU 2017

 • Saadut tilaukset olivat 103,7 (112,9) miljoonaa euroa.
 • Tilauskanta vuoden lopussa oli 35,2 (45,6) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 3 % 110,4 (107,1) miljoonaan euroon.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 8,3 (5,4) miljoonaa euroa eli 7,6 (5,1) % liikevaihdosta.
 • Liikevoitto oli 5,0 (2,3) miljoonaa euroa eli 4,5 (2,1) % liikevaihdosta
 • Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 94 % 5,4 (2,8) miljoonaan euroon eli 4,8 (2,6) prosenttiin liikevaihdosta.
 • Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 9,8 (4,6) %.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,015 (0,005) euroa.
 • Korolliset nettovelat olivat 0,9 (-0,6) miljoonaa euroa.
 • Tutkimus- ja tuotekehitysmenot ilman poistoja olivat 4,0 (3,0) miljoonaa euroa eli 3,6 (2,8) % liikevaihdosta.
 • Hallitus esittää, että pääomanpalautusta jaetaan 0,01 euroa vuodelta 2017.


GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2018
Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN:
”Hiljaisen ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen Glastonin markkinat piristyivät. Hyvä vire säilyi läpi vuoden, ja tilauskertymä kasvoi tasaisesti. Hyvästä markkina-aktiviteetista huolimatta asiakkaiden päätöksenteko oli edelleen hidasta tietyillä alueilla ja kauppoja myös siirtyi eteenpäin.

Koko vuoden liikevaihto nousi 3 % vuoteen 2016 verrattuna ja oli 110,4 (107,1) miljoonaa euroa. Erityinen ilonaihe oli vahvasti kasvanut liikevoitto. Edelliseen vuoteen verrattuna vertailukelpoinen liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja nousi 5,4 miljoonaan euroon.

Strategiamme mukaisesti olemme vuoden aikana voimallisesti panostaneet sekä digitalisaatioon että kehittyviin teknologioihin. Tasokarkaisun lisäksi laminointiteknologiaa on viety eteenpäin asiakaskokemusta hyödyntäen. Kehityshankkeet taivutuskarkaisussa ja taivutetun lasin teknologioissa ovat jatkuneet. Vauhdittaaksemme alan kehitystä järjestimme kesällä lasialan startup-tapahtuman, jonka tavoitteena oli saattaa yhteen alamme innovaattorit, sijoittajat ja toimijat.

Digitalisaation saralla käynnistimme useita kehityshankkeita, jotka liittyivät muun muassa pilvipalveluihin, analytiikan hyödyntämiseen, automatisaatioasteen nostamiseen ja ennakoivaan huoltotoimintaan. Glastonin Kehittyvät Teknologiat -yksikön puitteissa kävimme aktiivisesti keskusteluja useiden yritysten kanssa uusien lasiteknologioiden kehittämisestä, ja kehitysyhteistyöhön liittyviä tarjouksia tehtiin useille kumppaneille. Pystyimme vastaamaan erittäin haastaviinkin kehityspyyntöihin, mikä vahvisti asemaamme alan teknologiajohtajana. Heliotrope-nanoteknologiahanke edistyi suunnitelmien mukaan ja prototyyppilinja hyväksyttiin alustavasti joulukuussa 2017. Lisäksi pilottilinjan suunnittelu eteni päätösvaiheeseen.

Lähtöasetelmamme vuoteen 2018 ovat hyvät. Yhtiö on entistä vahvempi, ja odotamme hyvän markkinatilanteen jatkuvan. Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin, ja strategiamme mukaisesti  jatkamme kannattavan kasvun tiellä. Luotamme siihen, että eräät Kehittyvien Teknologioiden kehityshankkeet realisoituvat uusiksi konetilauksiksi vuosien 2018─2019 kuluessa.”

AVAINLUVUT 31.12.2017  31.12.2016
Tilauskanta, milj. euroa 35,2 45,6
Saadut tilaukset, milj. euroa 103,7 112,9
Liikevaihto, milj. euroa 110,4 107,1
Käyttökate, (EBITDA), vertailukelpoinen, milj. euroa 8,3 5,4
Käyttökate (EBITDA), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 7,6 5,1
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, milj. euroa 5,4 2,8
Liikevoitto (EBIT), vertailukelpoinen, % liikevaihdosta 4,8 2,6
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 2,9 1,0
Osakekohtainen tulos, EUR 0,015 0,005
Pääomanpalautus/osake, EUR* 0,01 -
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 0,1 13,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %, suhteutettuna koko vuoden tulokseksi 9,8 4,6
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 2,3 3,9
Omavaraisuusaste, % 45,2 43,2
Velkaantumisaste, % 34,9 46,7
*) hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle


TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Vuonna 2017 lasinjalostusmarkkinat käynnistyivät hitaasti, ja vuoden ensimmäinen neljännes oli rauhallinen. Toisella vuosineljänneksellä markkinat aktivoituivat, ja paranivat asteittain koko loppuvuoden. EMEA-alue vahvisti asemansa Glastonin suurimpana markkina-alueena. Pohjois-Amerikassa markkinatilanne säilyi kohtuullisen hyvänä. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset. Aasian markkina-alueella aktiviteetti vaihteli aluekohtaisesti. Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella kehitys oli suotuisa. Kiinan markkina oli edelleen hiljainen, mutta ensimmäisiä merkkejä rakentamisen piristymisestä oli havaittavissa.

MACHINES
Loka
–joulukuu
Vuoden viimeisellä neljänneksellä koneliiketoiminnan markkinat olivat vilkkaat. EMEA-alueella markkina-aktiviteetti lisääntyi. Keski-Euroopassa kysyntä vahvistui, ja karkaisukoneita myytiin muun muassa Saksaan, Itävaltaan ja Alankomaihin. Portugalissa kysyntä jatkui vahvana valtiollisen tukiohjelman tukemana. Isossa-Britanniassa markkinat heikkenivät edelleen. Itä-Euroopan markkinoilla EU-tuetut projektit etenivät, mutta tukipäätökset vievät aiempaa pidemmän ajan ja tuen kriteerit ovat tiukentuneet. Venäjällä markkinat vilkastuivat oleellisesti.

Pohjois-Amerikassa kehitys jatkui vakaana. Viimeisellä neljänneksellä Glaston teki muutaman tärkeän avauksen laminointikoneissa, ja tasokarkaisukoneissa saatiin jatkotilauksia muutamilta avainasiakkailta. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset ja painopiste oli pienemmissä koneissa. Aasian markkina-alueella aktiviteetti lisääntyi Kaakkois-Aasiassa ja Tyynenmeren alueella

Tammi
–joulukuu
Koneliiketoiminnassa vuosi käynnistyi hitaasti. Aktiviteetti markkinoilla kuitenkin lisääntyi vuoden edetessä. EMEA-alueella markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla läpi vuoden, ja konetilauksia tuli tasaisesti.  EMEA-alue vahvisti asemansa Glastonin koneliiketoiminnan suurimpana markkina-alueena. Korkeasta aktiviteetista huolimatta asiakkaiden päätöksenteko oli hidasta monissa maissa, ja kauppoja siirtyi eteenpäin.

Pohjois-Amerikan markkinoilla kysyntä säilyi läpi vuoden suhteellisen hyvällä tasolla. FC™-tuoteperheen lisäksi asiakkaita kiinnostivat laminointilinjat, sillä tiukentuvien rakennusmääräysten johdosta laminoidun lasin markkinan odotetaan kasvavan Yhdysvalloissa. Kilpailutilanne markkinoilla jatkui kovana. Etelä-Amerikan markkinat olivat edelleen hiljaiset, ja asiakkaiden kiinnostus kohdistui etupäässä pienempiin konemalleihin.

Aasian markkina-alueella kehitys vaihteli aluekohtaisesti. Australian ja Uuden-Seelannin karkaisukonemarkkinnat olivat edelleen aktiiviset, ja Glaston säilytti vahvan asemansa. Kaakkois-Aasian alueella konemarkkinat kehittyivät myönteisesti Thaimaassa, Filippiineillä ja Indonesiassa. Erityisesti lopputuotteen korkea laatu ja matalaemissiivinen lasi (Low-E) kiinnostivat asiakkaita. Kiinassa nähtiin ensimmäisiä merkkejä rakentamisen elpymisestä ja lasinjalostuskoneiden kysyntä piristyi hieman. Aurinkoenergiaan liittyvien projektien aktiviteetti kasvoi tasaisesti vuoden aikana. Syyskuussa Glaston sopi etenkin ohuiden aurinkopaneelien valmistukseen soveltuvan GlastonAir™-karkaisukoneen toimittamisesta Kiinaan.


KEHITTYVÄT TEKNOLOGIAT
Vuoden 2017 aikana nanoteknologiahankkeessa keskityttiin prototyyppilinjan ja isompien lasikokojen testaukseen sekä elektrokromaattisen materiaalin kehittämiseen. Glaston toimitti elokuussa Heliotrope Technologiesille prototyyppilinjaan asennettavan laitteen, joka mahdollisti isompien lasikokojen prosessoinnin. Loppuvuodesta saavutettiin prototyyppilinjalla hyvät testitulokset sekä joustavuuden että lasikoon osalta, ja linja hyväksyttiin alustavasti joulukuussa 2017.

Joulukuussa järjestettiin Heliotropella useita asiakasesittelyjä. Erityisesti prototyyppilinjan toiminnallisuus sai potentiaalisilta asiakkailta kiitosta. Eurooppaan toimitettavan pilottilinjan suunnittelu eteni kohti päätösvaihettaan, ja tehtaan layout sekä linjaston konekokonaisuus määriteltiin.

Heliotrope-projektin lisäksi Glaston kävi aktiivisesti keskusteluja eri yritysten kanssa uusien lasiteknologioiden kehittämisestä ja soveltamisesta käytäntöön. Glastonin rooli mahdollisissa tulevissa hankkeissa voi liittyä esimerkiksi edistykselliin lasipinnoitteisiin auto- ja ilmailuteollisuuden tuotteisiin tai lasiin liittyvien aurinkoenergiasovellusten tuotantolinjojen kehittämiseen ja kokoonpanoon. Laitteisiin tai kehitysyhteistyöhön liittyviä tarjouksia on tehty useille yhteistyökumppaneille.

SERVICES
Loka-joulukuu
Huoltomarkkinoiden hienoinen piristyminen jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä. Päivitystuotteiden kysyntä kasvoi edelleen. Yhdysvalloissa saaimme useita tilauksia alueen tärkeimmiltä asiakkailta, ja Meksikoon myimme laminointilinjan modernisointipaketin. Karkaisulinjan modernisointituotteita myytiin sekä Australiaan että Argentiinaan. EMEA-alueella ja Etelä-Amerikassa sovittiin useampien isompien varaosapakettien myynnistä. Huoltopalvelujen kysyntä jäi alle edellisvuoden vastaavan jakson tason. Työkalujen myynti oli edellisvuoden tasolla.

Tammi–joulukuu
Vuonna 2017 huoltoliiketoiminnan markkinoilla nähtiin varovaisen myönteistä kehitystä. Glastonin asema markkinoilla jatkui vahvana. Hiljaisen ensimmäisen neljänneksen jälkeen modernisointituotteiden markkina vilkastui, ja hyvä kehitys jatkui läpi vuoden. Vuoden aikana myimme muun muassa kaikkien aikojen suurimman yksittäisen modernisointipaketin EMEA-alueella toimivalle asiakkaalle. Varaosamyynti ja huoltotyö kehittyivät myönteisesti. Työkalut-tuoteryhmän kehitys oli hyvä ja työkalujen myynti lähti varovaiseen kasvuun.

EMEA-alue ja Pohjois-Amerikka olivat edelleen huoltoliiketoiminnan vahvimmat alueet. Näillä alueilla huoltopalvelujen saadut tilaukset kasvoivat vahvasti. EMEA-alueella kasvu oli  +13 % ja Pohjois-Amerikassa +19 % edellisvuoteen verrattuna. Venäjän kaupassa nähtiin lupaavaa piristymistä. Isossa-Britanniassa taloudellinen epävarmuus hyydytti investoinnit.

Aasian markkina-alueella kehitys vaihteli. Kiinassa huoltotyön kysyntä jatkui hyvänä mutta muuten markkina oli suhteellisen hiljainen. Australiassa vahvistimme huolto-organisaatiota, ja loppuvuodesta teimme sopimuksen modernisointitoimituksesta australialaiselle asiakkaalle.

NÄKYMÄT
Lasinjalostusmarkkinoiden kehitys parani asteittain vuoden 2017 kuluessa, ja Glaston odottaa myönteisen kehityksen jatkuvan kuluvana vuonna. Maailman talouden vahvat kasvuodotukset tukevat tätä näkemystä. Investointipäätöksiä mietitään edelleen pitkään, mikä voi aiheuttaa tilausten viivästymistä ja vaihtelua neljänneksittäiseen tilauskertymään.

Vaikka tilauskanta oli vuoden 2017 lopussa edellisvuotta alhaisempi, toisen vuosipuoliskon hyvä tilauskertymä ja myönteinen markkinakehitys luovat hyvät edellytykset kannattavalle kasvulle vuonna 2018. Arvioimme koko vuoden vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2017. (Koko vuoden 2017 vertailukelpoinen liikevoitto oli 5,4 miljoonaa euroa.)

HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS
Glaston Oyj Abp:n jakokelpoiset varat ovat 16 247 313 euroa, josta tilikauden voitto on 6 150 euroa. Yhtiöllä ei ole osingonjakokelpoisia varoja.

Hallitus ehdottaa 10.4.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden 2017 voitto lisätään kertyneisiin voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan pääomanpalautusta 0,01 euroa osakkeelta. Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta osakkeenomistajalle, joka on maksun täsmäytyspäivänä 12.4.2018 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että pääomanpalautus maksetaan 26.4.2018.

TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 8.2.2018 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätietoja antaa:  
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Agneta Selroos
Viestintäjohtaja

Glaston Oyj Abp
Glaston on edelläkävijä lasinjalostuksen teknologioissa ja palveluissa. Vastaamme globaalisti rakennus-, aurinkoenergialasi-, ajoneuvo- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden vaativimpiin lasinjalostustarpeisiin.  Lisäksi hyödynnämme uusia teknologioita, jotka tuovat lasiin älyä ja kestäviä ratkaisuja. Olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme niin parasta tietotaitoa kuin viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.glaston.net

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit