GWS-KONSERNIN OMISTUS KYRO OYJ ABP:SSÄ 33,10 %

Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE    16.5.2005 klo 12.00

GWS-KONSERNIN OMISTUS KYRO OYJ ABP:SSÄ 33,10 %

Kyro Oyj Abp on saanut 16.5.2005 Oy G.W. Sohlberg AB:ltä ja GWS Trade Oy:ltä
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan GWS-
konsernin osuus Kyro Oyj Abp:n äänimäärästä on noussut yli 25%:in.

GWS-konsernin omistus Kyro Oyj Abp:n äänimäärästä on ilmoituksen perusteella
yhteensä 33,10 % ja osakkeista 33,10 %.

1. Kohdeyhtiön nimi: Kyro Oyj Abp, (Y-tunnus 1651585-0)

2. Ajankohta, jolloin omistus on muuttunut: 16.5.2005

3. Osakekohtaisesti tarkka osuus Kyro Oyj Abp:n äänimäärästä ja osakepääomasta:

Yhtiö        Kpl-määrä   Osuus      Osuus
                  osakepääomasta  äänimäärästä

Oy G.W. Sohlberg Ab 12.819.400   16,16 %      16,16 %
GWS Trade Oy     13.446.700   16,95 %      16,95 %
GWS-konserni yht.  26.266.100   33,10 %      33,10 %

Kyro Oyj Abp:n osakepääoma koostuu yhteensä 79 350 000 kpl:sta osakkeita, ja
ääniä osakkeilla on yhteensä 79 350 000 kpl.

Tampereella 16.5.2005


KYRO OYJ ABP


Vesa Hopia    Arja Louhimo


Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa