KYRO OYJ ABP: HALLITUS ESITTÄÄ LISÄOSINKOA JA RAHASTOANTIA

Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE   3.11.2004 klo 8.30

KYRO OYJ ABP:N HALLITUS ESITTÄÄ 0,10 EURON LISÄOSINKOA JA
RAHASTOANTIA

Kyro Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
yhtiökokouksen, joka pidetään torstaina 25.11.2004 klo 16.00
Marina Congress Centerissä Helsingissä. Kutsu ylimääräiseen
yhtiökokoukseen julkaistaan perjantaina 5.11.2004.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta
2003 maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa / osake. Lisäksi
hallitus päätti ehdottaa yhtiökokoukselle rahastoantia, jossa
osakkeenomistajalla on oikeus merkitä yksi uusi osake yhtä vanhaa
osaketta kohti. Ehdotettu rahastoanti kaksinkertaistaa yhtiön
osakepääoman ja osakemäärän.

Jos yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotukset lisäosingoksi ja
rahastoanniksi, oikeus osinkoon ja rahastoannissa annettaviin
osakkeisiin on sillä, joka osingonmaksun ja rahastoannin
täsmäytyspäivänä 30.11.2004 on merkitty yhtiön osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon.
Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon maksupäivä on 8.12.2004.
Rahastoantiosakkeet merkitään osakkeenomistajien arvo-
osuustileille 1.12.2004 edellyttäen että osakepääoman korotus on
merkitty kaupparekisteriin.


Helsingissä 3.11.2004

Kyro Oyj Abp


Hallitus

Lisätiedot ja :   Vesa Hopia, talousjohtaja, Kyro Oyj Abp,
sijoittaja-     p. 03-372 3111
suhteet

Jakelu:       Helsingin Pörssi
           Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa