KYRO OYJ ABP:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OMIEN

KYRO OYJ ABP     PÖRSSITIEDOTE      24.3.2003 klo 10.00

KYRO OYJ ABP:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Kyro Oyj Abp:n hallitus on 21.3.2003 päättänyt varsinaisen
yhtiökokouksen
19.3.2003 antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään
1.983.750 omaa
osaketta Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä
hankintahetken käypään arvoon.

Hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla
varoilla enintään
osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön
hallussa
olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta
osakkeiden
hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia
osakkeita
päättämällään tavalla ja laajuudessa.

Valtuutuksen mukaan yhtiö voi hankkia omia osakkeita varsinaisen
yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti käytettäväksi vastikkeena
mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien
rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin
edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.

Kyro Oyj Abp:llä on hallussaan edellisen valtuutuksen perusteella
hankittuja
omia osakkeita 248.292 kappaletta hankinta-arvoltaan 1.430.404,10
euroa.
Osakkeiden osuus on 0,6 % äänimäärästä ja osakkeista. Osakkeiden
hankinta
aloitetaan aikaisintaan 31.3.2003 ja se päättyy viimeistään
19.3.2004.


Lisätiedot:       Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Veli
Kronqvist
            Puh. (0400) 838 140

Sijoittajasuhteet:   Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika
Nevalainen,
            Puh. (0400) 882 024

Jakelu:         Helsingin Pörssi
            Keskeiset tiedotusvälineet


Tilaa