KYRO OYJ ABP:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTU

Report this content

 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE    20.01.2003 klo 17.30
 
 
 KYRO OYJ ABP:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS
 
 Kyro Oyj Abp on luovuttanut omia osakkeitaan osavastikkeena
 yrityskaupassa, jossa Kyro Oyj Abp ostaa Z. Bavelloni Immobiliare
 S.p.A:n kaikki osakkeet.
 
 Luovutus perustuu Kyro Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen
 20.3.2002 antamaan valtuutukseen. Yrityskaupan toteutumisesta on
 julkaistu tällä päivämäärällä erillinen pörssitiedote.
 
 Osakkeiden arvo luovutuksessa on yrityskaupasta tehdyn sopimuksen
 mukaisesti 5,97 euroa per osake vastaten allekirjoituspäivän
 kurssia. Nyt luovutettujen osakkeiden määrä on 3,0 % Kyron koko
 osakekannasta.
 
 Omien osakkeiden luovutus:
 
 Päivämäärä:    20.1.2003
 Pörssikauppa:   Pörssin ulkopuolinen luovutus
 Osake:      KRO1V
 Kokonaishinta:  7 miljoonaa euroa
 Osakemäärä:    1.172.533 kpl
 Yksikköhinta:   5,97 euroa
 
 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 20.1.2003 tehdyn
 luovutuksen jälkeen on 248.292 kpl.
 
 Lisätiedot:    Talousjohtaja Veli Kronqvist, 0400-838 140
 
 Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
 suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
          www.kyro.fi
 
 Jakelu:      Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet
 
 

Tilaa