KYRO OYJ ABP:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTU

Report this content

 Kyro Oyj Abp      PÖRSSITIEDOTE    07.01.2003 klo 09.00
 
 KYRO OYJ ABP:N OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS
 
 Kyro Oyj Abp on luovuttanut omia osakkeitaan vastikkeena
 yrityskaupassa, jolla Kyro Oyj Abp:n tytäryhtiö Tamglass Ltd. Oy
 ostaa Suomen Lämpölasi Oy:n osakekannasta 70 %.
 
 Luovutus perustuu Kyro Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen
 20.3.2002 antamaan valtuutukseen. Yrityskaupasta on julkaistu tällä
 päivämäärällä erillinen pörssitiedote.
 
 Osakkeiden arvo luovutuksessa perustuu yrityskaupasta tehdyn
 sopimuksen mukaisesti keskimääräiseen kurssitasoon 18.12.2002 –
 3.1.2003. Nyt luovutettujen osakkeiden määrä on 0,2 % Kyron koko
 osakekannasta.
 
 Omien osakkeiden luovutus:
 
 Päivämäärä:    7.1.2003
 Pörssikauppa:   Pörssin ulkopuolinen luovutus
 Osake:      KRO1V
 Kokonaishinta:  400 000 euroa
 Osakemäärä:    63 005 kpl
 Yksikköhinta:   6,35 euroa
 
 Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden lukumäärä 7.1.2003 tehdyn
 luovutuksen jälkeen on 1 420 825 kpl.
 
 Lisätiedot:    Talousjohtaja Veli Kronqvist, 0400-838 140
 
 Sijoittaja-    Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
 suhteet:     p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
          www.kyro.fi
 
 Jakelu:      Helsingin Pörssi
          Keskeiset tiedotusvälineet
 
 

Tilaa