KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS


 Kyro Oyj Abp     PÖRSSITIEDOTE   10.11.2003 klo 16.30
                                   
                                   
 KYRO OYJ ABP:N YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
 
 Kyro Oyj Abp:n hallitus on päättänyt kutsua koolle ylimääräisen
 yhtiökokouksen, joka pidetään torstaina 4.12.2003 klo 15.00. Paikka
 ilmoitetaan myöhemmin.
 
 1 Kokouksessa käsiteltävät asiat
 
 Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2002
 maksetaan ylimääräistä osinkoa 0,15 euroa / osake. Yhtiökokouksen
 päättämä osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonjaon
 täsmäytyspäivänä 9.12.2003 merkittynä Suomen Arvopaperi Oy:n pitämään
 yhtiön omistajaluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon
 maksupäivä on 16.12.2003.
 
 2    Asiakirjojen nähtävillä pito

Hallituksen ehdotus ylimääräisestä osingosta on osakkeenomistajien
nähtävillä 17.11.2003 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kyro
Oyj Abp, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere.

 3    Osallistumisoikeus

Osallistumisoikeus on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä
viimeistään 24.11.2003 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.

 4    Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan joko puhelimitse
Terttu Uusitalolle (03) 382 3111 tai kirjeitse osoitteella Kyro Oyj
Abp, PL 25, 33731 Tampere tai sähköpostitse osoitteella
terttu.uusitalo@kyro.fi viimeistään 1.12.2003.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
ennakkoilmoittautumisen yhteydessä.
 
Helsingissä 10.11.2003

Kyro Oyj Abp


Hallitus

Lisätiedot :   Veli Kronqvist, talousjohtaja, Kyro Oyj Abp,
         p. 03-372 3111

Sijoittaja-    Mika Nevalainen, viestintäjohtaja, Kyro Oyj Abp,
suhteet:     p. 0400-882 024

Jakelu:      Helsingin Pörssi
         Keskeiset tiedotusvälineetTilaa