KYRON TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2

Kyro Oyj Abp   PÖRSSITIEDOTE  18.12.2003  klo 9.00

KYRON TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2004

Kyro Oyj Abp julkaisee tilikauden 1.1.-31.12.2003
tilinpäätöstiedotteen 4.2.2004.

Yhtiö julkaisee tilivuonna 2004 kolme osavuosikatsausta.

Osavuosikatsaus 1/2004 (1.1.-31.3.2004) julkaistaan 5.5.2004
Osavuosikatsaus 2/2004 (1.1.-30.6.2004) julkaistaan 12.8.2004
Osavuosikatsaus 3/2004 (1.1.-30.9.2004) julkaistaan 3.11.2004

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla
11, jolloin myös sähköinen versio julkaistaan internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 17.3.2004.

Tampereella 18.12.2003


Kyro Oyj Abp


Veli Kronqvist        Arja Louhimo
talousjohtaja        talouspäällikkö


Jakelu:   Helsingin Arvopaperipörssi
       Keskeiset tiedotusvälineet


Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, viestintäjohtaja Mika Nevalainen,
suhteet:   p. 0400-882 024, IR-sivut Internet-osoitteessa
       www.kyro.fiTilaa