KYRON TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2005

Kyro Oyj Abp   PÖRSSITIEDOTE     3.12.2004

KYRON TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUONNA 2005

Kyro Oyj Abp julkaisee tilikauden 1.1.-31.12.2004
tilinpäätöstiedotteen 3.2.2005.

Yhtiö julkaisee tilivuonna 2005 kolme osavuosikatsausta.

Osavuosikatsaus 1/2005 (1.1.-31.3.2005) julkaistaan 11.5.2005
Osavuosikatsaus 2/2005 (1.1.-30.6.2005) julkaistaan 17.8.2005
Osavuosikatsaus 3/2005 (1.1.-30.9.2005) julkaistaan 4.11.2005

Painettu vuosikertomus postitetaan osakkeenomistajille viikolla
11, jolloin myös sähköinen versio julkaistaan internet-
osoitteessa www.kyro.fi.

Kyron varsinainen yhtiökokous pidetään 15.3.2005.

Tampereella 3.12.2004


Kyro Oyj Abp


Vesa Hopia          Arja Louhimo
talousjohtaja        talouspäällikkö


Jakelu:   Helsingin Pörssi
       Keskeiset tiedotusvälineet


Sijoittaja- Kyro Oyj Abp, talousjohtaja Vesa Hopia,
suhteet:   p. 03-382 3111, IR-sivut Internet-osoitteessa
       www.kyro.fi


Tilaa