Uuden Glastonin ensimmäinen yhteinen neljännes: liikevaihto kasvoi 58,4 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA oli 3,6 miljoonaa euroa

Glaston Oyj Abp         PUOLIVUOSIKATSAUS                                    8.8.2019 klo 13.00

Glastonin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019: Uuden Glastonin ensimmäinen yhteinen neljännes:
liikevaihto kasvoi 58,4 miljoonaan euroon ja vertailukelpoinen EBITA oli 3,6 miljoonaa euroaTämä tiedote on tiivistelmä Glastonin tammi─kesäkuun 2019 puolivuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Tiedote on myös saatavilla Glastonin verkkosivuilla osoitteessa www.glaston.net.

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset olivat 44,5 (25,4) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 58,4 (25,6) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen EBITA oli 3,6 (1,4) miljoonaa euroa, eli 6,2 (5,4) % liikevaihdosta.
 •  Liiketulos (EBIT) oli 0,4 (0,9) miljoonaa euroa, eli 0,7 (3,6) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,5 (0,9) miljoonaa euroa, eli 4,3 (3,6) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,1 (0,0) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli -5,4 (1,9) miljoonaa euroa.

Katsauskausi tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti

 •  Saadut tilaukset olivat 67,4 (52,0) miljoonaa euroa.
 •  Tilauskanta kauden lopussa oli 78,9 (37,3) miljoonaa euroa.
 •  Liikevaihto oli 79,2 (50,3) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen EBITA oli 4,2 (3,0) miljoonaa euroa, eli 5,3 (5,9) % liikevaihdosta.
 •  Liiketulos (EBIT) oli -0,3 (1,8) miljoonaa euroa.
 •  Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 2,6 (2,0) miljoonaa euroa, eli 3,3 (4,0) % liikevaihdosta.
 •  Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli -0,001 (0,019).
 •  Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,9 (-0,2) miljoonaa euroa.
 •  Liiketoiminnan rahavirta oli -3,7 (-4,6) miljoonaa euroa.
 •  Korolliset nettovelat olivat 43,8 (18,1) miljoonaa euroa.

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti (vertailuluku pro forma) 

 • Saadut tilaukset laskivat 16 % ja olivat 44,5 (52,8) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 5,5 % ja oli 58,4 (55,4) miljoonaa euroa. 
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 3,6 (4,0) miljoonaa euroa, eli 6,2 (7,2) % liikevaihdosta. 
 • Liiketulos (EBIT) oli 0,4 (2,8) miljoonaa euroa, eli 0,7 (5,1) % liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoinen liiketulos oli 2,5 (2,8) miljoonaa euroa, eli 4,3 (5,1) % liikevaihdosta. 
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,1 (0,0) miljoonaa euroa. 

Pro forma tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset laskivat 18 % ja olivat 89,8 (109,0) miljoonaa euroa.  
 • Tilauskanta kauden lopussa oli 78,9 (87,0) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto oli 102,8 (109,6) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen EBITA oli 6,4 (7,8) miljoonaa euroa, eli 6,3 (7,2) % liikevaihdosta.
 • Liiketulos (EBIT) oli 1,2 (5,3) miljoonaa euroa.
 • Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) oli 4,1 (5,5) miljoonaa euroa, eli 4,0 (5,0) % liikevaihdosta.
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2,9 (-0,2) miljoonaa euroa.

GLASTONIN NÄKYMÄT VUODELLE 2019
Glaston Oyj Abp arvioi vuoden 2019 vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä (vuoden 2018 vertailukelpoinen pro forma EBITA 11,5 miljoonaa euroa). Taloudelliseen ennusteeseen ja yhtiön arvioon liittyy tavallista enemmän epävarmuutta Bystronic glassin integraatioprosessin ollessa alkuvaiheessa.

Bystronic glassilla oli vuoden 2018 lopussa merkittävä määrä toimituksia, jotka tuloutuvat vuoden 2019 toisella ja kolmannella neljänneksellä parantaen Bystronic glassin alkuvuoden liikevaihtoa ja kannattavuutta. Bystronic glassin vuoden neljännen neljänneksen liikevaihto ja kannattavuus tulevat olemaan selvästi alhaisemmat kuin alkuvuonna. Glaston-segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon edellisvuotta alhaisempi tilauskertymä ja tulos vaikuttavat segmentin vuoden 2019 tulokseen. Segmentin liikevaihto ja tulos painottuvat toiselle vuosipuoliskolle ja etenkin neljännelle neljännekselle, jolloin toimitetaan usea vuoden 2018 lopussa saatu tilaus.

TOIMITUSJOHTAJA ARTO METSÄNEN: VILKAS NELJÄNNES – INTEGRAATIO ON ALKANUT HYVIN

”Vuoden toinen neljännes oli erittäin vilkas yhtiölle. Bystronic glassin integrointi Glastoniin alkoi vauhdilla ja yrityskauppaan liittyvän merkintäoikeusannin lisäksi järjestimme kesäkuun lopussa lasialan suurimman Glass Performance Days (GPD) -konferenssin.

Bystronic glassin integrointi Glastoniin on alkanut erittäin positiivisesti. On ollut ilo huomata miten innoissaan asiakkaamme ovat yhdistymisestämme, ja miten nopeasti henkilöstömme on ottanut uuden tilanteen haltuun. Neljänneksen aikana olemme julkaisseet uuden strategian ja taloudelliset tavoitteet, yhdistäneet myynti- ja huolto-organisaatiomme ja onnistuneet ensimmäisissä ristiinmyyntipanostuksissamme. Integraatio on vasta aluillaan, mutta olemme jo saavuttaneet paljon. Uskon vahvasti, että yrityskauppa tulee luomaan lisäarvoa osakkeenomistajillemme palvelujen myynnistä ja uusien laitteiden ristiinmyynnistä saatavista synergioista, sekä vuoteen 2021 mennessä saavutetuista noin 4 miljoonan euron vuosittaisista kustannussynergioista.

Kesäkuussa järjestämämme merkintäoikeusanti oli menestys ja se ylimerkittiin. Haluan kiittää kaikkia osakkeenomistajiamme ja olen ylpeä siitä, että niin moni haluaa osallistua kasvutarinaamme. Annista saaduilla varoilla maksoimme heinäkuun alussa takaisin yrityskauppaan liittyvän väliaikaisen, ns. bridgelainan.

Kesäkuun lopussa järjestimme lasialan suurimman Glass Performance Days (GPD) -konferenssin Tampereella. Konferenssin tavoitteena on tuoda yhteen lasialan asiantuntijoita ympäri maailmaa, ja tapahtuma on omistettu maailmanlaajuisen lasiteollisuuden kehittämiseen. Vuoden 2019 konferenssiin osallistui yli tuhat asiantuntijaa. Puheenvuorot käsittelivät muun muassa lasin energiatehokkuutta, ympäristövastuullisuutta, digitalisaatiota ja älylasia, perinteisten teknisten puheenvuorojen lisäksi. Innovaatioiden lisäämiseksi ja uusien digitalisaation tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien luomiseksi Glaston järjesti, jo toista kertaa, konferenssin yhteydessä lasiteollisuuden startuptapahtuman, Step Changen. Step Change pyrkii edistämään toimialan kehitystä ja innovoijien, potentiaalisten kumppanien, asiakkaiden ja sijoittajien kohtaamisia. Noin 40 start up -yritystä osallistui tapahtumaan tänä vuonna.

Aktiviteetti Emerging Technologies -tuotealueella on lisääntynyt, ja käymme neuvotteluja useasta mielenkiintoisesta projektista. Myös uudet suunnitteluprojektimme ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden asiakkaille etenivät hyvin toisella neljänneksellä.

Markkinoillamme ei toisella neljänneksellä tapahtunut suuria muutoksia, joskin epävarmuudesta huolimatta markkinat hieman aktivoituivat. Epävarmuus markkinoilla lykkäsi päätöksentekoa lämpökäsittelykonepuolella EMEA-alueella ja Kiinassa, mikä heijastui Glaston-segmentin toisen neljänneksen tilauskertymään. EMEA-alueen projekteihin liittyvän rahoituksen käsittelyajat ovat pidentyneet, mikä viivästyttää päätöksentekoa ja käsirahojen suorittamista. Bystronic glass -segmentissä eristyslasikoneiden ja huoltopalvelujen kysyntä oli vahva, ja saatujen tilauksien lasku johtui lähinnä ajoneuvolasimarkkinoiden heikosta kehityksestä.

Toisen neljänneksen liikevaihtomme oli 58,4 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITA 3,6 miljoonaa euroa eli 6,2 % liikevaihdosta. Bystronic glassin toisen neljänneksen vertailukelpoinen EBITA oli erittäin hyvä, mutta kuten olemme jo aiemmin todenneet, Glaston-segmentin tulos painottuu tänä vuonna neljännelle neljännekselle.  

Arvioimme vuoden vertailukelpoisen pro forma EBITA:n olevan vuoden 2018 tasolla tai hieman paranevan siitä. Integraation ollessa näin alkuvaiheessa, ja markkinatilanteen ollessa epävarma ennusteeseen liittyy tavallista enemmän epävarmuutta.”

GLASTON-KONSERNIN PRO FORMA AVAINLUVUT

MEUR Toteutuma
4–6/2019
Pro forma 4–6/2018 Pro forma 1–6/2019 Pro forma 1–6/2018 Pro forma 2018
Saadut tilaukset 44,5 52,8 89,8 109,0 216,7
josta huoltotoiminnot 17,9 15,8 35,3 31,7 64,2
josta huoltotoiminnot, % 40 % 30 % 39 % 29 % 30 %
Tilauskanta kauden lopussa  78,9 87,0 78,9 87,0 99,9
Liikevaihto 58,4 55,4 102,8 109,6 201,8
josta huoltotoiminnot 14,9 14,3 32,1 29,9 63,8
josta huoltotoiminnot, % 26 % 26 % 31 % 27 % 32 %
Käyttökate (EBITDA) 2,8 5,0 5,9 9,8 13,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -2,1 0,0 -2,9 -0,2 -2,3
Vertailukelpoinen EBITDA 4,9 5,0 8,8 10,0 15,9
Vertailukelpoinen EBITDA, % 8,4 % 9,1 % 8,6 % 9,1 % 7,9 %
Vertailukelpoinen EBITA  3,6 4,0 6,4 7,8 11,5
Vertailukelpoinen EBITA, % 6,2 % 7,2 % 6,3 % 7,2 % 5,7 %
Liiketulos (EBIT)  0,4 2,8 1,2 5,3 4,4
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT) 2,5 2,8 4,1 5,5 6,7
Vertailukelpoinen liiketulos (EBIT), % 4,3 % 5,1 % 4,0 % 5,0 % 3,3 %
Tulos ennen veroja  -1,1 2,1 -0,8 3,8 1,1
Kauden tulos -1,8 2,1 -2,1 3,1 0,9TIEDOTUSTILAISUUS
Tiedotustilaisuus analyytikoille ja toimittajille järjestetään 8.8.2019 klo 14.00 yhtiön tiloissa osoitteessa Lönnrotinkatu 11, Helsinki.

Lisätiedot:
toimitusjohtaja Arto Metsänen, puh. 010 500 500
talousjohtaja Päivi Lindqvist, puh. 010 500 500

GLASTON OYJ ABP
Joséphine Mickwitz, IR-, viestintä- ja markkinointijohtaja, puh. +358 10 500 5070

Glaston Oyj Abp
Glaston on lasinjalostusteollisuuden innovatiivinen teknologiajohtaja, joka tarjoaa laitteita, palveluita ja ratkaisuja rakennus-, ajoneuvo-, aurinkoenergia- sekä kaluste- ja laiteteollisuuden tarpeisiin. Lisäksi yhtiö tukee uusien, lasiin älyä integroivien teknologioiden kehittämistä.

Huhtikuusta 2019 lähtien Bystronic glass on osa Glastonia. Yhdessä olemme sitoutuneita tarjoamaan asiakkaillemme sekä parasta tietotaitoa että viimeisimpiä teknologioita lasinjalostuksen alalla, tarkoituksenamme rakentaa parempaa huomista turvallisemmilla, älykkäämmillä ja energiatehokkaammilla ratkaisuilla. Toimimme globaalisti tuotannon, palveluiden ja myynnin saralla kahdessatoista maassa. Glastonin osake (GLA1V) on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

 

Jakelu: NASDAQ Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit