GlaxoSmithKline julkistaa kaikki kliiniset tutkimustulokset - Maailman lääketeollisuusliitto kannustaa läpinäkyvyyden lisäämiseen

GlaxoSmithKline julkistaa kaikki kliiniset tutkimustulokset Maailman lääketeollisuusliitto kannustaa läpinäkyvyyden lisäämiseen Tutkivia lääkeyrityksiä edustava Maailman Lääketeollisuusliitto on yhdessä Euroopan Lääketeollisuusliiton sekä Japanin ja USA:n Lääketeollisuusliittojen kanssa ottanut kantaa lääketeollisuuden tukeman kliinisen tutkimuksen läpinäkyvyyteen ja puolueettomuuteen. Liittojen mukaan on tärkeää, että tutkimustulokset ovat niin terveydenhuoltoalan ammattilaisten kuin potilaidenkin saatavilla. Myös meneillään olevista tutkimuksista pitäisi tiedottaa pian potilasrekrytoinnin alkamisen jälkeen, ellei kansallinen lainsäädäntö muuta määrää. GlaxoSmithKline (GSK) on jo viime syyskuussa julkaissut kaikille avoimet GSK Clinical Trial Register –sivut Internetissä. GSK julkaisee sivuilla kaikki vuoden 2000 jälkeen lanseerattujen lääkkeidensä kliiniset tutkimukset. Clinical Trial Register –sivujen tutkimusyhteenvedot on laadittu kansainvälisten, tunnustettujen kriteerien perusteella, jotta niiden tieteellisyys ja ei-kaupallisuus voidaan varmistaa. Sivuihin voi tutustua osoitteessa http://ctr.gsk.co.uk. Suurin osa tutkimuksista saadaan sivuille jo tänä kesänä, mutta kaikki luvatut tutkimukset on julkaistu arviolta marraskuuhun mennessä. GSK valmistelee myös itsenäisen, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan arviointityöryhmän perustamista. Työryhmä käy läpi kaiken GSK:n julkaiseman materiaalin niin, että se täyttää tieteellisen tutkimuksen vaatimukset. - Lääketeollisuutta vaaditaan jatkuvasti muuttamaan toimintatapojaan läpinäkyvämmiksi, ja tämä on iso harppaus eteenpäin, sanoo GSK Suomen lääketieteellinen johtaja Kari Varkila. GSK on myös ilmoittanut julkaisevansa tiedot kaikista 1.11.2004 tai sen jälkeen aloitetuista GSK:n tukemista tutkimuksista, Yhdysvaltain terveysviranomaisten (US National Institutes of Health) ClinicalTrials.gov Internetsivuilla. Sivuilla kerrotaan GSK:n tukemista kliinisistä tutkimuksista sekä annetaan ohjeita ja lisätietoja niille potilaille, jotka haluaisivat osallistua tutkimuksiin. Tähän saakka GSK on jo USA:n lain mukaisesti kertonut näillä sivuilla tutkimuksista, joissa tutkitaan uusia lääkkeitä vakaviin ja mahdollisesti kuolemaan johtaviin sairauksiin kuten syöpään tai HIV:een. Lisätietoja: GlaxoSmithKline, Lääketieteellinen johtaja Kari Varkila: 050-4200 496 GlaxoSmithKline, Viestintäpäällikkö Terhi Kivinen: 050-4200 401 GlaxoSmithKline (GSK) on yksi suurimmista Suomessa toimivista lääkeyrityksistä: viime vuonna myynti oli lähes 100 miljoonaa euroa. GSK:lla on yli 100 000 työntekijää yli 160 maassa. Suomessa GSK:ssa työskentelee 160 henkilöä, toimipaikka on Espoon Isossa Omenassa. GSK keskittyy alkuperäislääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Yhtiön tärkeimpiä terapia-alueita ovat hengitystiesairaudet, infektiosairaudet ja rokotteet, keskushermostosairaudet sekä aineenvaihduntasairaudet. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=64784&fn=wkr0001.pdf

Liitteet & linkit