Uusi lääke yksinkertaistaa HIV-potilaiden hoitoa

Uusi lääke yksinkertaistaa HIV-potilaiden hoitoa Uusi HIV-lääke fosamprenaviiri (Telzir") helpottaa HIV-positiivisten potilaiden hoitoa vähentämällä päivittäin nautittavien tablettien määrää merkittävästi. Proteaasinestäjä fosamprenaviiri yhdessä pienen ritonaviiriannoksen kanssa merkitsee potilaalle vain neljää tablettia päivässä. Määrä on pieni verrattuna moniin aiempiin proteaasinestäjiin, joita on otettava jopa 16 tablettia päivässä. Fosamprenaviirilla ei ole mitään ruokailuun tai veden nauttimiseen liittyviä rajoitteita, joten potilaat voivat viettää entistä normaalimpaa elämää. Monet muut proteaasinestäjät on nautittava aterian yhteydessä, osa taas tyhjään vatsaan. Jotkin lääkitykset puolestaan edellyttävät, että HIV-potilaat säännöstelevät nesteensaantiaan tarkasti. HIV-lääkityksen ottaminen tarkalleen oikein on erittäin tärkeää, sillä se vähentää HI-viruksen riskiä kehittyä vastustuskykyiseksi lääkkeille. Jotta hoidolla voitaisiin saavuttaa parhaat mahdolliset tulokset, potilaiden on otettava vähintään 95 prosenttia lääkkeistään ajallaan. Jo lääkkeen unohtaminen kahdesti kolmen viikon aikana pienentää hoidon tehoa. Jokapäiväisessä elämässä lääkkeiden ottaminen ajallaan on osoittautunut vaikeaksi. Tutkimusten mukaan HIV-potilaat ottavat lääkityksensä ohjeiden mukaan todennäköisemmin, jos lääkkeen ottokertoja on mahdollisimman vähän ja jos lääkitykseen ei liity ruokailurajoitteita. GlaxoSmithKlinen ja Vertex Pharmaceuticalsin kehittämä fosamprenaviiri on proteaasinestäjälääke aikuisten HIV-potilaiden hoitoon, ja sitä käytetään yhdessä muiden HIV-lääkkeiden kanssa. Se toimii estämällä HIV-1-proteaasientsyymiä, mikä johtaa epäkypsien virusten kehittymiseen ja estää siten HI-viruksen tarttumisen elimistön muihin puolustussoluihin. Fosamprenaviirin tehokkuutta yhdessä ritonaviirin kanssa tai yksinään on testattu tutkimuksissa, joihin osallistui 755 potilasta. Tutkimukset osoittivat, että fosamprenaviiri käytettynä yhdessä alhaisen ritonaviiriannoksen kanssa aiheutti samansuuruisen virusten vähenemisen kuin vertailulääke (nelfinaviiri). Proteaasinestäjät aiheuttavat haittavaikutuksia, kuten ripulia, pahoinvointia, oksentelua ja ihottumaa. Nämä ovat myös fosamprenaviirin mahdollisia haittavaikutuksia. Fosamprenaviirin turvallisuusarvio perustui yli 1000 potilaan tutkimusaineistoon. Tutkimuksissa keskivaikeita tai vaikeita lääkkeen aiheuttamia haittavaikutuksia ilmeni alle kymmenellä prosentilla potilaista, jotka eivät aiemmin olleet saaneet HIV-lääkitystä. HIV-lääkitystä aiemmin saaneilla potilailla erilaisia keskivaikeita ja vaikeita lääkkeeseen liittyviä haittoja ilmeni alle 12 prosentilla potilaista. Lisätietoja: tuotepäällikkö Harri Koskinen, GlaxoSmithKline, 050-4200 433 LÄHTEET 1. Euroopan lääkearviointivirasto (2004). Lääkevalmistekomitean Euroopan julkinen arviointikertomus: Telzir. (CPMP/1325/04). 2. Valmisteyhteenveto ja pakkausseloste GlaxoSmithKline (GSK) on yksi suurimmista Suomessa toimivista lääkeyrityksistä: viime vuonna myynti oli lähes 100 miljoonaa euroa. GSK:lla on yli 100 000 työntekijää yli 160 maassa. Suomessa GSK:ssa työskentelee 160 henkilöä, toimipaikka on Espoossa. GSK keskittyy alkuperäislääkkeiden ja rokotteiden kehittämiseen, tuotantoon ja markkinointiin. Yhtiön tärkeimmät terapia-alueet ovat hengitystiesairaudet, infektiosairaudet ja rokotteet, keskushermostosairaudet sekä aineenvaihduntasairaudet. GSK vie antiretroviraalisia lääkkeitä 63 kehitysmaahan ja Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan omakustannushintaan. Lisätietoja GlaxoSmithKlinesta on Internet-osoitteessa www.gsk.com ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Observer Tiedotepalvelu, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20270/wkr0001.pdf

Liitteet & linkit