Säteilyturvakeskuksen uudet ohjeet tilaustyö Fennovoimalle

Säteilyturvakeskus haluaa poistaa tarkat määräykset asukasmääristä ydinvoimaloiden läheisyydessä. Nyt ohjeessa vaaditaan, että viiden kilometrin säteellä laitoksesta, eli suojavyöhykkeen sisällä, ei saisi asua yli 200 asukasta. STUK:n toiminta on suoraviivaista. Jos turvallisuusohjeet estävät ydinvoiman rakentamisen, STUK muuttaa ohjeet.

Säteilyturvakeskuksen toiminta on selvä tilaustyö Fennovoimalle, josta saksalainen ydinvoimayhtiö E.ON omistaa kolmanneksen. E.ON havittelee ydinvoimalan rakentamista Simoon, mutta suojavyöhykkeen sisälle jäisi 3 000 asukasta Kemin keskustan eteläpuolella. Ydinenergialaki edellyttää, että ydinlaitoksen valmiusjärjestelyjen suunnittelussa on varauduttava siihen, että laitokselta voi päästä ulos merkittävä määrä radioaktiivisia aineita. Uuden laitoksen rakentaminen paikkaan, jossa suojavyöhykkeellä asuisi tuhansia ihmisiä, on huonointa mahdollista varautumista. Säteilyturvakeskuksen ohje sanoo myös, ettei suojavyöhykkeellä saa olla merkittävää tuotannollista toimintaa, johon ydinonnettomuus voisi vaikuttaa. Kemissä suojavyöhykkeellä on muun muassa Ajoksen satama, Veitsiluodon sellutehdas ja Pohjois-Suomen polttoaineen varmuusvarasto. ”Tiedämme muun muassa laajan saksalaisen tutkimuksen perusteella, että ydinvoimaloiden läheisyydessä on havaittu kohonnut syöpäriski. Suomessa tätä ei ole havaittu, koska tähän mennessä viiden kilometrin säteellä ydinvoimaloista ei asu niin paljon ihmisiä, että heistä olisi saatu tutkimustuloksia. On vastuutonta rakentaa ydinvoimalaa näin lähelle asutusta, kun kohonneiden syöpäriskien syytä ei ole saatu selville”, sanoo Greenpeacen energiavastaava Lauri Myllyvirta. ”Simolaisten ja kemiläisten turvallisuus ja terveys tuntuvat olevan Säteilyturvakeskukselle vain ikävä hidaste, kun saksalaisyhtiö haluaa tuoda ydinsähkön ja säteilevän jätteen tuotantonsa Suomeen”, Myllyvirta jatkaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

Greenpeace on kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka tekee sanoista tekoja vastustaakseen ympäristön tuhoamista maailmanlaajuisesti ja tuodakseen esiin ratkaisuja rauhan ja ekologisen tasapainon saavuttamiseksi maailmassa.