Elite Pankkiiriliikkeen tulos yli kaksinkertaistui

Sijoituspalvelujen kysynnän kasvu ja yritysostot vauhdittivat kasvua

Elite Pankkiiriliike on voimakkaassa kasvussa.  Konsernin liiketulos yli kaksinkertaistui vuoden 2013 aikana.  Keväällä 2014 yhtiön liiketoiminta yhdistetään Eufex Pankin kanssa. Toimintojen yhdistämisen seurauksena konsernin liikevaihdon odotetaan kaksinkertaistuvan ja hoidossa olevien asiakasvarojen nousevan yli miljardiin euroon.

Elite Pankkiiriliikkeen tulos ja liikevaihto kasvoivat voimakkaasti vuoden 2013 aikana. Konsernin liikevaihto kasvoi 6,1 miljoonaan euroon* vuonna 2013, mikä oli 110 % enemmän kuin vuonna 2012. Liiketulos vuonna 2013 oli 1,1 miljoonaa euroa* (422 000 euroa vuonna 2012). Konsernin vakavaraisuussuhde vuoden 2013 lopussa oli 10,5 %.

Marraskuussa 2013 Elite Pankkiiriliikkeen omistajat ostivat enemmistön Eufex Pankki Oyj:n osakekannasta. Kaupalle myönnettiin Finanssivalvonnan hyväksyntä lokakuussa 2013. Liiketoimintojen yhdistäminen on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja se tullaan saamaan päätökseen kevään 2014 aikana.  

Sulautumisen jälkeen Elite tulee keskittymään kahteen pääpainopistealueeseen: 1) yksityishenkilöille tarjottavaan varainhoitopalveluun 2) ammatti- ja suursijoittajille tarjottaviin rahasto-, välitys- ja sijoituspalveluihin.  

– Eliten tarjoamien sijoituspalvelujen kysyntä on pysynyt hyvänä. Uskomme vahvasti henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja asiantuntijuuden voimaan. Olemme tehostaneet toimintaamme, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme tuottavaa varainhoitopalvelua, sanoo Elite Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Daniel Pasternack.

Eliten palveluiden määrä kasvaa entisestään

Elite Pankkiiriliike on osallistunut viime vuosien aikana aktiivisesti toimialan yritysjärjestelyihin, joissa pienempiä yksiköitä on yhdistelty isommiksi yrityksiksi. Vuonna 2012 Eliten omistajat ostivat Bon Pankkiiriliikkeen, jonka toiminnot yhdistettiin Eliteen keväällä 2013.

Yhtiön huikea kasvu ei perustu pelkästään yrityskauppoihin, vaan myös orgaaninen kasvu on jatkunut. Yrityskauppojen lisäksi Elite on kasvattanut asiakaskuntaansa etenkin täyden valtakirjan varainhoidon piirissä. Keväällä 2014 toteutuvan fuusion ansiosta Eliten tarjoamien palveluiden määrä kasvaa entisestään. Yhtiö hakee myös jatkuvasti lisää henkilöstöä palvelemaan kasvavaa asiakasmäärää.

Eliten omistavat sen toimiva johto ja henkilöstö.

Lisätietoja:

Daniel Pasternack, toimitusjohtaja, Elite Pankkiiriliike Oy, 050 569 3416

Elite on kasvava suomalainen sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ja monipuolisia säästämis-, sijoitus- ja varainhoitopalveluja. Elite-ryhmän muodostavat Elite Pankkiiriliike Oy sekä vakuutusasiamiesyhtiöt Elite Vakuutuspalvelu Oy ja Elite Life Oy. Lisäksi konserniin kuuluu pääomarahastotoimintaa harjoittava EPL Rahastot Oy. Eliten asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita yritys palvelee valtakunnallisesti 10 eri paikkakunnalla. Elite on perustettu vuonna 2001 ja se työllistää 55 työntekijää. Yrityksen hallinnoimat asiakasvarat ovat noin 550 miljoonaa euroa.

Eufex Pankki Oyj on vuonna 2000 perustettu yritys, joka toimii Finanssivalvonnan myöntämän toimiluvan nojalla. Yritys tarjoaa asiakkailleen rahastotutkimusta, rahastovälitystä ja rahastovarainhoitoa. Eufex Pankki on Suomen vanhin sijoitusrahastoihin erikoistunut toimija, jonka asiakaskunnassa on sekä yksityishenkilöitä että yhteisöjä.
Eufex Pankki työllistää 20 henkilöä ja sen hallinnoimat asiakasvarat ovat noin 700 miljoonaa euroa.

*Luvuissa on huomioitu yhtiöön tilikauden aikana fuusioituneen yhtiön liikevaihto ja tulos. Tulos on lisäksi oikaistu liikearvon poistoilla.

Tilaa