FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n stipendit vastuullisen sijoittamisen tutkimuksille

FINSIF – Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n jakaa tänä vuonna neljä stipendiä vastuullisen sijoittamisen tutkimuksille.

Stipendien jakamisella halutaan edistää vastuullisen sijoittamisen tutkimusta ja edistää tietoisuuden leviämistä Suomessa, sekä saada yhdistykselle näkyvyyttä. FINSIF:n tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä. Yhdistyksen ovat perustaneet ryhmä suomalaisia sijoittajia, varainhoitajia ja palveluntarjoajia vuonna 2010.

FINSIF:n stipendit suunnataan ensisijaisesti humanistisilla, kauppatieteellisillä tai yhteiskuntatieteellisillä aloilla Suomessa opiskeleville, vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisille tutkimuksille vastuullisesta sijoittamisesta tai yritysten yhteiskuntavastuun ja taloudellisten arvojen yhteydestä. Stipendi voidaan jakaa valmiille tutkimukselle tai tutkimuksen rahoittamiseksi.

4.10.2012 järjestettävässä Kuin ilmaa sijoittajalle? -seminaarissa stipendit jaettiin seuraaville saajille:

Pekka Puustinen (Tampereen yliopisto) “Towards a Consumer-Centric Definition of Value in the Non-Institutional Investment Context - Conceptualization and Measurement of Perceived Investment Value
Tutkimusta pidettiin hyvin kiinnostavana ja se antaa tietoa sijoittajien odotuksista ja käyttäytymisestä vastuulliseen sijoittamiseen liittyen. Hakijan saamaa julkisuutta ja näkyvyyttä pidettiin positiivisena seikkana. Lisäksi hakijan suunnitelmat jatkotutkimuksista ja julkaisuista olivat huomionarvoisia. Valiokunta päätti antaa tunnustuksen merkittävästä työstä ja kannustaa jatkotutkimuksiin.

Essi Lipponen (Aalto-yliopisto) ”Vastuullisten sijoittajien ja yritysten välinen vuorovaikutus ja sijoittajan vaikutusmahdollisuudet yrityksen vastuullisuuteen
Lipposen aihe on erittäin ajankohtainen ja vastuullisen sijoittamisen keskeisiä kysymyksiä. Tutkimussuunnitelma on selkeä ja käytännönläheinen. Valiokunta haluaa tukea tutkimusta, joka antaa vastuullisille toimijoille konkreettisia tuloksia.

Sini Länsilahti (Aalto-yliopisto) “Market reactions to Environmental, Social, and Governance (ESG)-news, evidence from European Markets
Tutkimuksen aihepiiriä pidettiin relevanttina ja tutkimusta hyvin toteutettuna.

Tuomas Malme (Vaasan Yliopisto) “The Effects of Social Screening on Portfolio Performance”
Tutkimuksen aihepiiriä pidettiin relevanttina ja tutkimusta hyvin toteutettuna.

Vastuullisen sijoittamisen stipendeihin tuli määräaikaan mennessä 13 hakemusta, joista 10 oli Pro Gradu -töitä ja 3 jatkotutkimuksia. Stipendien saajat valitseva raati koostui kahdesta ulkopuolisesta asiantuntijasta (Johanna Kujala Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta ja Minna Halme Aalto yliopistosta) sekä Finsif:n edustajista (Hanna Hiidenpalo Eläke-Tapiolasta ja Antti Savilaakso Nordea Pankista).

Lisätiedot:
Marjo Berglund, puheenjohtaja, Finsif – Finland´s Sustainable Investment Forum, etunimi.sukunimi@helsinki.fi, 0400 812 538

FINSIF - Finland’s Sustainable Investment Forum ry:n tarkoituksena on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehdessä. Yhdistyksen on perustanut ryhmä suomalaisia sijoittajia, varainhoitajia ja palveluntarjoajia. Tällä hetkellä yhdistyksessä on 40 jäsentä, ja niiden hallinnoimat varat ovat yhteensä yli 550 miljardia euroa.

Avainsanat:

Tilaa