Investoinnit palvelutuotantoon ja IT-ratkaisuihin toivat FREJAlle erinomaisen tuloksen vuonna 2015

Pohjoismainen kuljetus- ja logistiikkakonserni FREJA Transport & Logistics A/S teki 2015 erittäin hyvän tuloksen. Kehitystä tapahtui kaikissa avainluvuissa, mihin myös jokainen tytäryhtiö osaltaan vaikutti. FREJA kasvatti markkinaosuuksiaan tehostamalla palvelutuotantoa sekä panostamalla IT-ratkaisuihin. 

FREJA Transport & Logistics A/S:n liikevaihto kasvoi 7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2015 kokonaisliikevaihto nousi 320 milj. euroon. Konsernin liikevoitto oli 5,9 milj. euroa, kun se edellisenä vuonna oli 4,13 milj. euroa. Vuoden 2015 tulos ennen veroja oli 5,97 miljoonaa euroa, joka oli lähes kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna.

Konsernin osakepääoma kasvoi 20,03 miljoonasta eurosta yhteensä 24,51 miljoonaan euroon vuonna 2015. Vakavaraisuusaste kasvoi 27 prosentista 30 prosenttiin. Kehitys oli erittäin myönteistä kaikissa avainluvuissa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Myös tytäryhtiöiden kehitys jatkui positiivisena. Erityisesti Norjassa ja Ruotsissa kehitys oli noususuuntaista verrattuna aikaisempiin vuosiin. 

FREJA kasvatti markkinaosuuksia 

Sykliset vaihtelut ovat kuljetusmarkkinoilla edelleen suuria, ja FREJAn positiivinen kehitys on erityisesti kasvaneiden markkinaosuuksien ansiota.

– Kuljetuspalveluiden tarjoajana meille on ratkaisevan tärkeää pystyä erottautumaan kilpailijoistamme. Onnistumme tässä palvelemalla asiakkaitamme paremmin joka päivä. Käymme asiakkaidemme kanssa tiivistä vuoropuhelua ja kuuntelemme heitä ja heidän tarpeitaan. Siten pystymme jatkuvasti ylläpitämään korkeaa palvelu- ja laatutasoa, mikä vastaa asiakkaidemme tarpeita koskien läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, konsernin toimitusjohtaja Jørgen Hansen kertoo. 

IT-investoinnit ratkaiseva kilpailutekijä 

Vuonna 2007 FREJA käynnisti mittavan hankkeen konsernin IT-järjestelmän modernisoimiseksi. Sittemmin yhtiö on investoinut laajalti teknologiaan varmistaakseen, että FREJAn toiminta täyttää siltä odotetun tason. Nykyaikaiset Web-portaalit ja kalustonseurantajärjestelmät tarjoavat kustannustehokkaita työkaluja kaikille osapuolille.  

Lisätietoja antaa Suomen toimitusjohtaja Matti Urmas, puh. +358 400 244 044 tai sähköposti matti.urmas@freja.com ja konsernin toimitusjohtaja Jørgen Hansen, puh. +45 96 70 51 01 tai sähköposti jh@freja.com

FREJA perustettiin vuonna 1985. Sen pääkonttori sijaitsee Tanskan Skivessä, minkä lisäksi yhtiöllä on 14 muuta toimipaikkaa Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja sekä viimeisimpänä myös Kiinassa. FREJA on Pohjoismaiden suurin yksityisomistuksessa oleva kuljetus- ja logistiikkakonserni. Tarjoamme tehokkuuteen ja joustavuuteen perustuvia räätälöityjä kuljetus- ja logistiikkaratkaisuja. Päämääränämme on luoda lisäarvoa konsernillemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme, ja saavutamme tämän tavoitteen uskottavuudella, joustavuudella ja tehokkuudella. FREJA työllistää noin 575 henkilöä, ja odottaa vuodelle 2016 noin 350 miljoonan euron liikevaihtoa. 

Avainsanat:

Tilaa