Kyselytutkimus: Kolmasosa loukkaantuu negatiivisesta palautteesta työelämässä

Tuoreen kyselyn mukaan joka kolmas suomalainen pelkää epäonnistumista työelämässä ja loukkaantuu siellä saamastaan kritiikistä. Työpaikoilla vallitsevat erot eri asemassa olevien henkilöiden välillä ovat huomattavat: johtajat ovat selvästi kovanahkaisempia kritiikille kuin asiantuntijat.

Liikkeenjohdon konsultointiyritys Talent Vectian toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan valtaosa (93 %) suomalaisista tarttuu mielellään uusiin haasteisiin työelämässä. Samaan aikaan epäonnistumista pelätään: kolmannes (33 %) vastaajista kertoo välttelevänsä tilanteita, joissa voi epäonnistua tai näyttää epäpätevältä muiden silmissä.

Vastausten perusteella negatiivisen palautteen vastaanottaminen on vaikeaa. Kolmannes (32 %) vastaajista kertoo loukkaantuvansa saamastaan kritiikistä. Omalla mukavuusalueella pysytään mielellään, sillä kaksi kolmesta (65 %) työskentelee mieluiten itselle tuttujen asioiden parissa.

–      Suurin osa on avoimia sukeltamaan epävarmoihin tilanteisiin, mutta kuitenkin varjelee omaa asiantuntijan mainettaan eikä pidä negatiivisesta palautteesta. Herää kysymys, kuinka rohkeita todellisuudessa olemme kehittämään uusia ideoita työelämässä ja ottamaan liiketoiminnallisia riskejä, jos on kovin tärkeää näyttää hyvältä muiden silmissä. Organisaatioissa tulee nimenomaan kannustaa kokeiluihin ja itsenäiseen ajatteluun, jotta liiketoiminta voisi uudistua ja kasvaa, sanoo Talent Vectian Head of Employee Experience & Leadership Sini Takatalo.

Ponnistelu tuo menestystä

Kyselytutkimuksessa selvitettiin kasvun asennetta viiden eri muuttujan kautta. Nämä olivat haasteisiin tarttuminen, asenne epäonnistumisiin, sinnikkyys, palautteen vastaanottaminen ja suhtautuminen muiden menestykseen. Sinnikkyydessä kasvun asenne näkyi vahvimmin: vain 15 prosenttia luovuttaa helposti vastoinkäymisten kohdatessaan. Yli yhdeksän kymmenestä (92 %) uskoo, että menestyminen on vahvemmin sidoksissa ponnisteluun kuin älykkyyteen.

–      Ilahduttavaa huomata, että sinnikkyyden arvo ymmärretään. Tulosten mukaan myös muiden onnistumiset inspiroivat suurinta osaa suomalaisia työelämässä. Kasvun asenne on parhaimmillaan juuri sitä, että näkee epäonnistumiset oleellisena askeleen kohti menestystä eikä toisten menestys ole itseltä pois, Takatalo arvioi.

Tuloksissa oli selviä eroja asiantuntijoiden ja johtavassa tai esimiesasemassa työskentelevien välillä. Vain viidennes (20 %) johtajista kertoo loukkaantuvansa kritiikistä, kun asiantuntijoilla vastaava luku on 32 prosenttia. Johtajista myös selvästi pienempi osa (14 %) kertoo välttelevänsä tilanteita, joissa voi epäonnistua verrattuna asiantuntijoihin (35 %). Asiantuntijoista huomattavasti isompi osa (35 %) työskentelee mieluiten tuttujen asioiden parissa verrattuna johtajiin (10 %).

–      On kiinnostavaa pohtia, koulivatko esimies- ja johtotehtävät korkeampaan epävarmuuden sietokykyyn ja riskien ottamiseen, vai päätyvätkö näillä ominaisuuksilla varustetut henkilöt muita todennäköisemmin johtajiksi, Takatalo sanoo.

Tietoja kyselytutkimuksesta:

  • Kyselytutkimuksen toteutti liikkeenjohdon konsulttiyritys Talent Vectia tavoitteenaan tarkastella kasvun kyvykkyyttä suomalaisyrityksissä.
  • Vastausaineisto koottiin internetpohjaisella kyselytutkimuksella aikavälillä 1.7.–31.8.2017.
  • Vastaajina oli 350 henkilöä kaikenkokoisista yrityksistä.
  • Vastaajat olivat toimihenkilöitä, asiantuntijoita, esimiehiä, päälliköitä ja johtajia. 

Lisätietoja:

Sini Takatalo

Head of Employee Experience & Leadership

sini.takatalo@talentvectia.com, puh. 040 730 4909

Talent Vectia on kasvun tekijä. Luomme uutta liiketoimintaa, kiihdytämme kasvua ja tuottavuutta ja digitalisoimme liiketoimintoja. Palvelemme asiakkaitamme kasvun polulla aina asiakaskokemuksesta johtamiseen, kasvun suunnittelusta rahoitukseen ja palveluiden tuotteistamiseen saakka. Meillä analyyttinen konsultointi ja ihmisläheinen valmentaja yhdistyvät tehokkaaksi kasvun tekijäksi.

Avainsanat:

Tilaa

Liitteet & linkit