Lääkärihelikoptereilla kiireinen juhannus – etenkin liikenneonnettomuudet, myrkytykset ja tajuttomat työllistivät

Juhannus on lääkärihelikoptereille vuoden vilkkainta aikaa. Tänä vuonna FinnHEMSin kuudessa tukikohdassa vastaanotettiin juhannusviikonlopun aikana yhteensä 174 hälytystä, mikä on 12 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. 

FinnHEMSin lääkärihelikoptereilla oli juhannuksena merkittävästi enemmän hälytyksiä kuin tavanomaisena kesäviikonloppuna. Perjantaina hälytyksiä tuli valtakunnallisesti 74 prosenttia enemmän ja lauantaina 29 prosenttia enemmän kuin tavallisesti kesäkuussa. Erityisen vilkasta oli Turun, Tampereen ja Kuopion tukikohdissa. Niissä juhannusaaton hälytysmäärä oli noin kolminkertainen tavalliseen kesäkuun perjantaihin verrattuna.

Eniten juhannuksen hälytyksiä oli Tampereella, missä FH30-tukikohta vastaanotti 40 hälytystä. Rauhallisinta puolestaan oli tehtävämäärien perusteella Lapissa. Rovaniemen tukikohtaan tuli juhannusviikonlopun aikana 18 hälytystä.

Juhannuksena erityisesti liikenneonnettomuuksia

Juhannuksen yleisimmät tehtäväkoodit olivat elottomuus ja tajuttomuus. Ne ovat myös muulloin yleisimmät FinnHEMS-lääkärihelikoptereiden tehtäväkoodit.

Juhannuksena lisääntyvät erityisesti liikenneonnettomuudet, myrkytykset ja kaatumisten aiheuttamat vakavat vammat. Liikenneonnettomuuksiin FinnHEMSin yksiköt hälytettiin tänä juhannuksena yhteensä 32 kertaa. Kaatumisten seurauksena hälytyksiä tuli yhteensä 10 ja myrkytysten vuoksi 13.  

Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan potilaan luo. Näin hoito pystytään aloittamaan välittömästi tapahtumapaikalla. Potilas kuljetetaan jatkohoitoon tilanteesta ja paikasta riippuen joko ambulanssilla tai lääkärihelikopterilla.

Juhannuksen (24.–26.6.) hälytysmäärät tukikohdittain:
FH 10 Vantaa: 29 hälytystä
FH 20 Turku: 38 hälytystä
FH 30 Pirkkala: 40 hälytystä
FH 50 Oulu: 19 hälytystä
FH 51 Rovaniemi: 18 hälytystä
FH 60 Kuopio: 30 hälytystä


Lisätiedot:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS, FinnHEMS 10
Jouni Nurmi, 050 371 1983, jouni.nurmi@hus.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri VSSHP, FinnHEMS 20
Harri Pikkarainen, 050 512 4055, harri.pikkarainen@tyks.fi 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri PSHP, FinnHEMS 30
Pekka Mäkelä, 040 506 6483, pekka.makela@pshp.fi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri PPSHP, FinnHEMS 50
Heini Nal, 0400 249 215, heini.nal@pshp.fi

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PSSHP, FinnHEMS 60
Pamela Hiltunen, 044 717 5042, pamela.hiltunen@psshp.fi

Lapin sairaanhoitopiiri LSHP, FinnHEMS 51
Tero Karvinen, 040 127 3193, tero.karvinen@lshp.fi  

Tutkimusjohtaja, FinnHEMS Oy
Ilkka Virkkunen,  040 520 3112, ilkka.virkkunen@finnhems.fi 


FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Yhtiön omistavat yhtä suurin osuuksin yliopistolliset sairaanhoitopiirit: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. FinnHEMS on perustettu vuonna 2010, ja se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. www.finnhems.fi

Avainsanat:

Tilaa