Lääkärihelikopteri tavoittaa eniten apua tarvitsevat yhä paremmin

– Kesä erityisen kiireistä aikaa

Lääkärihelikopteritoiminta kohdistuu yhä paremmin palvelua eniten tarvitseviin potilaisiin. Vertailtaessa kesäkuukausien tilastoja kahden vuoden ajalta hälytysten määrä väheni, mutta kriittisesti apua tarvitsevia potilaita kohdattiin aiempaa enemmän. Kesäaikaan lääkärihelikoptereiden tehtävät lisääntyvät huomattavasti. 

FinnHEMS yhdessä hätäkeskusten kanssa on pystynyt parantamaan lääkärihelikopteritoiminnan kohdistamista palvelusta eniten hyötyviin potilaisiin. Kesällä 2015 lääkärihelikoptereiden hälytykset vähenivät kymmenellä prosentilla verrattuna vuoden 2014 kesään. Kaikkein kriittisimmin apua tarvitsevien potilaiden kohtaaminen kuitenkin lisääntyi 13 prosenttia. Luvut käyvät ilmi lääkärihelikopteritoimintaa valtakunnallisesti hallinnoivan FinnHEMSin tehtävätietokannasta.

– Tehtävätilastot osoittavat, että olemme matkalla oikeaan suuntaan. Hälytysmäärät vähenivät, mutta potilaita kohdattiin lähes saman verran. Toiminta kohdistuu kaikkein kriittisimpiin potilaisiin aiempaa paremmin, kertoo FinnHEMSin toimitusjohtaja Jyri Örri.

Lääkärihelikopterin hälyttämisestä vastaa aina hätäkeskus hätäpuhelusta tehdyn riskinarvion perusteella. FinnHEMS ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat yhteistyössä hätäkeskusten kanssa täsmentäneet lääkärihelikopterin hälytysohjeita, jotta hälytysten perumiset vähenisivät. Perumisia tapahtuukin aiempaa vähemmän, mutta niitä on edelleen liikaa: esimerkiksi Pirkanmaalla noin 55 % hälytyksistä perutaan ennen kuin lääkäri ehtii tapahtumapaikalle. Työ hälytysohjeiden täsmentämiseksi jatkuu. 

Kesä lisää lääkärihelikopterin tehtäviä

Kesä näkyy selvästi lääkärihelikoptereiden tehtävämäärissä. Valtakunnallisesti ajanjaksolla 1.6.-15.8.2015 hälytykset lisääntyivät noin 10 prosentilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon keväällä. Merkittävin ero on Turun seudulla, missä kesäkuukausien hälytysten määrä on noin 23 prosenttia korkeampi ja kohdattujen potilaiden määrä yli 26 prosenttia suurempi kuin keväällä.

– Kesät ovat aina kiireisempiä. Ihmiset liikkuvat enemmän, mikä valitettavasti lisää myös liikenneonnettomuuksien määrä. Tyypillisiä tehtäviä kesällä ovat erilaiset vammautumiset ja sydänpysähdykset, kertoo FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Ilkka Virkkunen.

Lääkärihelikoptereiden toiminta-alueet ovat laajentuneet uusien EC145-kopterimallien ansiosta Oulun, Kuopion ja Rovaniemen alueilla. Kesällä 2014 yksiköt kohtasivat potilaita 177 kunnassa ja 2015 kesällä 193 kunnassa. 

Lääkärihelikopterin tärkein tehtävä on viedä ensihoitolääkäri ja tehohoitotasoinen ensihoito nopeasti apua tarvitsevan potilaan luo. Näin hoito pystytään aloittamaan välittömästi tapahtumapaikalla. Tilanteen ja paikan mukaan potilas kuljetetaan jatkohoitoon ambulanssilla tai lääkärihelikopterilla. 

Lisätiedot:

Ilkka Virkkunen  040-520 3112, ilkka.virkkunen@finnhems.fi

Lääketieteen asiantuntija, FinnHEMS Oy 

FinnHEMS on valtakunnallinen lääkärihelikopteripalveluiden hallinnointiyksikkö. Yhtiön omistavat yhtä suurin osuuksin yliopistolliset sairaanhoitopiirit: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri.  FinnHEMS on perustettu vuonna 2010, ja se on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö. www.finnhems.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia