Lähes 70 prosenttia suomalaisista on valmis tukemaan lääketieteellistä tutkimusta

Report this content

Tutkimuksen tukeminen kiinnostaa etenkin nuoria, jotka haluavat parantaa maailmaa. Peräti 95 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että suomalainen lääketieteellinen tutkimus on tärkeää.

Suomalaiset uskovat kotimaiseen tutkimukseen, selviää Suomen Lääketieteen Säätiön Taloustutkimuksella teettämästä tuoreesta tutkimuksesta. ­Liki 70 prosenttia suomalaisista on halukkaita tukemaan lääketieteellistä tutkimusta lahjoituksella.

– Yksityishenkilöllä voi olla huomattava vaikutus lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen. On hienoa, että suomalaiset ymmärtävät kotimaisen tutkimuksen arvon, sanoo Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes.

Suomen Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä apurahoin ja palkinnoin tukeva yksityinen säätiö. Vuonna 2019 Lääketieteen Säätiö jakoi apurahoja yli kahden miljoonan euron edestä. Noin tuhat lääketieteen tutkijaa on saanut säätiön rahoitusta tutkimushankkeilleen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Säätiörahoituksen merkitys kasvanut

Lahjoittamiseen myönteisesti suhtautuvat arvioivat lahjoitusten edistävän lääketieteellisiä läpimurtoja ja auttavan uusien hoitomuotojen ja lääkkeiden kehittämistä. Erityisesti nuoret korostavat lääketieteellisten läpimurtojen merkityksellisyyttä.

– Kliinisellä lääketieteellisellä tutkimuksilla vaikutetaan suoraan siihen, millaista hoitoa suomalaiset tulevaisuudessa saavat, Remes muistuttaa.

Suomalainen lääketieteellinen tutkimus yhä enemmän säätiörahoituksen varassa, sillä valtion yliopistosairaaloille myöntämä kliinisen tutkimuksen tukemiseen suunnattu rahoitus on pienentynyt 50 prosenttia vuosina 2010–2018.

Lääketieteellistä tutkimusta rahoittavien säätiöiden myöntämän rahoituksen määrä ja merkitys taas on kasvanut selvästi. Vuonna 2010 säätiöt rahoittivat kotimaista lääketieteellistä tutkimusta noin 50 miljoonalla eurolla. Vuonna 2015 summa oli noussut jo yli 60 miljoonaan euroon.

Lahjoituksen helppous tärkeää

Erityisesti alle 25-vuotiaat nuoret suhtautuvat positiivisesti lääketieteelliseen tutkimukseen lahjoittamiseen. He korostavat suomalaisen tutkimuksen mahdollisuuksia globaalien ongelmien ratkaisemissa. Lahjoittamiseen nuoria motivoi halu parantaa maailmaa.

Yli 65-vuotiaat lahjoittavat lääketieteelliseen tutkimukseen useimmin. He myös pitävät lääketieteellistä tutkimusta keskimääräistä tärkeämpänä ja korostavat kansanterveyden parantamisen merkitystä. Moni seniori kokee velvollisuudekseen lahjoittaa hyvään, jos siihen on mahdollisuus.

Tutkimukseen vastanneet arvostavat lahjoittamisen helppoutta ja mahdollisuutta kertalahjoitukseen. Erityisesti nuoret pitävät kertalahjoitusmahdollisuutta tärkeänä. Lahjoituksilla aikaansaadusta työstä toivotaan tiedotettavan säännöllisesti, tutkimuksesta selviää.

Tutkimus suomalaisten asenteista lääketieteellistä tutkimusta kohtaan

  • Suomen Lääketieteen Säätiön tilaama
  • Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy elo-syyskuussa 2019.
  • Tavoitteena tutkia, miten suomalaiset suhtautuvat lääketieteelliseen tutkimukseen rahoittamiseen.
  • Kyselyyn vastasi yhteensä 1007 iältään 18–79-vuotiasta suomalaista. Otos muodostettiin satunnaisotannalla Taloustutkimuksen internetpaneelissa.

Lisätiedot:

Jouni Lounasmaa, Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies
asiamies@laaketieteensaatio.fi, 050 371 9590

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Vuonna 2019 säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta yli kahdella miljoonalla eurolla.