Menestyvä Johtaja -kysely:

Vain neljäsosa johtajista löytää helposti myyntiosaajia 

Vain kolmannes suomalaisjohtajista kokee, että Suomessa on riittävästi myyntiosaamista. Myynnin digitaalinen murros näkyy, mutta vain 60 prosenttia yrityksistä tietää mitä se käytännössä tarkoittaa. Johtajien näkemyksiä myynnin tilasta ja taidoista kartoitettiin Rainmakerin ja Ground Communicationsin toteuttamalla Menestyvä johtaja -kyselytutkimuksella, johon vastasi yli sata suomalaista yritysjohtajaa.


Kiristyvä kilpailu näkyy tutkimustuloksista. Lähes yhdeksän kymmenestä johtajasta (88 %) on yhtä mieltä siitä, että asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi on nähtävä aiempaa enemmän vaivaa. Samalla alle neljännes (23 %) johtajista kokee, että myynnin osaamista on helppo hankkia ja vain reilu kolmannes (36 %) kokee, että Suomessa on riittävästi myynnin osaamista.

–      Automatisaatio on tullut vauhdilla myyntibisnekseen, eikä moni alan ammattilainen ei ole reagoinut riittävän nopeasti uuteen toimintaympäristöön. Ei ole selkeää tahoa, joka kouluttaisi digitaalisen myynnin ammattilaisia. Toisaalta vielä ei tunneta markkinoinnin automaation pitkäaikaisia vaikutuksia eri toimialoilla. Tämä on varmasti yksi syy johtajien kokemuksiin myynnin osaamisen hankkimisen vaikeudesta, sanoo Rainmaker Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Mika Aittamäki.

Nuoret johtajat uskovat digitalisaation tuovan lisämyyntiä

Lähes kaikki vastaajat (94 %) olivat sitä mieltä, että digitalisaatio muuttaa yritysten myyntitoimintoa merkittävästi. Nuoret johtajat näkevät vanhempia selvemmin digitalisaation vaikutukset. Alle 35-vuotiaista johtajista 94 prosenttia kokee myynnin olevan murroksessa omassa organisaatiossa, kun taas yli 55-vuotiaista selvästi vähemmän (72 %) kokee niin. Yhdeksän kymmenestä (88 %) alle 35-vuotiaasta johtajasta uskoo markkinoinnin automaation kasvattavan myyntiä organisaatioissa, kun taas yli 55-vuotiaista vain puolet (55 %) uskoo niin.

–      Sukupolvien välillä on todellinen kuilu myynnin digitalisoitumisen kokemisessa. Nuoremmat johtajat uskovat selvästi vanhempia johtajia vahvemmin, että markkinoinnin automaatio kasvattaa liikevaihtoja. Nuorempi polvi omaksuu nopeasti uudet teknologiat yksityiselämässäänkin, ja näkee myös herkemmin niiden liiketoiminnalliset mahdollisuudet, sanoo Aittamäki.

Yli kolme neljännestä johtajasta (76 %) on yhtä mieltä siitä, että markkinoinnin automaatio kasvattaa organisaatioiden myyntiä. Kuitenkin vain alle puolet johtajista (47 %) kertoo, että omassa organisaatiossa hyödynnetään markkinoinnin automaatiota. Lisäksi vain 61 prosenttia johtajista kokee, että omassa organisaatiossa ollaan perillä siitä, mitä myynnin digitalisaatio käytännössä tarkoittaa.

Perinteiset uusiasiakashankinnan välineet eivät kuitenkaan ole kadonneet. Yli seitsemän kymmenestä johtajasta (72 %)  kertoo soittamisen olevan edelleen paras keino saada asiakastapaaminen.

Myyntiä arvostetaan yrityksissä

Myynnin arvostuksesta kertoo se, että vastaajista 86 prosenttia on sitä mieltä, että myyntiä arvostetaan omassa organisaatiossa. Jopa 92 prosenttia johtajista kertoo myynnin myös tukevan yrityksen strategisia tavoitteita. Myynnin johtamisessa on vielä parantamisen varaa: alle neljä viidestä johtajasta (78 %) allekirjoittaa sen, että myynti on hyvin johdettua omassa organisaatiossa.

  • Menestyvä Johtaja -tutkimus toteutettiin internetpohjaisella kyselylomakkeella 11.–24.10.2016
  • Kyselyyn vastasi 114 suomalaista toimitusjohtajaa sekä talous-, myynti-, markkinointi-, viestintä- ja HR-johtajaa
  • Kyselyn toteutti myynnin asiantuntijaorganisaatio Rainmaker Oy yhteistyössä viestintätoimisto Ground Communications Oy:n kanssa
  • Kyselytutkimuksessa mitattiin johtajien näkemyksiä myynnistä, markkinoista ja viestinnästä Suomessa. Markkinoinnin ja viestinnän tulokset julkistetaan marraskuun 2016 aikana.

Lisätiedot:

Mika Aittamäki

Myynti- ja markkinointijohtaja, Rainmaker

mika.aittamaki@ranmaker.fi, puh. 040 8690188

Anna Sorainen,

Toimitusjohtaja, Ground Communications

anna.sorainen@ground.fi, puh. 0400 334451

Otoksia tutkimustuloksista

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla yhdestä neljään (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=jokseenkin samaa mieltä, 4=täysin samaa mieltä, 5=en osaa sanoa)

Myyntimme tukee yrityksen strategisia tavoitteita

1=2 %

2=6 %

3=30 %

4=62 %

5=0 % 

Myyntiä arvostetaan organisaatiossamme

1=2 %

2=12 %

3=22 %

4=64 %

5=0 % 

Myyntimme on hyvin johdettua

1=4 %

2=15 %

3=50 %

4=30 %

5=1 %

Myyntiennusteemme tälle vuodelle on parempi kuin viime vuonna samaan aikaan 

1=6 %

2=9 %

3=32 %

4=51 %

5=1 %

Asiakkaan kiinnostuksen herättämiseksi on nähtävä aiempaa enemmän vaivaa

1=6 %

2=9 %

3=25 %

4=64 %

5=1 %

Soitto on paras keino saada asiakastapaaminen

1=3 %

2=19 %

3=46 %

4=26 %

5=6 %

Organisaatiossamme on selvää, mistä myynnin digitalisoitumisessa on kysymys

1=5 %

2=33 %

3=34 %

4=27 %

5=0 %

Organisaatiossamme hyödynnetään markkinoinnin automaatiota

1=15 %

2=32 %

3=35 %

4=17 %

5=1 %

Myynti on tällä hetkellä murroksessa organisaatiossamme

1=6 %

2=16 %

3=44 %

4=33 %

5=1 %

Digitalisaatio muuttaa yritysten myyntitoimintoa merkittävästi

1=2 %

2=4 %

3=43 %

4=51 %

5=0 %

Suomessa on riittävästi myynnin osaamista

1=14 %

2=47 %

3=30 %

4=6 %

5=3 %

Myynnin osaamista on helppo hankkia

1=11 %

2=66 %

3=19 %

4=4 %

5=0 %

Markkinoinnin automaatio kasvattaa myyntiä organisaatioissa

1=3 %

2=14 %

3=56 %

4=20 %

5=7 %

Avainsanat:

Tilaa