Saaristomeri Forum: Asiantuntijat peräänkuuluttavat päätöksiä ja tekoja sairastavan Saaristomeren pelastamiseksi

Report this content

Saaristomeren tilaa kuvaa synkkä paradoksi: miten on mahdollista, että Itämeren ainutlaatuisin osa on suurimman fosforikuormituksen alla ja vailla erityistä huomiota? Asiantuntijoiden mielestä Saaristomeri tulee nostaa vahvemmin poliittiselle agendalle.

– Saaristomeri on ympäristöltään ja luontokattaukseltaan ainutlaatuinen maailman mittakaavassa. Samalla se on kuitenkin Itämeren osista kaikkein ravinnekuormittunein, muistuttaa Suomen Ilmastopaneelin puheenjohtaja, Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori ja SAVE-tutkimuksen johtaja Markku Ollikainen.

Ollikaisen mukaan Saaristomeren tilanne vaatii sekä välittömiä että pitkäjänteisiä toimia ja päätöksiä, jotta Saaristomeren uhanalainen ekosysteemi saadaan pelastettua. Kiitosta saa hallituksen päätös suunnata rahoitusta valumavesialueiden peltojen kipsikäsittelyyn. 

– Kipsikäsittely on tehokas vesiensuojelutoimi, joka näkyy konkreettisesti veden laadun paranemisena. Meidän tulee kuitenkin myös kehittää alueen elinkeinoa niin, että toimimme jatkossa luonnon kanssa sopusoinnussa. 


Saaristomeri-selvitys julki maaliskuussa

Centrum Balticum -säätiö käynnisti maaliskuun lopussa viisivuotisen Ainutlaatuinen Saaristomeri

-operaation, joka tähtää alueen tunnettuuden ja arvostuksen kasvattamiseen. Operaation selvityshenkilönä toimiva professori, Turun Yliopiston rehtori emeritus Kalervo Väänänen peräänkuuluttaa luovia toimia kuormituksen vähentämiseksi ja pidemmän aikavälin kestävän kehityksen suunnitelmaa. 

– Nykyisten ravinnevalumien pienentämisen lisäksi meidän tulee tukea tulevaisuuden elinkeinopoliittisia ratkaisuja, jotka varmistavat kestävän kehityksen, kertoo Väänänen, joka laatii Saaristomeren alueen kestävän kehityksen suunnitelman osana Operaatio Ainutlaatuisen Saaristomeren toimintaa. Suunnitelma julkaistaan maaliskuussa. 

– Nyt on toiminnan aika. Meidän on ennakkoluulottomasti lähdettävä hakemaan uusia ratkaisuja Saaristomeremme hyväksi. 

Tiistaina 10.9. ensimmäistä kertaa järjestetty Saaristomeri Forum kokosivarsinaissuomalaiset vaikuttajat yhteen pohtimaan ainutlaatuisen Saaristomeremme tulevaisuutta. Tapahtuma nosti esille Saaristomeren huolestuttavan tilanteen ja esitteli myös ratkaisuja.

Lisätiedot:

Kari Veijonen                                                                 
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri                        
projektijohtaja                                                         
0500 824 605                 

Jaakko Ruola
Operaatio Ainutlaatuinen Saaristomeri
sisältöjohtaja

0400 317 585  

Markku Ollikainen 
professori
050 415 1201
markku.ollikainen@helsinki.fi

Kalervo Väänänen
professori
040 701 1303
kvaana@utu.fi
                                       

Avainsanat: