Syöpäsairaudet ja lastentaudit kiinnostavat tutkijoita – Suomen Lääketieteen Säätiön apurahoja haettiin myös koronatutkimukseen

Report this content

Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2020 apurahahakuun saapui lähes ennätysmäärä, 730 hakemusta. Kansantauteihin liittyvien tutkimuskohteiden lisäksi haussa korostui ajankohtainen tartuntatautien tutkimus. 

Suomen Lääketieteen Säätiön vuosittainen apurahahaku keräsi 730 hakemusta. Eniten apurahahakemuksia, yhteensä yli neljännes kaikista hakemuksista, tuli viime vuoden tapaan syöpäsairauksiin ja lastentauteihin liittyviin tutkimuksiin. Näiden jälkeen lähes yhtä paljon hakemuksia tuli sydän- ja verisuonitauteihin, neurologisiin sairauksiin sekä naistentauteihin ja synnytykseen liittyen. 

– Apurahahaussa korostuvat vuodesta toiseen suomalaisten terveyden kannalta merkittävimmät uhat kuten syöpäsairaudet ja sydän- ja verisuonitaudit. Se kertoo, että tutkimuksella todella haetaan ratkaisuja meidän kaikkien terveyden edistämiseksi.
On hienoa nähdä, että koronaepidemian tuomista haasteista huolimatta into tutkimuksen tekemiseen ei ole laantunut, kertoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja, professori Oskari Heikinheimo

Aiempaa enemmän hakemuksia tuli terveyden edistämisen ja terveydenhuollon toimintatapoihin sekä mielenterveyteen ja psykiatrisiin sairauksiin liittyen. Koronavirusepidemiaan liittyvään tutkimushankkeeseen rahoitusta haki 15 hakijaa. Sen sijaan neurologisiin sairauksiin liittyvien apurahahakemusten määrä laski viime vuoteen verrattuna. 

 

Poikkeuksellisella apurahahaulla ratkaisuja tulevaisuuden terveysuhkiin

Tänä vuonna Suomen Lääketieteen Säätiö jakaa perinteisten apurahojen lisäksi 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Tulevaisuuden uhat -apurahoja, jotka on tarkoitettu kokonaan uusiin tutkimusavauksiin, jotka tähtäävät tuleviin terveysuhkiin varautumiseen. Jaettava summa on yhteensä 400 000 euroa.

Tulevaisuuden uhat -apurahaa haki määräaikaan mennessä 23 lääkäritutkijaa. Ajankohtainen tilanne näkyi hakemuksissa: eniten hakemuksia tuli koronavirukseen liittyviin tutkimuksiin. Seuraavaksi eniten hakemuksia tuli syöpäsairauksiin sekä sydän- ja verisuonisairauksiin liittyen. 

– Tulevaisuuden uhat -apurahojen tutkimusaiheet olivat monipuolisesti lääketieteen eri aloilta. Hakemuksissa tuli ajankohtaisen koronatutkimuksen lisäksi esiin monia nykyisin kiinnostavia ja paljon puhuttuja tutkimussuuntauksia liittyen tekoälyyn, 3D-tulostukseen, big dataan ja yksilöllisiin syöpähoitoihin. Toisaalta hakijat nostivat esiin myös tulevaisuuden suuria haasteita: rahoitusta haettiin muun muassa lihavuusepidemiaan, alkoholiriippuvuuteen ja masennuksen hoitoon, Oskari Heikinheimo kertoo.

Suomen Lääketieteen Säätiön apurahojen saajat julkistetaan marraskuussa 2020. 

 

Apurahahakemukset 2020 (taulukko ei sisällä Tulevaisuuden uhat -apurahahakemuksia):

Hakemusten määrä
Sairausryhmä* 2020 kpl 2020 %
Syöpäsairaudet 106 14,5
Lastentaudit 87 11,9
Sydän- ja verisuonisairaudet 71 9,7
**Neurologiset sairaudet 70 9,6
Naistentaudit ja synnytys 67 9,2
Muut sisätaudit 51 7,0
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja vammat 51 7,0
Terveyden edistäminen, terveydenhuollon toimintatavat 46 6,3
Mielenterveys, psykiatriset sairaudet 38 5,2
***Tartuntataudit 23 3,2
***Koronavirus COVID-19  15 2,1
Muut 105 14,4
Yhteensä 730 100,0
* Sairauksien ryhmittelyssä on hyödynnetty soveltuvin osin ICD-10-tautiluokitusta. Ryhmiä on yhdistelty luettavuuden parantamiseksi. Toisaalta joukkoon on lisätty muutamia kategorioita, kuten perustutkimus, lastentaudit ja terveyden edistäminen / terveydenhuollon toimintatavat.
** HUOM! Vuonna 2020 siirryttiin luokittelussa siihen, että aivoverenkiertohäiriöihin, aivohalvauksiin ja aivoverenvuotoihin liittyvät tutkimushankkeet siirrettiin sydän ja verisuonisairauksista neurologisiin sairauksiin.
***Tartuntataudeista on irrotettu covid-19-tutkimukset erikseen, yhteensä tartuntatauteihin liittyviä tutkimuksia 38 kpl

Lisätiedot:

Jouni Lounasmaa, asiamies
Suomen Lääketieteen Säätiö
asiamies@laaketieteensaatio.fi
puh. 050 371 9590

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Vuonna 2019 säätiö tuki suomalaista lääketieteellistä tutkimusta yli kahdella miljoonalla eurolla.

Avainsanat: