Turkulainen Cerion Solutions Oy laajentaa toimintaansa ja palkkaa 10 uutta työntekijää

Datan hyödyntämisen asiantuntijayritys Cerion Solutions Oy on merkittävä toimija sote- ja valmistavan teollisuuden markkinoilla, joissa kasvunäkymät ovat erinomaiset. Yritys palkkaa nyt 10 uutta työntekijää ja tähtää kymmenen miljoonan euron liikevaihtoon lähivuosina.

Cerionilla on vahvaa osaamista terveydenhoitoalan ja valmistavan teollisuuden datan käsittelyssä. Yritys on juuri uudistanut muun muassa Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö YTHS:n raportointijärjestelmän sekä toimittanut täysin digitalisoidun hankintaprosessin Wärtsilälle.

Sote-uudistus ja valmistavan teollisuuden voimakas kasvu Lounais-Suomessa ajaa alueen toimijoita hyödyntämään dataa entistä tehokkaammin, joten Cerionin kaltaisten datatalojen liiketoimintamahdollisuudet tulevat kasvamaan entisestään.

– Datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti kaikilla toimialaoilla lisääntyvän automaation, digitaalisten laitteiden sekä sensoreiden rajun kasvun myötä. Mitä paremmin organisaatio pystyy hyödyntämään dataa, sitä kilpailukykyisempi se on. Yhä useampi organisaatio näkee datan tärkeimpänä tuottavuuden kiihdyttäjänä ja on herännyt sen tuomiin mahdollisuuksiin, tammikuussa Cerionin toimitusjohtajana aloittanut Altti Raali sanoo ja luo katseen tulevaan vuoteen ja kauemmas.

– Elämme neljännen teollisen vallankumouksen alkua, jossa digitalisaatio tulee muuttamaan dramaattisesti kaikkia toimialoja. Siksi haluamme Cerionissa luoda pohjaa todelliselle tiedolla johtamiselle. Esimerkiksi koneoppimisratkaisut kehittyvät kovaa vauhtia, ja tulemme ottamaan ensi vuonna isoja harppauksia niiden hyödyntämisessä. Lisäämme panostuksia myös force.com-pohjaisten kokonaisuuksien rakentamiseen.

Lounais-Suomen positiivinen rakennemuutos ja talouden ripeä kasvu näkyvät Cerionin kasvavissa asiakasmäärissä. Digitaalisille ratkaisuille on nyt kysyntää, ja siksi yritys aikoo palkata 10 uutta työntekijää lähiaikoina.

– Etsimme joukkoomme kokeneita it-osaajia, kuten Data Scientisteja, kehittäjiä, BI-asiantuntijoita, BI-arkkitehteja, SAP-ratkaisukonsultteja ja Salesforce-kehittäjiä.Tarvitsemme myös nuoria tulevaisuuden lupauksia, Raali sanoo.

Cerion harjoittaa datalla johtamista myös omassa toiminnassaan – asiakastyytyväisyyskyselyt kertovat, että yrityksen palveluihin ollaan erittäin tyytyväisiä.

– Olen ylpeä cerionilaisten kyvystä sitoutua haastaviin projekteihin ja siihen, kuinka he osaavat ottaa asiakkaittemme tarpeet huomioon, Raali sanoo.

– Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä palveluidemme tuottamaan lisäarvoon. He kokevat, että cerionilaisten kanssa on helppo asioida. Luonnollisesti tulemme kehittämään toimintatapojamme entistä paremmiksi saamamme palautteen pohjalta.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Altti Raali, Cerion Solutions Oy, puh. 040 5573 047, email altti.raali@cerion.fiCerion Solutions Oy on vuonna 2004 perustettu datan hyödyntämisen asiantuntijayritys, joka työllistää 40 ammattilaista. Cerionin ydinliiketoimintaa on digitalisaatioprojektien tehokas läpivienti yrityksissä ja julkisen sektorin organisaatioissa. Yrityksen palveluvalikoimaan kuuluvat muun muassa räätälöidyt ohjelmistoratkaisut, tietovarastointi ja analytiikkaratkaisut sekä ylläpitopalvelut. 
Cerion – Your Data Way.
www.cerion.fi

Avainsanat:

Tilaa

Multimedia

Multimedia