Uusi vanhusten hoitomalli pidentää kotona asumista vuodella

Kotilääkäri- ja kodinhoidon palveluja tarjoava Stella Oy on kehittänyt ratkaisun vanhusten kotihoitoon. Yhdessä kuntien kanssa kehitetty ennaltaehkäisevä kotihoidon Valo-malli satsaa laadukkaaseen hoitoon ja pidentää kotona asumista. Malli vastaa myös hallituksen tavoitteeseen tuoda ikäihmisten hoitopalvelut koteihin. 

Ikäihmisten määrä kaksinkertaistuu seuraavan viidentoista vuoden aikana. Kasvavat vanhustenhuollon laitoshoidon kustannukset pakottavat kunnat keksimään uusia ratkaisuja vanhusten kotona asumisen tukemiseen.

Suomalainen Stella Oy on kehittänyt yhdessä kuntien ja sidosryhmien kanssa palvelumallin, jonka avulla seniorit pystyvät asumaan kotonaan jopa vuoden pidempään. 

      Yhden henkilön asuttaminen palvelutalossa maksaa yhteiskunnalle 4 000–6 000 euroa kuukaudessa. Jos vanhus saa asua kuukaudenkin pidempään kotona, muuttuu hoitokustannus investoinniksi. On ikäihmisten toive ja yhteiskunnan etu, että ihminen saa asua omassa kotonaan mahdollisimman pitkään, sanoo Stella Oy:n toimitusjohtaja Artti Aurasmaa.

Vanhuksista vain neljä prosenttia haluaa asua palvelutaloissa. Kokemus itsemääräämisoikeudesta ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään parantavat elämänlaatua merkittävästi.

Ruotsissa vanhukset asuvat keskimäärin 12 kuukautta palvelutalossa, kun Suomessa vastaava luku on 23 kuukautta. Jos Suomessa vanhukset saisivat asua kotona vuoden pitempään, säästyisi Sitran arvion mukaan 1,23 miljardia euroa vuosittain. Tämä on kolmannes hallituksen linjaamista sote-uudistuksen tarvittavista säästöistä.

Palvelulähimmäinen vastaa hoidosta

Valo-hoitomallissa Stella ottaa kunnan kanssa vastuun vanhusten kotihoidon kehittämisestä, palvelutuotannosta sekä tukitoiminnoista. Keskiössä on ennaltaehkäisevien ja kuntouttavien palveluiden tarjoaminen oikea-aikaisesti.

Vanhuksen hyvinvoinnista vastaava palvelulähimmäinen valvoo kokonaistilannetta ja toimii yhteyshenkilönä vanhuksen ja hänen omaisten sekä hoitohenkilökunnan välillä. Palvelulähimmäinen koordinoi palveluiden käyttöä yhteistyössä muun hoitohenkilökunnan kanssa, mikä vapauttaa resursseja ja lisää vanhusten kotona asumisen edellytyksiä. Valo-kokonaisuus sisältää terveydenhuoltoa, tukipalveluita ja toimintakykyä ylläpitäviä palveluita ja akuuttitoimintoja. Lähtökohtana on nopea reagointi ja ammattilaisten välinen yhteistyö.

Teknologia avaa myös uusia tapoja parantaa ikäihmisen elämänlaatua kotona.

      Terveydenhuollon digitalisaatiossa Suomi on muita länsimaita jäljessä. Lääkärin näkökulmasta teknologian paremmalle hyödyntämiselle olisi edellytykset jo olemassa ja terveydenhuollon kustannusten hillitsemiseksi etähoitoratkaisuille on myös ilmeinen tarve. Kotona tapahtuvat sairaanhoito- ja hoivapalvelut helpottaisivat paitsi yhteiskunnallista myös esimerkiksi omaishoitajien taakkaa, sanoo Stellan lääketieteellisenä johtajana ja Keravan kaupungin johtavana ylilääkärinä toimiva dosentti Jani Tikkanen. 

Lisätietoja:

Artti Aurasmaa, toimitusjohtaja, Stella Oy, artti.aurasmaa@stella.fi, puh. 045 186 1775

Stella on suomalainen kodinhoito- ja terveyspalveluita tarjoava yritys, joka haluaa tarjota paremman arjen suomalaisille. Stella palvelee tällä hetkellä 35 000 asiakasta jo 170 kunnassa tuomalla kattavia palveluita ihmisten koteihin. Liikevaihto on 20 miljoonaa euroa ja yhtiö työllistää noin 500 henkilöä. Stellan pääomistajia ovat Intera Partners ja Suomen Teollisuussijoitus. www.stella.fi

Tilaa