Väestön ikääntyminen ja lihominen kiinnostavat tutkijoita

Report this content

Suomen Lääketieteen Säätiö vastaanotti 717 apurahahakemusta vuoden 2019 apurahahaussa. Mielenterveyden ongelmien yleistyminen ei yllättäen näy hakemuksissa.

Syövät ja neurologiset sairaudet ovat suosituimmat tutkimuskohteet Suomen Lääketieteen Säätiön vuoden 2019 apurahahaussa. Hakemuksista 28 prosenttia koskee näitä tutkimuskohteita. 

Apurahahakemuksista 15 prosenttia koskee syöpäsairauksia ja 13 prosenttia neurologisia sairauksia. Seuraavaksi suosituin tutkimuskohde on sydän- ja verisuonisairaudet, joiden tutkimukseen haki rahoitusta 11 prosenttia hakijoista.

Väestön ikääntyminen ja lihominen vaikuttavat

Syövät, dementia sekä sydän- ja verisuonitaudit ovat suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt.

– Väestön ikääntyessä ja lihoessa nämä sairaudet tulevat todennäköisesti yleistymään entisestään. Se selittänee ainakin osittain sitä, miksi apurahaa on haettu eniten juuri näihin tutkimuskohteisiin, sanoo Suomen Lääketieteen Säätiön puheenjohtaja Anne Remes.

Hän korostaa erityisesti neurologian merkittävää osuutta apurahahakemuksissa. Jos neurologian alaan olisi laskettu mukaan myös aivoverenkiertohäiriöt, olisivat neurologiset sairaudet olleet selkeästi suosituin tutkimuskohde. Neurologiset sairaudet liittyvät selkeästi väestön ikääntymiseen ja kansantauteihin.

Neurologisista sairauksista erityisen nopeasti lisääntyvät muistisairaudet. Vuonna 2016 neurologiset sairaudet aiheuttivat maailmanlaajuisesti 9 miljoonaa kuolemaa, mikä on 40 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990.

Muistisairauksien ja Parkinsonin taudin ohella apurahaa hakeneita kiinnostivat erityisesti MS-tauti, aivovammat, kivunhoito ja harvinaiset neurologiset sairaudet.

Mielenterveysongelmien lisääntyminen ei näy hakemuksissa

Hakemuksista vain kolme prosenttia koskee mielenterveyden alan tutkimuksia. Masennukseen liittyvää tutkimusrahoitusta haettiin ainoastaan muutamaan tutkimusprojektiin, vaikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirrytään yhä useammin masennuksen vuoksi.

– On yllättävää, ettei mielenterveysongelmien selkeä kasvu näy hakemuksissa, Remes toteaa.

Vuoden 2019 apurahahaussa haettiin eniten Eka-apurahaa, joka on tarkoitettu aloitteleville tutkijoille. Suomen Lääketieteen Säätiö on selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Säätiö jakaa vuosittain noin kaksi miljoonaa euroa apurahoja lääketieteen tutkimukseen ja koulutukseen.

Apurahansaajien nimet julkistetaan marraskuussa.

Katso tarkempi taulukko apurahahakemusten jakautumisesta eri aloille Suomen Lääketieteen Säätiön kotisivuilta.

 

Lisätietoja

Jouni Lounasmaa, Suomen Lääketieteen Säätiön asiamies
asiamies@laaketieteensaatio.fi, 050 371 9590

Vuonna 1960 perustettu Suomen Lääketieteen Säätiö tukee suomalaista lääketieteellistä tutkimusta ja koulutusta vuosittain jaettavin apurahoin ja palkinnoin. Lääketieteen Säätiö on merkittävä lääketiedettä tukeva yksityinen säätiö ja selvästi suurin niistä säätiöistä, jotka tukevat nuoria tutkijoita kaikilta lääketieteen aloilta. Vuonna 2018 säätiö tuki suomalaista lääketieteellistä tutkimusta kahdella miljoonalla eurolla.