Suomen kieli tutuksi maahanmuuttajille

Suomen kielioppi on hyvin erilaista verrattuna esimerkiksi indoeurooppalaisiin kieliin, ja monet ulkomaalaiset kokevat sen melko hankalaksi. Gummerus on julkaissut kaksi uutta maahanmuuttajille suunnattua suomen kielen kirjaa alkeisopintojen tueksi: Eila ja Ossi – Suomen kielen alkeisoppikirja maahanmuuttajille sekä Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille (Gummerus).

”Suomen kieli on varsinainen säännönmukaisuuden monumentti verrattuna indoeurooppalaisiin kieliin, jotka ovat täynnä poikkeuksia ja poikkeuksen poikkeuksia”, kertoo Eila ja Ossi -oppikirjan laatija Mika Lamminpää, joka opettaa suomen kieltä maahanmuuttajille Turussa. ”Muistan erään ranskalaisen kielitieteilijän tehneen väitöskirjansa suomen kieliopista ja epäilleen aluksi, että suomi on keksitty kieli esperanton tapaan, sillä eihän luonnollinen kieli voi mitenkään näin säännönmukainen olla!” Eila ja Ossi – Suomen kielen alkeisoppikirja maahanmuuttajille tutustuttaa vieraskielisen suomen kielen perusteisiin ja suomalaisten elämäntapoihin jokapäiväisten tapahtumien, toimien ja keskustelujen sekä sympaattisten henkilöhahmojen avulla. Oppikirja sisältää arkielämässä tarvittavan tärkeän sanaston, monipuolisia tekstikappaleita, selkeitä kielioppiosuuksia ja eri oppimistasoille suunnattuja harjoitustehtäviä. Kirjaan kuuluu myös äänite, jossa on mukana tekstien keskusteluosuuksia. Kirja soveltuu ensimmäiseksi oppimateriaaliksi erityisesti niille opetusryhmille, joissa on mukana erilaisen kieli- ja koulutustaustan omaavia opiskelijoita. Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan laatima Suomen kielen sanakirja maahanmuuttajille sisältää noin 3500 suomen kielen perusteiden opettelussa tarvittavaa keskeisintä sanaa selityksineen ja esimerkkilauseineen. Lisäksi mukana on sanoja, jotka ovat erityisen tärkeitä maahanmuuttajille. Esimerkeistä maahanmuuttajat saavat tietoa myös suomalaisten jokapäiväisestä elämästä, erityisesti perhepiirissä, koulussa ja harrastuksissa. Sanakirja tarjoaa paljon tietoa myös sanaperheistä, samaa tarkoittavista ja vastakohtaa ilmaisevista sanoista sekä tärkeistä sanonnoista. Anne Saarikallen ja Johanna Vilkunan mukaan käsitys suomen kielen vaikeudesta on myytti. ”Me suomalaiset haluaisimme olla kaikessa erityislaatuisia: meillä on kaikkein kylmintä, olemme kaikkein rehellisimpiä ja kielemme on kaikkein vaikein.” He painottavat, että kuka tahansa voi oppia uuden kielen, jos vain haluaa. ”Jos käyttää uutta kieltä vain vähän ja luottaa ainoastaan kielikurssilla annettavaan opetukseen, on edistyminen hidasta. Kurssien ohella kannattaa yrittää käyttää suomea arkielämässä niin paljon kuin mahdollista.” MIKA LAMMINPÄÄ, EILA JA OSSI – SUOMEN KIELEN ALKEISOPPIKIRJA MAAHANMUUTTAJILLE 231 sivua + cd Ovh. 31 € ANNE SAARIKALLE & JOHANNA VILKUNA, SUOMEN KIELEN SANAKIRJA MAAHANMUUTTAJILLE 328 sivua Ovh. 29 €

Yrityksestä

Gummerus on toiminut jo 135 vuotta suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa ’huviksi ja hyödyksi’. Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat. Osana Gummerusta toimii tietokirjoja julkaiseva Ajatus Kirjat.

Multimedia

Multimedia