Vaaran vuodet -kirja valottaa jälleenrakennuksen aikaa Kalle Päätalon silmin

Olihan se melekonen revohka – nimittäin se sodasta toipuminen!” Näin muisteli Kalle Päätalo ensimmäisiä rauhan vuosia. Vaaran vuodet – Jälleenrakennuksen aika Kalle Päätalon silmin (Gummerus) kertoo Päätalo-klassikoiden tekstikatkelmin miten Suomessa elettiin sodan jälkeen ja mihin jälleenrakennustyö vei tavallisia perheitä. Kirjan on koonnut Päätalo-tuntija, toimittaja Eero Marttinen. Kirjaa jäsentävät Marttisen tekstit kirjailijasta ja sodanjälkeisen ajan historiasta.

Kun sota loppui ja kauan haaveiltu rauhan aika alkoi, oli suomalaisten luotava uudestaan koko elämänpiiri – paitsi yksityisasiat, myös koko maa oli laitettava uuteen järjestykseen. Sotakorvausten pelko loi epävarmuutta. Kommunismi nousi kukoistukseen ja aatteita levitettiin sekä sanoin että puhein. Kaduilla liikkui linkkaavia, kätensä menettäneitä tai sokeutuneita sotainvalideja. Jos ei löytynyt muuta toimeentuloa, pantiin haitari soimaan kadunkulmassa. Moni joutui viinan myötä yhteiskunnan ulkopuolelle.

Vaikeita aikoja joutui kokemaan myös siviiliin päässyt Kalle Päätalo. Hänen rintamaltapaluunsa oli tavallinen tarina: kotiin, sitten töihin. Sota-ajan kirjeenvaihdosta alkanut avioliitto ei aina vastannut odotuksia. Kalle joutui monen muun kovia kokeneen tavoin käymään myös mielisairaalan suljetulla osastolla. Suuri isku kaiken päälle oli se, kun hänen veljensä menehtyi traagisesti vuonna 1947. Kalle ei kuitenkaan antanut vastoinkäymisten lannistaa. Hän valmistui rakennusmestariksi ja sai lopulta vihdoin myös oman talon.

Vaaran vuodet -teos on jatkoa vuonna 2014 ilmestyneelle kirjalle Semmonen savotta – Talvi- ja jatkosota Kalle Päätalon silmin.

Taivalkoskelainen kirjailija Kalle Päätalo (s. 1919) osallistui sekä talvi- että jatkosotaan, jossa haavoittui. Sodan jälkeen Kalle Päätalo asettui Tampereelle. Hän oli aluksi metsätöissä, pääsi sitten rakennustyömaalle ja opetteli kirvesmieheksi. Vuosina 19471949 hän kävi Tampereen teknillisen koulun ja valmistui rakennusmestariksi. Kirjan toimittaja Eero Marttinen on Kainuun Sanomien pitkäaikainen kulttuuritoimittaja, joka on toiminut käsikirjoittajana mm. Mikko Niskasen Kalle Päätalo -elokuvassa Elämän vonkamies (1986)

Vaaran vuodet – Jälleenrakennuksen aika Kalle Päätalon silmin
260 sivua
Ovh 36 €

Lisätietoja sekä arvostelukappale- ja kuvapyynnöt
Eeva Herrainsilta, tiedottaja, p. 040 514 6360, eeva.herrainsilta@gummerus.fi

Gummerus
Lehtori Kaarle Jaakko Gummerus aloitti kustannustoiminnan yhdessä vaimonsa Gustavan kanssa vuonna 1872. Kaarle Jaakko ja Gustava halusivat kantaa kortensa kekoon kansan valistamiseksi ja julkaista painotuotteita huviksi ja hyödyksi kaikille Suomen kyläläisille.

Gummerus toimii edelleen suomalaisena perheyhtiönä, jonka omistajat ja henkilökunta kunnioittavat Kaarle Jaakon alkuperäistä liikeideaa "huviksi ja hyödyksi". Julkaisemme kotimaista ja suomennettua kaunokirjallisuutta sekä tieto- ja harrastekirjoja. Kustannusohjelmaamme kuuluvat myös sanakirjat ja kielten kirjat sekä digitaaliset- ja mobiilituotteet. www.gummerus.fi


Multimedia

Multimedia