Den tvåspråkiga studieinriktningen inom försäljning och visuell marknadsföring inleds nu på HAAGA-HELIA Porvoo Campus

Det finskspråkiga utbildningsprogrammet i företagsekonomi erbjuder nu studier inom försäljning och visuell marknadsföring på två språk. Specialiseringsområdena utrikeshandel och ekonomiförvaltning fortsätter som förr. Det är 17 studerande som börjar denna nya studieinriktning på måndagen.

Som målsättning är att utbilda experter inom försäljning och visuell marknadsföring som kan arbeta både på finska och svenska. De kommer att vara förtrogna med företagsekonomi. De kan analysera, planera och använda visuella medel i försäljning vilket syns i digitala och fysiska säljsammanhang. Studiestigen är arbetslivnära och satsar på projektinlärning.

Det finns följande studiehelheter i studiestigen: försäljning och visuell marknadsföring, företagsverksamhet, utveckling av affärsprocesser, konsumentbeteende, konceptplanering, service design, säljledning samt språk, kommunikation och ict.

Gruppen är anträffbar i inlärnignsutrymmet 2604 (Borgå Campus, Konstfabriksgatan 1) på måndagen 26.8.

På hösten 2013 börjar totalt 105 tradenomstuderande samt 49 finskspråkiga och 42 internationella restonomstuderande på Borgå Campus. HAAGA-HELIA Borgå har ungefär 1100 studerande på höstterminen.

Tilläggsuppgifter ges av programdirektör Reija Sandelin, tfn 050 404 0060

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...