Entre-Coach tarjoaa työkaluja aloittaville yrittäjille

HAAGA-HELIA on ollut mukana kehittämässä opettajille suunnattuja työkaluja, joissa yhdistyy coaching ja yrittäjyys. Entre-Coach-koulutus tarjoaa opettajille valmiuksia tukea opiskelijoita etenkin tilanteissa, joissa opiskelijat suunnittelevat yrityksen perustamista.

”Kuuntelemalla ja esittämällä hyviä kysymyksiä pystyy tukemaan toista omien vahvuuksien ja ratkaisujen löytämisessä. Sain mukaani konkreettisia työkaluja omaan työhöni sekä ymmärrystä, miten ohjata yrittäjyyttä harkitsevia nuoria,” kertoo koulutukseen osallistunut lehtori Sirpa Lassila HAAGA-HELIAsta.

Koulutus pitää sisällään viisi lähipäivää, etätehtäviä ja itsenäistä coaching-harjoittelua. Entre-Coach-kouluttajina toimivat HAAGA-HELIAn lehtorit Marika Alhonen ja Yucel Ger ,sekä projektipäällikkö Kitte Marttinen.

Entre-Coach-pilottikoulutus osa laajempaa EU-hanketta

”Hyödynnämme coachingista lainattuja työkaluja, jotka soveltuvat erityisen hyvin juuri yrittäjyyteen ohjaamiseen. Coachingin keskeiset periaatteet, ratkaisukeskeisyys, kuunteleminen ja hyvien kysymysten hyödyntäminen, sopivat mainiosti myös opettajan työhön”, kertoo Entre-Coach-kouluttaja Marika Alhonen.

Porvoo Campuksella järjestetty Entre-Coach-pilottikoulutus on osa laajempaa kansainvälistä EU-rahoitteista hanketta ”Entre-Coach – Coaching for Entrepreneurs”, jota koordinoi Norton Radstock College Englannista. Pilottikoulutus järjestettiin kevään aikana Englannissa, Espanjassa, Unkarissa ja Suomessa. Hankkeen jälkeen koulutusta on mahdollista tarjota myös muille asiasta kiinnostuneille.

Lisätietoja:

www.entre-coach.eu

projektipäällikkö Kitte Marttinen, 040 4887204, kitte.marttinen@haaga-helia.fi
lehtori Marika Alhonen, 050 302 5358, marika.alhonen@haaga-helia.fi

Ari Nevalainen
viestintäpäällikkö
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
puh 040 488 7008
ari.nevalainen@haaga-helia.fi 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...