HAAGA-HELIA parantaa yritysten liiketoimintalähtöistä tietohallinto-osaamista

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja Sofigate ovat solmineet yhteistyösopimuksen Tietohallintomallin koulutuspalveluista. Tietohallinnon merkitys yritysten liiketoiminnalle on lisääntynyt, ja siksi tarvitaan uusia toimintatapoja ja liiketoimintalähtöistä tietohallinnon johtamista. Tätä kehitystä tukeakseen HAAGA-HELIA järjestää ensimmäisenä Suomessa Tietohallintomallin perusteista koulutusta, joka on suunnattu ICT:n ja liiketoiminnan edustajille.

Tietohallintomalli on Suomessa yleisesti käytössä oleva alan standardi, joka on syntynyt tarpeesta luoda tietohallinnolle selkeät, yksinkertaiset ja helposti sovellettavat johtamiskäytännöt ja toimintatavat. Kurssi antaa valmiudet suorittaa myös CISP-tutkinnon (Certified ICT Standard Professional). Tietohallintomallin käyttäjäyhteisöön on rekisteröitynyt jäseniä jo yli 110 maasta.

”Suomalaisten tietohallintojen ja ICT-toimittajien yhteisvoimin kehittämää Tietohallintomallia käytetään Suomessa jo yli sadassa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiossa. Seuraavaksi tavoitteena on saada malli laajaan käyttöön koko EU:n alueella. Meistä on hienoa, että HAAGA-HELIAn kanssa aloitettavan koulutusyhteistyön kautta myös käyttäjäyhteisö saa merkittävän lisäyksen uusia, tuoreita kykyjä”, iloitsee Sanna Siniketo, ICT-akatemian rehtori.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ICT-koulutusyksikön johtaja Harri Palviainen on myös innoissaan yhteistyöstä: ”Tietohallintomallin koulutus tukee hyvin strategiaamme johtavana liiketoimintalähtöisenä ICT-kouluttajana. Kurssi tarjoaa sekä liiketoiminnan että ICT:n edustajille hyvän keinon lisätä ymmärrystä siitä, miten tietohallinto voi tukea ja edistää yrityksen liiketoimintaa.”

Lisätietoja: projektipäällikkö Heidi Kock, puh. 040 488 7543, koulutus@haaga-helia.fi

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Sofigate palvelee tietohallintojohtajaa ja auttaa tietohallintoja menestymään. Sofigate on tietohallintopalveluiden edelläkävijä, joka on erikoistunut tietohallintojen suunnitteluun, kehittämiseen ja johtamiseen. Sofigate on perustettu vuonna 2003 ja konserniin kuuluu Sofigate Group Oy, Sofigate Oy, Sofigate Services Oy, Sofigate Tampere Oy ja ICT Standard Forum Oy. Sofigaten palveluksessa on yli 100 tietohallinnon ammattilaista Espoossa, Tampereella ja Oulussa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2012 16,1 Me.

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...