Laskutuspalvelusta uusi työsuhdemuoto Suomeenkin?

Ruotsissa on kasvussa uusi, yrittäjyyttä ja palkkatyötä yhdistävä tapa työllistyä. Täyden työnantajavastuun kantavat laskutuspalveluyritykset toimivat työn suorittavan yksityishenkilön ja toimeksiantavan yrityksen tai yksityishenkilön välissä. Voisiko tämä toimia myös Suomessa?

Laskutuspalvelulla tarkoitetaan yksityishenkilöille suunnattua palvelua, joka mahdollistaa itsensä työllistämisen yrittäjämäisesti, omaa yritystä perustamatta. Laskutuspalvelu sopii lähes kaikille ammattiryhmille, mutta erityisesti siitä on hyötyä palveluntarjoajille.

Laskutuspalvelussa on seuraavat kolme osapuolta:

Yksityishenkilö markkinoi palveluaan, hankkii toimeksiannon, suorittaa palvelun toimeksiantajalle ja laskuttaa palvelunsa laskutuspalveluyrityksen kautta. Hän on työn suorittamisen ajan työsuhteessa ja vakuutettuna laskutuspalveluyrityksen työntekijänä.

Laskutuspalveluyritys laskuttaa toimeksiantajaa tehdystä työstä yksityishenkilön puolesta korvausta vastaan. Kun toimeksiantaja on maksanut laskun, laskutuspalveluyritys suorittaa palkan yksityishenkilön tilille vähennettyään siitä ensin palvelumaksunsa osuuden, verot ja sosiaalikulut. Laskutuspalveluyritys hoitaa myös perintätoimet, jos toimeksiantaja ei suorita maksua annetussa määräajassa.

Toimeksiantaja voi olla joko yritys tai yksityishenkilö. Se sopii palkkiosta sekä palvelun suorittamisen yksityiskohdista suoraan työn suorittavan yksityishenkilön kanssa ja maksaa laskutuspalveluyrityksen lähettämän laskun yrityksen tilille.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa opiskeleva Ulla Anttila perehtyi tuoreessa liiketalouden opinnäytteessään Ruotsin laskutuspalvelualaan, jolla toimii tällä hetkellä 44 yritystä. Näistä yrityksistä kolme on onnistunut kasvattamaan voimakkaasti käyttäjämääriään 2010-luvulla. Kyseisten yritysten viimeaikainen menestyminen perustuu pitkälti siihen, että niissä on päätetty ottaa täysi työnantajavastuu käyttäjistä. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjiin sovelletaan kaikilta osin kunkin alan työehtosopimusta. Ruotsissa laskutuspalvelu on nähty potentiaalisena keinona työllistymiseen tietyille erityisryhmille, kuten pitkäaikaistyöttömille, kielitaidottomille maahanmuuttajille ja konkurssiin joutuneille.

Viime syksynä Ruotsissa perustettiin laskutuspalvelualan keskusjärjestö, jonka jäsenyritykset pyrkivät saamaan sertifioitua palvelunsa, jotta laskutuspalvelusta tulisi yleisesti hyväksytty työsuhdemuoto. Suomessa laskutuspalveluala on vasta alkuvaiheessa, joten alalla toimivat yritykset eivät ainakaan vielä ole järjestäytyneet, eivätkä ottaneet täyttä työnantajavastuuta käyttäjistään.

Lisätietoja:
Ulla-Maija Anttila, opinnäytetyön tekijä, HAAGA-HELIA amk, ullaanttila@luukku.com
Tuula Ryhänen, opinnäytetyön ohjaaja, HAAGA-HELIA amk, tuula.ryhanen@haaga-helia.fi

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi