Luovuuden hyödyntäminen opetuksessa syventää oppilaan ymmärrystä

Helsinkiläisen Eläintarhan ala-asteen, porvoolaisen Linnankosken lukion ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun lapset ja nuoret ovat syksyn aikana opiskelleet kehitysvammaisuuteen liittyvää väitöskirjaa kokeellisen draaman keinoin. Projekti yhdistää uudenlaisen oppimisen, esittävän taiteen ja sosiaalisen näkökulman erilaisten ihmisten maailmassa. 

”Tutkivan ja kehittävän oppimisen ei aina pidä tapahtua luokkahuoneessa tai tietokoneen ääressä eikä oppimateriaalina tarvitse välttämättä käyttää oppikirjoja tai muita lähteitä. Luovuuden ja taiteen hyödyntäminen tutkivassa oppimisessa voi parantaa oppimistuloksia merkittävästi”, toteaa yliopettaja Aarni Moisala HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta, jonka vetämässä projektissa tieteestä on tehty taidetta.

YTT Minna Saarisen tammikuussa 2012 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen elämän kehyksiä eli esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden elämistä ”normaalien” maailmassa. Väitöskirja esittää mallin ja case-kuvauksia, joissa kehitysvammaiset henkilöt käyvät koulua ”normaalien” oppilaiden kanssa normaaliuden määrittämässä ympäristössä ja tahdissa.

Tieteestä taidetta -projektissa opiskelijat eri-ikäiset oppilaat tutkivat normaaliuden ja syrjäytymisen prosessia kokeellisen draaman avulla. He luovat videoidun performanssin, jossa kuvataan, kuinka ”epänormaalin” läsnäolo näkyy mm. luokkahuoneessa ja työyhteisössä mainostoimistossa.

”Produktiossa on sovellettu sosiaalisen muovailun ja arjen dramaturgian oppimisen näkökulmaa eli on tutkittu ja sovellettu teoriaa tai mallia käytännön elämässä. Nyt työn alla on väitöskirjan tekeminen näkyväksi läpi koko suomalaisen koulujärjestelmän valittujen oppilaitosten pilottioppilaiden ja opiskelijoiden arjen todellisuudessa, ilmeisesti ensimmäisen kerran koulumaailmassa!”, Moisala kertoo.

Esitysten tuottamisesta kuvataan lyhyt video, joka esitellään maanantaina 3.12. klo 14-15 HAAGA-HELIAn Pasilan kampuksella. Tilaisuus on yleisölle avoin ja siellä on mahdollisuus haastatella Tieteestä taidetta -projektin tekijöitä: lapsia, nuoria ja aikuisia. Ilmoittautumiset osoitteessa http://haaga-helia.etapahtuma.fi/?palvelutunnus=pasilaosoitteessa http://haaga-helia.etapahtuma.fi/?palvelutunnus=pasilaosoitteessa http://haaga-helia.etapahtuma.fi/?palvelutunnus=pasila.

Tieteestä taidetta -projekti on osa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun World Design Capital vuoden ohjelmaa (Porvoo Campus – Learning Design).

Lisätietoa: yliopettaja Aarni Moisala HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu, 050 358 8032, aarni.moisala@haaga-helia.fi

YTT Minna Saarisen väitös väitöskirjan ”Sosiaalisen elämän kehykset - Kampus-ohjelman opiskelijoiden sosiaalinen asema tuetussa aikuisopiskelussa ja vapaa-ajalla” löytyy kokonaisuudessaan täältä: https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37329

Artikkeli väitöksestä: https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2012/01/tiedote-2012-01-17-10-16-17-296452

Ari Nevalainen
viestintäpäällikkö
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
puh 040 488 7008
ari.nevalainen@haaga-helia.fi 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi

Yrityksestä

Avaa ovet työelämään HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu...