Professori Edward Owens: ”Öljyonnettomuuksia voidaan ehkäistä hyvällä yhteistyöllä”

Öljykuljetusten määrä Suomenlahdella on viisinkertaistunut viimeisten kymmenen vuoden aikana. Tänä vuonna Suomenlahdella seilaavien tankkerien säiliöissä kulkee öljyä yli 140 miljoonaa tonnia. Samalla kun öljyonnettomuuden riski kasvaa, niin myös yhteistyö ranta-alueiden valtioiden välillä on lisääntynyt. Yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä on EnSaCo-hanke, jonka ensimmäisen vaiheen loppuseminaari pidetään Suomenlinnassa 10.-11.5.2012.

EnSaCo (Environmental and Safety Management Cooperation on Shoreline Oil Spill Response) on vuonna 2009 käynnistynyt öljyntorjunnan johtamisen kehittämishanke, joka toteutetaan yhteistyössä suomalaisten, ruotsalaisten, virolaisten ja venäläisten viranomaisten sekä yritysten ja korkeakoulujen kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää rannikkoalueiden öljyntorjuntavalmiutta. HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu toimii tämän hankkeen koordinaattorina.

Mitä voidaan tehdä öljyonnettomuuksien ehkäisemiseksi?

Suomenlahdesta on kehittynyt kansainvälisessä mittakaavassa merkittävä öljynkuljetusreitti. Esimerkiksi yli neljännes koko Venäjän öljytuotannosta kuljetetaan Suomenlahden kautta. Öljykuljetusten nopea kasvu on lisännyt merkittävästi vakavan öljyvahingon todennäköisyyttä.

Seminaarin pääpuhujalla, professori Edward Owensilla on runsaasti kokemusta mittavista öljykatastrofeista eri puolilta maailmaa. Owens on ollut mukana muun muassa Alaska Valdezin ja Meksikonlahden öljyonnettomuuksien tutkijalautakunnissa.

Edward Owens uskoo lujasti yhteistyön mahdollisuuksiin. "Ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä, koska onnettomuuksia vältetään silloin enemmän. Yhteistyötä on lisättävä kaikilla niillä alueilla, joilla öljyä kuljetetaan suuria määriä. Itämeren alue ei tee tässä mielessä poikkeusta: valtioiden välillä on solmittava sopimuksia ja edistettävä yhteisiä harjoituksia, joilla pyritään estämään ympäristövahinkoja jo ennakkoon," Owens toteaa.

Öljyonnettomuuden seuraukset ovat riippuvaisia meri- ja vesistöalueen tilasta ja laadusta.
"Pahinkaan öljyonnettomuus ei onneksi jätä parantumattomia muutoksia meren ekosysteemiin. Vain muutama suuri öljyonnettomuus, kuten Exxon Valdezin karilleajo, on aiheuttanut pitkäkestoisia haittavaikutuksia kasvi- ja eläinpopulaatioille sekä herkälle meriympäristölle. Öljytuhon aiheuttamat muutokset arktiseen ekosysteemiin ovat kuitenkin palautumassa vähitellen normaalitasolle myös Alaskassa," Owens toteaa.

Seminaari pidetään Suomenlinnassa 10.-11.5. Tilaisuus kokoaa yhteen Itämeren suojelusta kiinnostuneita ihmisiä ja organisaatioita, jotka ovat tekemisissä öljykatastrofien hoitamisen kanssa. Lehdistöllä on tilaisuuteen vapaa pääsy. Ohjelma liitteenä. Tervetuloa!

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Kenneth Kumenius, HAAGA-HELIA, puh 040 488 7351,
kenneth.kumenius@haaga-helia.fi

Seminaarin ohjelma:

Thursday 10 May

12.00 Coffee and snacks

13.00  Welcome
Ritva Laakso-Manninen, President
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

13.15 Greetings from Helsinki City
Pekka Kansanen, Director
City of Helsinki

13.45 EnSaCo’s role for the Baltic Sea Action Group
lkka Herlin, Chair
Baltic Sea Action Group

14.15 Summary of the project
Kenneth Kumenius, Project Manager
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

14.45 Coffee break

15.30 EnSaCo in a global perspective

Ed Owens, Principal
Polaris Applied Sciences Inc.

16.30 Panel discussion

17.00 Closing remarks

Friday 11 May

8.00-9.00 Coffee and snacks

9.15 Contribution of EnSaCo project to the European Union
Petri Sarvamaa, MEP
European Parliament

10.00 Oiled Wildlife Response

Vanessa Klötzer, Marine Conservation Officer, WWF Finland

Agni Kaldma, Estonian Fund for Nature

10.45 MSB Boilex

Sonja Dobo, Expert, Swedish Civil Contingencies Agency  

Karl-Erik Kulander, Shoreline Olispill Expert, Swedish Civil Contingencies Agency

11.30 Lunch

13.00 Curriculum and learning material

Tarmo Kull, Head of Crisis Management Chair
Academy of Security Sciences

13.45 Digital Mapping and Resource Allocating
Björn Forsman, Project Manager

SSPA Sweden

14.30 What does EnSaCo give to Russia?
Alexey G. Petrov, Deputy Chair

Committee for Nature Use, Environmental Protection and Ecological Safety, City of St Petersburg

Ari Nevalainen
viestintäpäällikkö
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
puh 040 488 7008
ari.nevalainen@haaga-helia.fi 

HAAGA-HELIA on yksityinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Koulutusalamme ovat liiketalous, tietotekniikka, hotelli-, ravintola- ja matkailuala, johdon assistenttityö, toimittajakoulutus, liikunta-ala sekä ammatillinen opettajankoulutus. HAAGA-HELIAn 10 000 opiskelijaa luovat työelämäverkostoja jo opiskeluaikanaan. Opiskelijoita tukee 700 työntekijän korkeatasoinen kansallinen ja kansainvälinen osaaminen. www.haaga-helia.fi