Forssan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2012: Forssan seudun yritysten näkymät maltillisia

– Forssan seudulla toimivien yritysten kustannusten kasvu on nyt maltillisempaa, vaikka se on edelleen yritysten toiminnan kannalta haasteellisin tekijä lähitulevaisuudessa, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Lisäksi yritystoiminnan haasteita ovat tilausten saaminen, taloudellinen tilanne sekä markkinatilanne selviää suhdannebarometrikyselystä, joka tehtiin Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen, Hämeen kauppakamarin ja Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimeksiannosta lokakuussa.

Seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihtonsa kasvuun uskoi kolmannes kaikista vastanneista yrityksistä. Positiivisimmat kehittymisodotukset olivat viime kevään tapaan edelleen palvelualalla, josta 78 % uskoi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai paranevan. Palvelualan yrityksistä kolmannes uskoi tilausten määrän kasvavan, kun taas joka toinen teollisuusyrityksistä uskoi määrän pienenevän.

Palvelualan yrityksillä on negatiiviset odotukset tuloskehityksestä. Joka toinen palvelualan yrityksistä arvioikin kustannustensa kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kaupan alan yrityksistä noin neljännes uskoi kustannustensa olevan pienemmät.

Vastanneista teollisuusyrityksistä joka toinen arvioi henkilöstönsä kokonaismäärän pysyvän ennallaan. Kaupan ja palvelualan yritykset uskoivat henkilöstömääränsä vähenevän.

Teollisuuden vientitilauksista myönteinen signaali

Yli viidennes vastanneista yrityksistä on kiinnostunut viennistä. – Teollisuusyritykset uskovat vientitilaustensa määrän kasvavan, kertoo Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Lindvall. – On positiivista, että yritykset uskovat vientiin, Lindvall jatkaa.

Yritysten investointiaikomukset ovat heikentyneet viime kevääseen verrattuna, mutta tiedossa on myös positiivisia uutisia. – Esimerkiksi Jokioisten Leipä Oy jatkaa MTT:n juustomeijerin toimintaa ja kehittää sekä kasvattaa sitä. Lisäksi toimitilarakentaja FM-Haus Oy osti Parmaco Oy:n halliliiketoiminnan, Lindvall mainitsee.

– Tämän hetkisen hyvän tarjouskysynnän perusteella voidaan päätellä, että PK-sektorin rakennusinvestoinnit ovat hiljalleen viriämässä pitkän hiljaisen ajan jälkeen. Yleensä kysynnän muuttuminen lopulliseksi tilaukseksi kestää puolisen vuotta, eli käänne parempaan on tästä päätellen tulossa kesän jälkeen, sanoo FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman.

Yrityksistä kolmannes arvioi suhdannenäkymien paranevan seuraavien kahdentoista kuukauden aikana. Positiivisimmat kehittymisodotukset ovat kaupan alalla.

Barometriin vastanneista Forssan seudun yrityksistä 47 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen ja 48 % maailman taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan tai olevan parempi vuoden kuluttua.

Lisätietoja:          
FM-Haus Oy:n toimitusjohtaja Juhani Sjöman, puh. 050 336 9114
Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Lindvall, puh. 0500 815 072
H
ämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: