HÄMEEN KAUPPAKAMARI HAASTAA KAUPUNGIT TEHOTOIMIIN

Hämeen kauppakamarin hallitus on päättänyt haastaa toiminta-alueensa kaupungit toiminnan tehosta­misen talkoisiin. ”Haastamme Forssan, Heinolan, Hämeenlinnan, Lahden ja Orimattilan kaupungit tehostamaan toimintojaan ja edistämään yritystoiminnan mahdollisuuksia”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. 

”Julkisen sektorin toimintaan vaikuttavia pää­töksiä tehdään paljon paikallisella tasolla”, toteaa Hämeen kauppakamarin puheenjohtaja Tapani Kiiski. ”Alueellisella julkishallinnolla on merkittävä rooli yritys­ten toimintaympäristön kehittämisessä ja toimintaedellytysten luomisessa”, Kiiski jatkaa.

"Lisäksi julkisen hallinnon tehokkaalla toiminnalla on välillistä vaikutusta yritysten kilpailukykyyn. Julkisen sektorin toiminnan kustannukset maksetaan veroilla, jotka puolestaan rasittavat elinkeinoelämämme kustannuskilpailukykyä”, sanoo Kiiski.

Kauppakamarin kolmen kohdan kuntahaaste

Ensimmäiseksi Hämeen kauppakamari haastaa kaupungit luomaan kunnalliseen päätöksentekoon toimintatavan ja kulttuurin, jossa luottamushenkilöiden rooli on määrittää kunnan tavoitteet ja suuntaviivat päätöksenteolle. Käytännön päätöksen teko jätetään kunnan viranhaltijoille.

Toiseksi kauppakamari haastaa kunnat asettamaan päätöksentekoon riittävän tiukat tavoiteaikataulut. Kunnan on myös muokattava toimintakulttuuria konkreettisesti niin, että päätöksiä voidaan tehdä nykyistä ripeämmin.

Kolmanneksi kauppakamari haastaa kunnat vähentämään eri tahojen päätösten ristiriitaisuuksiaAlueellisella tasolla sekä kunnat että useat valtion organisaatiot arvioivat ja tekevät päätöksiä, joilla on vaikutusta elinkeinotoimintaan. Eri tahojen päätökset ovat joissakin tapauksissa risti­riitaisia ja johtavat jopa keskinäisiin valituksiin. Kauppakamari edellyttää kuntien ja valtion organisaatioiden sujuvampaa ja nopeampaa yhteistyötä.

”Toimintakulttuurin kehittäminen lisää myös viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskinäistä luottamusta sekä työnjaon ja pelisääntöjen kunnioittamista”, Aaltio arvioi. 

Hämeen kauppakamari esittää, että kaupunkien päätöksentekijät käsittelevät haasteen viivytyksettä.

”Tulemme 9 kuukauden kuluttua (01/2016) pyytämään kaupungeilta selvityksen siitä, mitä kunnassa tehtiin, miten seurattiin ja millai­siin tu­loksiin on päästy kolmen ehdotuksemme osalta”, toteaa Aaltio.


Lisätietoja:
   Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: