Hämeenlinnan seudulla toimivien yritysten suhdannebarometri, syksy 2012: Hämeenlinnan seudun palveluala myönteisin

– Hämeenlinnan seudun palveluala uskoo liikevaihtonsa kasvuun, toteaa Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Tieto selviää suhdannebarometrikyselystä, joka tehtiin Kehittämiskeskus Oy Hämeen, Hämeen kauppakamarin ja Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen toimeksiannosta lokakuussa.

Seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihtonsa kasvuun uskoi kolmannes kaikista vastanneista yrityksistä. Positiivisimmat kehittymisodotukset olivat palvelualan yrityksissä, joista 81 % uskoi liikevaihdon pysyvän ennallaan tai paranevan. Palveluala uskoo myös tuloksensa myönteiseen kehittymiseen.

Yritykset uskovat tilaustensa määrän vähenevän seuraavien kuuden kuukauden aikana. Negatiivisimmat tilausten määrän kehittymisodotukset ovat teollisuudessa. Myös vientitilausten määrän uskotaan vähenevän hieman.

Kevääseen verrattuna hieman harvempi yritys arvioi kustannustensa kasvavan seuraavien kuuden kuukauden aikana. Kuitenkin erityisesti kaupan alan yritykset uskovat kustannusten kasvuun ja negatiiviseen tuloskehitykseen. Kaikilla toimialoilla yritystoiminnan haasteiksi nousivat kustannusten kasvun lisäksi markkinatilanne ja asiakashankinta.

Vastanneista Hämeenlinnan seudun yrityksistä viidennes ilmoitti palkkaavansa lisää työntekijöitä tulevaisuudessa. Teollisuusyritykset arvioivat henkilöstönsä määrän kuitenkin vähenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Investointiaikomukset jäissä

Yrityksistä lähes neljännes arvioi suhdannenäkymien paranevan seuraavien kahdentoista kuukauden aika. Positiivisimmat kehittymisodotukset ovat palvelualalla.

Negatiivisimmat investointiaikomukset ovat kaupan alalla. Myös muilla toimialoilla investointiaikomukset ovat pienentyneet. Yrityksistä 43 % koki, että investointirahoituksen saaminen on ongelmallista tällä hetkellä.

Vastanneista yrityksistä 15 % on kiinnostunut viennistä tai tuonnista. Viidennes on kiinnostunut epäsuorasta ulkomaankaupasta esimerkiksi alihankkijana.

– Monet epävarmuustekijät niin markkinoilla, rahoituksessa kuin työmarkkinoillakin heijastuvat yritysten vastauksissa. Jos markkinanäkymät eivät ole vakaat, on luonnollista, että investointipäätöksiä lykätään, sanoo toimitusjohtaja Mervi Käki Kehittämiskeskus Hämeestä.

Barometriin vastanneista Hämeenlinnan seudun yrityksistä 44 % arvioi Suomen taloudellisen tilanteen ja 45 % maailman taloudellisen tilanteen pysyvän ennallaan tai olevan parempi vuoden kuluttua.

Lisätietoja:       
Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimitusjohtaja Mervi Käki, puh. 040 742 4054
Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantausta, puh. 044 329 6654

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta sekä Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat.

Hämeen kauppakamari
Rauhankatu 10, 15110 Lahti
Talaskuja 3, 13200 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: