Hämeeseen uusi KHT-tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta (TILA) hyväksyi marraskuun lopussa 38 uutta KHT-tilintarkastajaa. ”KHT-tutkinto järjestettiin elokuun lopulla Helsingissä. Yksi tutkinnon suorittaneista on lahtelainen Milja Tuominen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Kauppakamari haluaa lämpimästi onnitella häntä vaativan tutkinnon suorittamisesta.”

KHT-tutkinto järjestettiin 30.–31.8.2014 Helsingissä. Tutkintotilaisuuteen hyväksyttiin 124 henkilöä, joista tutkintoon osallistui 108 kokelasta.

”KHT-tutkinnon suorittaminen ei todellakaan ollut läpihuutojuttu, mutta yllätyksekseni sain sen ensimmäisellä kerralla läpi”, kertoo tuloksesta tyytyväinen Milja Tuominen. Hän toimii tällä hetkellä Ernst & Young Oy:n Lahden aluetoimiston tilintarkastuspalveluiden tilintarkastusassistenttina.

KHT-tutkinnossa hyväksytyt henkilöt antavat oikeudelle tilintarkastajan vakuutuksen. Heillä on oikeus käyttää KHT-tilintarkastajan ammattinimikettä sen jälkeen, kun heitä koskevat tiedot on merkitty TILA:n pitämään tilintarkastajarekisteriin.

Suomessa tilintarkastuslain mukaan hyväksyttyjä tilintarkastajia ovat KHT-tilintarkastajat, HTM-tilintarkastajat, KHT-yhteisöt ja HTM-yhteisöt. KHT-tilintarkastaja tarkoittaa Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymää tilintarkastajaa ja HTM-tilintarkastaja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymää tilintarkastajaa.

TILA on hyväksynyt KHT-tilintarkastajia vuodesta 1924 alkaen. Suomessa on uusien KHT-tilintarkastajien rekisteröimisen jälkeen yli 780 KHT-tilintarkastajaa.


Lisätietoja:   
Keskuskauppakamarin päällikkö, TILA:n sihteeri Hanna Kattainen, p. 09 4242 6206
Ernst & Young Oy:n Lahden aluetoimiston tilintarkastusassistentti Milja Tuominen, p. 050 400 5187
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, puh. 044 330 4013

KHT-tutkinnossa hyväksyttyjen nimet:
http://tilintarkastuslautakunta.fi/tilintarkastuslautakunta-hyvaksyi-38-uutta-kht-tilintarkastajaa/

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: