Hämeessä 458 henkilöä on käynyt HHJ-kurssin

HHJ-kurssin suorittaneista yli 150 kokoontuu alumniseminaariin Tampereelle tiistaina 2.12. ”Vuonna 2005 kehitetyn Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) –kurssin on käynyt yhteensä 5 000 henkilöä, joista kauppakamarimme järjestämillä kursseilla on käynyt 458”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Alueeltamme 163 henkilöä on suorittanut kurssin päätteeksi HHJ-tutkinnon. Suuri joukko päteviä ehdokkaita yritysten hallitukseen”, Aaltio jatkaa.

Yrittäjät, yritysjohto, omistajat ja rahoittajat tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia, jotta yritys kykenisi kaupallistamaan tuotteitaan, kasvamaan, uudistumaan ja laajentamaan markkina-alueitaan samalla säilyttäen kannattavuutensa. Myös erilaiset murrokset, kuten sukupolvenvaihdokset, omistajamuutokset, kansainvälistyminen, kasvunopeus ja markkinahäiriöt ovat helpommin hallittavissa, kun yrityksessä on monipuolisesti kokeneita hallituksen jäseniä.

Lahti kouluttaa esimerkillisesti luottamushenkilöitä hallitustyöskentelyyn

Kuntayhtiöiden hallitustyöskentelyyn osallistuvien osaamisesta on käyty julkisuudessa runsaasti keskustelua. Hämeen kauppakamarin alueella mm. Forssan, Hämeenlinnan ja Lahden kuntayhtiöiden hallitusten jäsenistä lähes 100 on jo suorittanut tai suorittamassa HHJ-kurssia. ”Voimme tyytyväisenä todeta, että Hämeessä kunnat ovat ottaneet yhtiöidensä hallitusvastuun vakavasti ja ovat halukkaita hankkimaan lisätietoja toimintansa tueksi”, toteaa Aaltio.

”Lahden kaupunginvaltuusto on nostanut yhtiöiden omistajaohjauksen yhdeksi valtuustosopimuksen keskeisimmistä kehityskohteista”, kertoo Lahden kaupungin kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius. ”Valtuusto edellyttää yhtiöiden hallituksiin valittavilta henkilöiltä yhtiöiden hallintotoimintojen tuntemista ja kouluttautumista hallitustyöskentelyyn”, Ignatius jatkaa.

Lahden kaupunki on järjestelmällisesti kouluttanut luottamushenkilöitään hallitustyöskentelyyn ja Hämeen kauppakamari on toiminut Lahden kaupungin koulutuskumppanina. ”Aiomme myös vastaisuudessa tehdä Hämeen kauppakamarin kanssa yhteistyötä ja ohjata hallitustemme luottamushenkilöitä suorittamaan HHJ- tutkinnon sekä täydentämään jo hankittua osaamista esimerkiksi Puheenjohtaja-koulutuksella”, Ignatius sanoo.

”Jokaisen yhtiön hallitustyöskentelyyn valitun tulisi käydä HHJ-kurssi. Näin yhtiöt saisivat hyvän pohjan tehokkaalle hallitustyöskentelylle ja lisää tietämystä päätöksenteon tueksi”, suosittelee Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto.

”Seuraavat HHJ-kurssit järjestämme Lahdessa helmi-maaliskuussa 2015 ja Hämeenlinnassa touko-kesäkuussa”, Ahokanto kertoo. ”Kurssit on suunnattu liiketoimintaosaajille, asiantuntijoille, yrittäjille, yritysjohtajille, omistajille ja kuntien luottamushenkilöille sekä pk-yritysten hallituksissa jo työskenteleville tai hallitustyöstä kiinnostuneille.”

”Järjestämme myös HHJ-puheenjohtajakoulutuksen Lahdessa maaliskuussa. Kannustamme hallituksen puheenjohtajina jo toimivia tai aloittavia käymään koulutuksen”, rohkaisee Ahokanto.

Lisätietoja:   
Lahden kaupungin kehityspäällikkö Veli-Pekka Ignatius, p. 044 716 1895
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
Hämeen kauppakamarin koulutuspäällikkö Paula Ahokanto, p. 040 455 5617

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: