Hämeessä kesätyöpaikkoja tarjolla vähemmän kuin viime vuonna

Hämeen kauppakamarin jäsenyrityksissä on ensi kesäksi tarjolla vähintään 2300 kesätyöpaikkaa. Tieto perustuu Hämeen kauppakamarin maaliskuussa tekemään kesätyöpaikkakyselyyn. ”Jäsenyritystemme tarjoamat kesätyöpaikat ovat pudonneet 200 viime vuodesta”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. ”Toisaalta julkinen sektori palkkaa yritysten lisäksi Hämeessä yli 1000 kesätyöntekijää. ”

Viidennes vastanneista kertoo taloussuhdanteen vaikuttavan melko tai todella paljon kesätyöntekijöiden määrään. Kaksi kolmasosaa ilmoittaa palkkaavansa yhtä paljon ja 13 % vähemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna. Rakennusalalla palkataan kolmannes ja teollisuudessa lähes viidennes enemmän kesäntyöntekijöitä kuin viime vuonna. Vastanneista yrityksistä 15 % ei ollut vielä maaliskuussa tehnyt päätöstä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

”Otamme tuotannon puolelle 20 kesätyöntekijää, joista noin puolet on jo palkattu”, kertoo Halton Marine Oy:n Lahden liiketoimintayksikön johtaja Anu Nyman. ”Meillä oli saman verran kesätyöntekijöitä viime vuonna ja he ovat pääsääntöisesti ammattikorkeakoulu-, ammattikoulu- tai korkeakouluopiskelijoita”, Nyman jatkaa.

”Palkkaamme perinteisesti kesätyöntekijöitä puutarhatöihin. Yksi on palkattu koko kesäkaudeksi ja hänellä on alan koulutus sekä työkokemusta. Lisäksi olemme palkanneet muutaman koululaisen lyhyemmäksi ajaksi”, sanoo Hahkialan Kartanon toimitusjohtaja Anne Pekkanen.

”Forssan seudulla yrityksistä vain 5 %, Hämeenlinnan seudulla 6 % ja Lahden seudulla 18 % ilmoittaa palkkaavansa enemmän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna”, toteaa Aaltio. ”Viime vuonna näkymät olivat huomattavasti paremmat Forssan ja Hämeenlinnan seudulla. ”

Kustannukset ja byrokratia rajoittavat kesätyöntekijän palkkaamista

Kolmannes vastanneista kertoo palkkakustannusten ja joka kymmenes byrokratian rajoittavan kesätyöntekijöiden palkkaamista.

Kesätyöntekijöiden palkkaamista helpottavat taloudellinen tuki työnantajalle, yhteistyön lisääminen oppilaitosten kanssa ja mahdollisuus maksaa kesätyöntekijälle laskulla, kuten Hattulan kunnan kesätyöyrittäjyyttä tukevassa mallissa. Kunnan tarjoama tuki kesätyöntekijän palkkakustannuksiin on hyvä esimerkki kunta- ja yritysyhteistyöstä nuorten hyväksi.

Kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi yritykset tekevät pääasiallisesti yhteistyötä oppilaitosten tai työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Yritykset hyödyntävät kesätyöpaikkailmoituksia omilla kotisivuillaan, oman henkilöstönsä verkostoja sekä avoimia hakemuksia ja yhteydenottoja. Kesätöitä tarjotaan erityisesti ammattikorkeakouluopiskelijoille, ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä yliopisto-opiskelijoille.

Hämeen kauppakamari on tuttuun tapaan tänäkin vuonna mukana sekä Päijät-Hämeen Kesäntekijät että Hämeenlinnan seudun Nuorta ei jätetä –kampanjoissa, joiden tavoitteena on kannustaa yrityksiä tarjoamaan kesätöitä mahdollisimman monelle nuorelle.

Lisätietoja:   
Hahkialan Kartanon toimitusjohtaja Anne Pekkanen, p. 0400 226 556
Halton Marine Oy:n Lahden liiketoimintayksikön johtaja Anu Nyman, p. 0400 254 607
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: