Hämeessä PK-yritykset suunnittelevat uutta liiketoimintaa heikosta taloustilanteesta huolimatta

Hämeessä 46 % vastanneista PK-yrityksistä on käynnistämässä uutta liiketoimintaa heikosta taloustilanteesta huolimatta. Tieto selviää tammi-helmikuussa tehdystä kauppakamarien PK-hallitusbarometrista. ”Hämeessä vastaajista lähes kolmannes suunnittelee myös toiminnan laajentamista yritysostoin”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Lisäksi viidennes vastanneista kertoo meneillään tai suunnitteilla olevasta merkittävästä investoinnista sekä viennin käynnistämisestä tai laajentamisesta.

Sukupolvenvaihdosta suunnittelee lähes viidennes ja yrityksen myyntiä 10 % vastaajista.

Advance Team Oy:n toimitusjohtaja Erkki Soppela on huolestunut, että sukupolvenvaihdoksen vaatimia toimenpiteitä ei tiedosteta. ”Omistajanvaihdosta harkitsevan yrityksen tulee luoda aito suunnitelma, miten ja milloin vaihdos tapahtuu”, Soppela sanoo.  ”Yritysten on myös hyvä huomioida, että ostajatahot ovat aktivoituneet viime syksynä.”

”Hoiva- ja terveyspalvelualalla isot toimijat kartoittavat lisävolyymia”, kertoo Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpuli Oy:n nykyinen yksikön päällikkö Jaana Lähteenkorva. Hän myi yrityksensä yrityskumppaninsa kanssa valtakunnalliselle toimijalle. ”Toimiala muuttuu ja kehittyy melkoisella sykkeellä. Koin, että tämä oli meidän hetki myydä yrityksemme ja vahvasti koen ajoituksen oikeaksi”, sanoo Lähteenkorva.

PK-yritykset eivät panosta johdon seuraajasuunnitteluun

Neljänneksellä yrityksistä on yhtiön johtoa koskeva pitkän tähtäimen seuraajasuunnitelma, ja 19 % yrityksistä seuraajasuunnitelma koskee ainoastaan väliaikaisia kriisitilanteita. ”Vain 9 % alueemme vastaajista tekee johdon seuraajasuunnittelua sekä pitkän ajan tähtäimellä että kriisitilanteita varten”, Aaltio toteaa.

Tec Advance Oy:n toimitusjohtaja Juhani Saario kannustaa ottamaan mukaan, etenkin perheyrityksen hallitustyöskentelyyn, ulkopuolisia asiantuntijajäseniä, joita voi valita yrityksen muutostilanteissa tarpeen mukaan. ”Todellinen hallitus pakottaa yritysjohdon säännöllisesti pysähtymään ja suunnittelemaan tulevaa arkikiireen keskellä sekä miettimään erilaisia mahdollisuuksia ja uhkia”, toteaa Saario.

Hämeessä lähes puolet PK-yrityksistä ei arvioi hallitustyöskentelyään. Arvioinnista saatuja tuloksia käytetään hallituksen toiminnan parantamiseen, tehokkaiden toimintatapojen luomiseen sekä hallituksen kokoonpanon kehittämiseen.

Lisätietoja:   
Vanhan Kutomon Hoivakoti Pumpuli Oy:n yksikön päällikkö Jaana Lähteenkorva, p. 040 831 6380
Tec Advance Oy:n toimitusjohtaja Juhani Saario, p. 0500 715 797
Advance Team Oy:n toimitusjohtaja Erkki Soppela, p. 040 531 3760
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013


Esitys tuloksista: Hämeen kauppakamarin alueen PK-hallitusbarometri 2015

Keskuskauppakamarin ja kauppakamarien PK-hallitusbarometri on valtakunnallinen kyselytutkimus, johon vastasi tämän vuoden tammi- ja helmikuun vaihteessa noin 1200 pienten ja keskisuurten yritysten edustajaa, sekä 66 yli 250 henkilöä työllistävän yrityksen edustajaa. Hämeen kauppakamarin alueelta vastaajia oli 140 yrityksen edustajaa, joista 71 % työllistää alle 50 henkilöä. Kyselytutkimuksesta selviää, miten suhdannevaihtelut ovat vaikuttaneet PK-yritysten toimintaan ja hallitustyöskentelyyn ja miten yritysten hallinnointi ja ohjaus ovat kehittyneet. 

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: