Hämeessä vaisut suhdannenäkymät

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne on viime kuukausien paranemisesta huolimatta heikko, selviää EK:n tammikuussa tekemästä Suhdannebarometrista. ”Suhdanteiden ennakoidaan pysyvän lähikuukausinakin heikkoina teollisuudessa ja rakentamisessa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. Myös palvelualalla lopputalvea koskevat suhdanneodotukset ovat lievästi miinuksella.

Teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa -15, kun saldoluku oli lokakuussa -35. 

Tammikuussa Hämeen teollisuus- ja rakennusalan yritysten suhdannekuva on hieman koko maan keskiarvoa tummempi.  Vastaajista 24 % ennakoi suhdanteiden heikkenevän ja paranemista odotti 9 %. Tuotannon ennakoidaan pienentyvän lievästi kuluvan vuoden alussa.

Myös tilaustilanne on pienestä toipumisesta huolimatta tavanomaista huonompi. Kysyntä oli tammikuussa vaimeaa ja investoinnit ovat hienoisessa laskussa.

Henkilökuntaa vähennettiin loppuvuodesta aavistuksen verran. Lähikuukausina työvoiman määrä pysynee ennallaan.

Palvelualalla suhdannetilanne hieman tavanomaista huonompi

Hämeessä toimivien palvelualan yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa. Lopputalvea koskevat odotukset ovat lievästi miinuksella. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa viime lokakuun tavoin -13.

Palvelualan yritysten myynti jäi hieman viime vuoden takaista pienemmäksi. Myynnin ennakoidaan vähenevän ja henkilökuntaa vähennettävän talven aikana edelleen.

Lisätietoja:   
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
EK:n pk-johtaja Jyrki Hollmén, p. 040 746 3687
EK:n ekonomisti Jouko Kangasniemi, p. 040 551 8136

Barometrijulkaisu on luettavissa EK:n verkkosivuilla osoitteessa www.ek.fi

EK:n Suhdannebarometri julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Kyselyä on tehty säännöllisesti vuodesta 1966 lähtien. Se on osa Euroopan komission suhdannetiedustelujärjestelmää, jota EU rahoittaa osittain. Tammikuussa 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi Hämeessä 83 yritystä, jotka työllistävät yli 13 000 henkilöä.

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: