Lupabyrokratia osasyynä investointien viivästymisille Hämeessä

Viranomaislupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja lähes joka kymmenennellä Hämeessä toimivalla PK-yrityksellä. Tieto selviää tammi-helmikuussa tehdystä kauppakamarien PK-hallitusbarometrikyselystä. Viivästyneet tai peruuntuneet investoinnit vaihtelevat arvoltaan alle 100 000 eurosta yli 5 miljoonaan. ”Hämeessä kyselyyn vastanneilla yrityksillä lupabyrokratiaan juuttuneiden investointien arvo on yli 14 miljoonaa euroa”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio. 

Hämeessä vastaajista 9 % kertoo investointinsa viivästyneen tai peruuntuneen perusteettomasti viranomaislupiin liittyvien syiden vuoksi viime tai tämän vuoden aikana. Viivästyksen syiksi yritykset nostavat erityisesti kaavoitukseen sekä ympäristölupiin liittyvät ongelmat. Hämeessä vain 6 % vastanneista piti rakennuslupaa ongelmana.

”Tiedän investointihankkeita, jotka ovat viivästyneet ja kohtuuttomasti vaikeutuneet, kun yritykset eivät ole saaneet ajoissa tarvittavia viranomaislupia edetäkseen toteutuksessa”, kertoo Heinolan Sahakoneet Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiiskinen. ”Viranomaisilta tarvitaan nopeita ja ryhdikkäitä päätöksiä tukemaan yritysten kilpailukykyä parantavia investointisuunnitelmia”, Kiiskinen toteaa.

Investointieurot ovat pois talouden kierrosta ja työllisyydestä

Hämeessä PK-yrityksillä on investointihalukkuutta. Vastanneista PK-yrityksistä 46 % on käynnistämässä uutta liiketoimintaa heikosta taloustilanteesta huolimatta. Lisäksi viidennes kertoo meneillään tai suunnitteilla olevasta merkittävästä investoinnista sekä viennin käynnistämisestä tai laajentamisesta.

“Suomella ei ole varaa tyrehdyttää yritysten laajentamishaluja. Lupabyrokratian purkaminen on nostettava poliittisten toimien keskiöön”, sanoo Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa.

Kauppakamarit vaativat seuraavalta hallitukselta konkreettisia toimia lupabyrokratian purkamiseksi. Kauppakamarien ylisääntelyteeseissä vaaditaan ministeriöiden välistä konsernijohtoa byrokratian purkutalkoisiin, investointilupien käsittelyyn maksimiaikoja, valitusoikeuksien rajoittamista ja valitusten käsittelyn nopeuttamista.

Lisätietoja:   
Heinolan Sahakoneet Oy:n toimitusjohtaja Kari Kiiskinen, p. 050 538 0825
Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Kirsi Aaltio, p. 044 330 4013
Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaa, p. 050 356 1183

Hämeen kauppakamarin tehtävänä on edistää yritysten toimintaedellytyksiä ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi. Lisäksi Hämeen kauppakamari edistää alueensa yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä sekä tarjoaa jäsenilleen tietoa, palveluja ja kontakteja. Hämeen kauppakamarin toiminta-alueeseen kuuluvat Päijät-Hämeen maakunta, Kanta-Hämeen maakunnasta Hämeenlinnan ja Forssan seutukunnat sekä Keski-Suomesta Kuhmoinen.

Hämeen kauppakamari
Niemenkatu 73, 15140 Lahti
Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna
www.hamechamber.fi
www.Facebook.com/K2HAM

Avainsanat: